Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao-akkoord Open Teelten

Op maandag 1 september is er een cao-akkoord tot stand gekomen voor de nieuwe cao Open Teelten. Leden van CNV Vakmensen kunnen hierover hun stem uitbrengen.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Alle partijen waren doordrongen van de noodzaak om te komen tot een cao. Als dat besef er is kun je tot iets komen. Op maandag 1 september zijn we tot een principeakkoord voor de cao Open Teelten (OT) gekomen.

Onderstaand de kernpunten principeakkoord:

Regeling Piekarbeid

De regeling Piekarbeid zal ingevoerd worden ter vervanging van de regeling Gelegenheidsarbeid (GLA). Deze regeling maakt het mogelijk dat er maximaal 8 weken en 1 keer per jaar gewerkt kan worden zonder de premiedruk. Dit beperkt de loonkosten van de werkgevers. Het gaat met name om de pensioen- en de Collandpremies. Deze Piekarbeiders bouwen dan ook geen pensioen op. Deze regeling is met name belangrijk voor de bedrijven in de Fruitteelt en in de vollegrond groenteteelt en in mindere mate voor de andere sectoren binnen de cao. Doen we de Piekarbeiders met deze regeling te kort? Wij denken van niet. Immers als je maximaal 8 weken werkt en er moet dan voor 40 jaar een pensioendossier aangehouden worden dan stijgen de kosten ver boven de opbrengsten uit. Deze lasten komen voor rekening van het pensioenfonds en ze hebben dus effect op uw rendement.

Draaideur effect

Binnen de GLA regeling was ongewenst en misbruik mogelijk. Werknemers konden via meerdere werkgevers (soms op een bedrijf met meerdere bv’s) in een draaideur constructie terecht komen. Hierdoor werkten ze vele maanden en soms het hele jaar zonder pensioen op te bouwen. Dit was nooit de bedoeling. Dit kan niet meer binnen de regeling Piekarbeid.

Loonsverhoging

Wij hebben een loonsverhoging afgesproken van 1.5% per 1 januari 2015. Dit is, op dit moment, ongeveer het gemiddelde wat in de “markt” gerealiseerd wordt. Zeker gezien de huidige situatie in een aantal deelsectoren lijkt me dit een goed resultaat.

Naleving cao

Alle partijen hebben belang bij een gelijk speelveld. Daarom hebben we een protocol afspraak gemaakt om tijdens de looptijd van de cao tot een methode te komen waarbij concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen kan worden en (schijn)constructie tegen kan worden gegaan.

Invoering nieuw functiehandboek

In de vorige cao is een afspraak gemaakt om het functiehandboek te vernieuwen en aan te vullen. Dit proces is de laatste 2 jaar volbracht. Het nieuwe functiehandboek kan nu dan ook opgenomen worden in de cao waardoor het rechtskracht krijgt. Inhoudelijk is er niet veel veranderd. Echter het is wel duidelijker geworden. In het oude raster zaten veel “blinde” vlekken tussen de schalen. Deze zijn in het nieuwe raster opgevuld. Met name allround werknemers in de Akkerbouw en de Fruitteelt moeten nog eens goed naar het raster kijken of de functie indeling wel klopt.

Overige afspraken (zie tekst akkoord)

We hebben o.a. ook nog afspraken gemaakt voorvloeiend uit het sociaal akkoord over het invoeren van een A-schaal voor speciale doelgroepen en over eventuele reparaties van de WW. Met name deze laatste moet breder, in Colland verband, opgepakt worden.

Stemming

Leden van CNV Vakmensen mogen stemmen over dit akkoord. Wij hebben dit resultaat bestempeld als een principe akkoord. Daaruit blijkt dat wij, als onderhandelaars, het een goed resultaat vinden en je adviseren om in te stemmen met dit resultaat. In de bijlage treft u een stemformulier aan welke u voor 14 september retour gestuurd moet worden. Op maandag 15 september zullen wij dan de stemmen tellen. 

Hoe verder?

Wij gaan nu aan de slag met de teksten van de cao. Als er een definitief “ja” komt van de leden en de tekst is klaar dan kan deze aangemeld worden bij het ministerie van SZW om de AVV status aan te vragen. Hierdoor kunnen we straks ook bij niet georganiseerde werkgevers handhaven. Zodra er een nieuwe cao tekst is, zullen wij u hierover informeren en u de tekst toesturen. 

Vragen en/of opmerkingen

Heb je over bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen of wilt u een keer van gedachte wisselen over uw arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden, dan kun je u een email sturen aan: h.stroek@cnvvakmensen.nl of als  je liever belt dan kun je mij rechtstreeks bereiken via telefoonnummer: 06-22452195.

Niet lid?

Heb je collega’s die niet georganiseerd zijn informeer hen dan. Beter nog maak ze lid. Zonder leden kunnen wij dit werk voor jou niet blijven doen. Heb je Poolse collega’s die een vraag liever in het Pools stellen dan kunnen zij een e-mail sturen naar w.koreneef@cnvvakmensen.nl


Henry Stroek
Bestuurder


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid