Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NAK - Nieuws

Stand van zaken Cao NAK: ledenraadplegingen

Op 2 maart vond de eerste onderhandelingsronde voor de Cao NAK plaats. Tijdens dit overleg zijn vooral de ingediende voorstellen toegelicht. Een paar voorstellen van de werkgever geven aanleiding om deze in een ledenvergadering te bespreken.

Vandaar dat je wordt uitgenodigd voor een ledenraadpleging van CNV Vakmensen op 
dinsdag 21 maart 2017
- om 12.15 uur, in de Excursiezaal bij de NAK te Emmeloord en
- om 19.30 uur, Kantoor CNV, Dopheide 8a te Drachten.

Tijdens de eerste onderhandelingsronde heeft CNV Vakmensen aangegeven uit te gaan van koopkrachtverbetering. De premie van 0,4% voor de WGA-verzekering (bij langdurige ziekte) zou wat CNV Vakmensen betreft op 50/50 basis verdeeld moeten worden tussen werkgever en werknemers.

Werkgever heeft aangegeven uit te gaan van een loonsverhoging op basis van de gemiddelde loonontwikkeling in Nederland van het afgelopen jaar. Dit percentage was op 2 maart 1,5%. Hierover wordt de volgende cao ronde verder gesproken.  

Nieuwe tijdens het overleg waren de werkgeversvoorstellen over het beperken van de overwerkvergoeding en een verscherping van de afspraak over plus- en minuren. Concreet betekent dit dat deeltijders later in aanmerking komen voor overwerkvergoeding dan nu het geval is, dat de toeslag van 25% verdwijnt voor overwerk tussen 18.00 en 20.00 uur en dat de toeslagen voor zon- en feestdagen verlaagd worden van 100% naar 50%.

Daarnaast stelt de werkgever voor om plus- en minuren voor de binnendienst op 1 januari op een bepaalde manier te mogen verrekenen. De vraag is of dit wenselijk is en of de datum van 1 januari als afrekenmoment voor iedere afdeling wel een geschikte datum is.

De volledige tekst van de werkgeversvoorstellen is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. De tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe cao vindt plaats op maandag 27 maart. Jouw mening over de werkgeversvoorstellen is van groot belang voor het bepalen van de inzet van CNV Vakmensen voor het cao-overleg. Ik hoop dan ook op een goede opkomst op dinsdag 21 maart. 

Heino Smedes
Bestuurder CNV Vakmensen

M 06-51602057
E h.smedes@cnvvakmensen.nl

Bijlage: cao-voorstellen NAK

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid