Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao Open Teelten, hoe verder vanaf 1 maart 2020?

Op 29-2-2020 loopt de huidige cao Open Teelten af. Gaan we een traditioneel cao-overleg in of komen we met werkgevers via constructief overleg tot een verlenging? Graag breng ik jullie op de hoogte van de stand van zaken.

Overleggen in het laatste jaar, ter informatie
In het afgelopen jaar hebben we regelmatig, in diverse dossiers, goed overleg gehad met werkgevers. Soms onderling en soms hand in hand naar de politiek. Wat speelde er zoal?

 • Overleg rondom het Agrarisch Keurmerk Huisvesting(AKF). Voor de sector en de daarin werkzame werknemers is het van belang dat tijdelijke krachten op het bedrijf gehuisvest kunnen blijven worden. Samen met werkgevers hebben we daarom het AKF keurmerk in de benen gezet én door de minister erkend gekregen. Goede huisvesting tegen een redelijke prijs is van uitermate van belang.
 • Diverse arbeidsmarktvraagstukken die jullie misschien minder raken maar toch van belang zijn. Denk aan de regeling onwerkbaar weer. Dit is de mogelijkheid dat een werkgever een compensatie krijgt van het UWV als er, in extreme vorm, sprake is van onwerkbaar weer. Maar ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans is veelvuldig onderwerp van overleg geweest. Deze wet raakt jullie meer. Kom ik dus later op terug.
 • Een aantal technische punten in het functiehandboek benoemd en aangepast waaronder de beschrijving van de chauffeur.

Informeel, aftastend, overleg op verzoek van werkgevers
Ongeveer 3 maanden geleden hebben de werkgevers ons, CNV Vakmensen en FNV, uitgenodigd voor een informeel overleg. De kernvraag die ze op tafel hebben gelegd was; Willen jullie (lees de vakbonden) met ons (lees de werkgevers) (in)formeel overleg voeren om te kijken of we soepel tot een verlenging van de cao Open Teelten kunnen komen per 1 maart 2020?

Wij hebben positief gereageerd op dit verzoek en hebben een aantal keer bij elkaar gezeten. In die overleggen hebben we de onderwerpen af kunnen pellen en zijn we al een eind opgeschoten. Maar……..daarna komen toch de pittiger puntjes in beeld. Wat willen wij, wij willen zij? Dit nog los van een loonsverhoging.

Formeler overleg over de nieuwe cao
Eigenlijk zijn we van een (in)formeel overleg in een formeel overleg gerold. Op 25 november en 19 december hebben we overleg gevoerd.

De kernpunten van de CNV Vakmensen voorstellen

 • Een fatsoenlijke loonsverhoging die passend is in de markt;
 • Verder borgen van het AKF Keurmerk;
 • Afspraken over het Pensioen(dit gaat over de agrarische sectoren heen en zijn jullie separaat over geïnformeerd);
 • Wij zouden graag de regeling Seizoenarbeid in willen weven in het reguliere loongebouw. Dit om misbruik binnen de regeling en het “moeten” ontslaan van seizoenkrachten te voorkomen. Hierover is eerder een protocol afspraak gemaakt maar toen is door werkgevers de stekker uit het overleg getrokken;
 • Een strakkere definitie van de werkingssfeer waardoor bedrijven die het sorteren en verpakken afsplitsen alleen om onder de cao uit te komen alsnog onder de cao blijven vallen;
 • Continuering van de scholingsvoucher regeling(max. € 1500 p.p.) en seniorenregeling op basis van de huidige financiering.
 • Als we niet aan principiële cao-wijzigingen toekomen dan willen we een korte looptijd waarbij een langere altijd bespreekbaar is afhankelijk van het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden.

De kernpunten van de werkgeversvoorstellen

 • Werkgevers vinden het “gat” tussen het WML/38 loon voor Piek- en Seizoenarbeiders en het laagste loon in de B schaal te groot en stellen voor hier 3 treden tussen te voegen;
 • Werkgevers willen de toeslag voor de zondag verlagen (ze vinden het een normale arbeidsdag);
 • Werkgevers willen een aantal afspraken met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB) maken;
  • Ze willen de oproeptermijn voor oproepkrachten terug brengen van 96 uur naar 24 uur.
  • Ze willen de onderbrekingstermijn voor de keten (wanneer krijg je een vast contract) terug brengen van 6 maanden naar 3 maanden.
 • Werkgevers willen voor de Piek- en Seizoenarbeiders een afspraak in de cao maken dat ze de Transitievergoeding niet uit hoeven te betalen als ze een terugkeergarantie voor het volgende seizoen afgeven aan de werknemer;
 • Werkgever blijven vooralsnog van mening dat de cao 3 hoofdgroepen van werknemer moet hebben zijnde, Piek-, Seizoen- en reguliere werknemers.

Wat vinden wij van deze voorstellen?
Zoals aangegeven zouden wij graag zien dat de regeling Seizoenarbeid als bijzondere regeling uit de cao gaat. In dat geval snappen wij dat er iets moet gebeuren aan de onderkant van het loongebouw voor nieuwe medewerkers. Als dit onderwerp voor de korte periode tot 29-2-20120 te groot is vinden wij dat er een kortere cao moet komen met een protocol afspraak over dit onderwerp.

Met betrekking tot de WAB en de Transitievergoeding stellen wij ons op het standpunt dat de Wetgever deze zaken niet voor niets geregeld heeft. De kern van de wetgeving is dat ook flexkrachten, iets, meer zekerheden krijgen. Deze willen we niet “zomaar” weggeven. Als er al iets bespreekbaar is moet dit ook iets opleveren voor die doelgroep in de vorm van meer werkzekerheid waar mogelijk of iets in financiële zin.

Wij zijn van mening dat de zondag nog steeds een speciale dag is. Wij ontkennen niet dat er soms, in een weersafhankelijk bedrijf, gewerkt moet worden op zondag maar het moet geen reguliere werkdag worden. Een toeslag was en is op zijn plaats, al is het maar om de “rem” erop te houden.

Traditionele belangenafwegingen en doelgroepen
Binnen de cao Open Teelten blijft het lastig voor zowel werkgeversvertegenwoordiger als werknemersvertegenwoordigers om de belangen tussen de verschillende doelgroepen goed in balans te houden. We hebben de Piek arbeiders (max 8 weken op het bedrijf), de Seizoenarbeiders (max 26 weken op het bedrijf) en het reguliere personeel (26 weken of langer op het bedrag en of in vaste dienst). Binnen onze achterban is deze laatste categorie het sterkste vertegenwoordigt. Echter ook steeds meer, terugkerende, seizoen krachten zijn lid van CNV Vakmensen. Hieronder ook veel arbeidsmigranten. Wij moeten de solidariteit tussen deze groepen niet uit het oog verliezen. De Fruitteelt is ondenkbaar zonder Piekarbeiders en hetzelfde geldt voor de Seizoenarbeiders voor de Volle Grond Groenteteelt.

Hoe verder?
Er zijn vervolg overleggen gepand op 21 januari en 3 februari. Wij gaan ervan uit dat de sfeer constructief blijft en we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen. Na dat overleg zal ik jullie verder informeren.

Mochten jullie vragen, opmerkingen of toevoegingen hebben dan hoor ik het graag. Stuur een mij dan een e-mail aan of bel me.

De vakbond dat zijn de leden
Maak je collega ook lid. Wij hebben een interessante aanbieding: 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 22 45 21 95 of h.stroek@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid