Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao-onderhandelingen Open Teelten opgeschort

Donderdag 21 augustus 2014 zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao Open Teelten (OT) opgeschort in verband met onduidelijkheid over de regeling Piekarbeid.

Zoals in vorige nieuwsbrieven te lezen was, zaten we “ver” uit elkaar. De werkgevers wilden ernstig bezuinigen op de loonkosten en wij als CNV Vakmensen willen een fatsoenlijke cao. Kort gezegd: geen verslechteringen en een loonstijging die gangbaar is in de markt.

Complicerende factor Piekarbeid

Zoals ook uitvoerig beschreven in de eerdere nieuwsbrieven heeft het pensioenfonds BPL al meer als een jaar geleden aangegeven met de Gelegenheidsarbeidersregeling (GLA) te stoppen omdat deze juridisch niet houdbaar was. Deze regeling, kort gezegd, bedoeld voor werknemers die maximaal acht weken in dienst zijn, staat in alle agrarische cao’s. Echter, voor onze cao was en is hij uitermate belangrijk. Sociale partners betrokken bij de agrarische cao’s hebben dan ook gezocht naar een andere mogelijkheid om mensen met een zeer kort dienstverband te dispenseren voor het BPL. Hieruit is de regeling Piekarbeid geboren die (grotendeels) de GLA-regeling zou kunnen vervangen.

Tijdens het overleg 21 augustus 2014

Aangezien de werkgevers er een groot belang bij hebben om de regeling Piekarbeid ingevoerd te krijgen hadden ze behoorlijk water bij de wijn gedaan vanuit hun uitgangspunt. Kort gezegd hebben ze nu een cao aangeboden van 1 juli 2014 tot 15 januari 2015, zonder verslechtering en een loonsverhoging van 0,5 procent per 1 januari 2015 met als voorwaarde dat de regeling Piekarbeid in de cao zou worden opgenomen. Hier werden we niet helemaal warm van. Immers de werkgevers opteerden voor een hele korte cao na 1 januari 2015 en dan kun je op je vingers natellen dat alle verslechtering weer op tafel komen. Wij hebben aangegeven dat we minimaal een cao van één jaar willen met een hogere loonsverhoging. Tevens constateerde we dat de regeling Piekarbeid nog niet “klaar” was en dat, zonder aanpassingen, er misbruik mogelijk zou kunnen zijn. Gezien deze constatering door beide partijen is het overleg opgeschort tot er volledig duidelijkheid zou zijn over de regeling Piekarbeid.

Overleg Piekarbeid

Vervolgens heeft er, agrarisch breed, op 26 augustus 2014, een overleg plaatsgevonden over de regeling Piekarbeid. Het uitgangspunt van alle partijen was hetzelfde. We moeten komen tot een regeling die werkbaar is maar die wel misbruik (zoals nu binnen de GLA-regeling) voorkomt. Gelukkig, door inzet van alle partijen, zijn we erin geslaagd een definitieve regelingstekst voor de Piekarbeid te komen. Hierdoor kan de regeling Piekarbeid in de reglementen van BPL en Colland doorgevoerd worden. Vervolgens kan de regeling dan per 1 januari 2015 gebruikt worden. Een voorwaarde is dat die cao’s die de regeling werkelijk willen gebruiken voor 1 januari 2015 daar definitieve afspraken in hun cao, dus ook de onze, over moeten maken.

Tijdsdruk

Gezien een aantal processen die doorlopen moeten worden, moet er 2 september 2014 een keus gemaakt worden. Hierdoor ontstaat er een behoorlijke tijdsdruk.
De werkgevers hebben ons daarom een voorstel gestuurd van de volgende strekking:
• Looptijd van één jaar tot en met 30 juni 2015
• Loonsverhoging van 1,2 - 1,5 procent per 1 januari 2015 (deze willen ze af laten hangen van een indexverhoging)
• Geen verslechteringen
• Invoering van het nieuwe Functiehandboek
• Alles onder de voorwaarde dat de regeling Piekarbeid wordt opgenomen

Met dit voorstel zijn we er nog niet, maar wij denken wel dat dit een goede basis is om tot een cao te komen. Natuurlijk horen hier ook langere termijn afspraken bij. Wij hebben dan ook aangegeven ons beschikbaar te houden voor overleg.

Hoe nu verder?

Gezien de eerder geschetste tijdsdruk verwachten wij vandaag of morgen weer om de tafel te zitten voor jullie cao. Zodra er iets bekend is informeren wij jullie opnieuw. Heb je vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel rechtstreeks 06 – 224 521 95.

Ongeorganiseerde collega’s

Heb je collega’s die niet georganiseerd zijn, informeer hen dan. Beter nog maak ze lid. Zonder leden kunnen wij dit werk niet blijven doen. Heb je Poolse collega’s die een vraag liever in het Pools stellen dan kunnen zij een e-mail sturen naar w.koreneef@cnvvakmensen.nl

Henry Stroek
bestuurder


Kratten appels

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid