Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NAK - Nieuws

Leden akkoord met nieuwe cao NAK Emmeloord

Tijdens de leden- en personeelsbijeenkomsten op dinsdag 10 oktober 2017 is unaniem ingestemd met het resultaat van de cao-onderhandelingen. Hiermee is overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018.

De afspraken betreffen de aanpassing van de overwerktoeslag, de premiebetaling van de WGA-verzekering en de loonsverhoging.

De discussie over de aanpassing van de overwerktoeslag bleek voor de zomervakantie het struikelblok te zijn tijdens de cao-onderhandelingen. Naar aanleiding hiervan zijn er in september en oktober diverse bijeenkomsten geweest waarin de werknemers en leidinggevenden zijn geïnformeerd over de overwerkregeling en vooral de wijze waarop deze moet worden toegepast.

Na de afronding van deze informatierondes zijn de volgende cao-wijzigingen aan de werknemers voorgelegd:

  • Aanpassing van de overwerktoeslag door de toeslag voor doordeweekse uren tussen 18.00 uur en 20.00 uur af te schaffen en de toeslag voor zon- en feestdagen te wijzigen van 100% naar 50%.
  • De premie voor de WGA-verzekering tussen werkgever en werknemers te verdelen op 50/50 basis. Dit betekent dat werknemers 0,225% van de loonsom betalen.
  • Een loonsverhoging op basis van het AWVN cijfer op het moment dat er een cao-akkoord is.

De leden hebben met het bovenstaande ingestemd en daarmee is er sprake van een nieuwe cao voor de werknemers van NAK Emmeloord.

Voor de loonsverhoging betekent dit dat het uitgangspunt is dat de lonen worden aangepast op basis van het AWVN cijfer van oktober 2017 en dat is 1,7%.
Van deze loonsverhoging moet de WGA-premie van 0,225% worden afgetrokken. De werkgever heeft aangegeven dit cijfer naar boven af te ronden zodat het uiteindelijk gaat om een totale loonsverbetering van 1,5%. Deze loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht per 1 mei 2017 ingevoerd.

Toelichting op de loonsverhoging
Er is door een aantal werknemers een vraag gesteld of een opmerking gemaakt over de loonsverhoging die in hun ogen aan de lage kant is.

Dit heeft te maken met het feit dat we bij de NAK gebruik maken van het zogenaamde AWVN cijfer. Dit cijfer is gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in de afgelopen 12 maanden. Het effect van loonsverhogingen op dit moment werken langzaam door in dit cijfer. Dat is op dit moment een nadeel. Op het moment dat de loonsverhogingen weer afnemen (in economisch slechtere tijden) zal dit cijfer ook weer langzaam dalen. Dan is het een voordeel ten opzichte van andere sectoren. Over een langere periode gaat het echter om een stabiele loonstijging.
Het AWVN cijfer was bij aanvang van het cao-overleg (april) 1,5% en is op dit moment (oktober) 1,7%.

Het cao-proces heeft langer geduurd dan verwacht maar heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe cao en duidelijkheid over de toepassing van de overwerkregeling.

Heino Smedes
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 57
E: h.smedes@cnvvakmensen.nl

 

 


 
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid