Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Stand van zaken cao loonwerk LEO

De cao loonwerk (LEO) heeft een looptijd van 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2017. We zijn dus ongeveer halverwege. Een goed moment om een aantal afspraken onder de loep te nemen. Altijd goed om aan te geven is dat u per 1 januari 2017 kunt rekenen op een loonsverhoging van 0,75%.

Arbeidstijden

Afgesproken is om tijdens de looptijd van de cao een werkgroep in te stellen die zich bezig gaat houden met de arbeidstijden in de sector. Hierbij wordt onder andere gekeken naar flexibiliteit, knelpunten en naleving van de cao. De werkgroep is inmiddels al een tijdje bezig. Op dit moment vindt een discussie plaats in hoeverre er in bedrijven tegen knelpunten wordt aangelopen en of er voldoende flexibiliteit mogelijk is binnen de huidige cao afspraken. Hierbij is onder andere gekeken naar artikel 24 van de cao waar het gaat om de verschuiving van arbeidstijd.

De normale arbeidstijd is voor een fulltimer is 38 uur per week verdeeld over 5 dagen. Wordt hier van afgeweken dan is er al snel sprake van verschoven uren. De vraag is of dit leidt tot problemen voor werknemers en werkgevers. In de praktijk lossen veel bedrijven dit op verschillende manieren op. Er zijn veel regelingen die per bedrijf verschillen en soms in strijd zijn met de cao. Om een goed beeld te krijgen van de regelingen die er zijn en de problemen die dat oplevert wordt u opgeroepen om de afspraken die in uw bedrijf gelden door te geven. Dit kan rechtstreeks naar h.smedes@cnvvakmensen.nl 

Reistijden

In artikel 55 van de cao staat de regeling over de reistijdenvergoeding. In deze cao is afgesproken dat er niet meer negatief mag worden afgeweken van de cao bepalingen. Tot voor kort hadden bedrijven die mogelijkheid namelijk wel. De bedoeling is dat alle afspraken over reistijdvergoeding die afwijken van de cao worden getoetst.
Om een goed beeld te krijgen van de regelingen die er zijn ook hierbij de oproep om dit door te geven via h.smedes@cnvvakmensen.nl 

Seniorenregeling

Een aantal weken geleden zijn er drie goed bezochte avonden over de seniorenregeling geweest. Tijdens deze avonden is er ook gesproken over de pensioenregeling en de mogelijkheid om met een combinatie van alle regelingen eerder te kunnen stoppen met werken. Dit is voor veel werknemers een moeilijk onderwerp en daarom zijn er veel individuele afspraken met een consulent van het pensioenfonds gemaakt. Meer informatie over de seniorenregeling kunt u vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl

MooiVakMan

Door vakbonden en werkgevers is enkele jaren geleden het initiatief genomen om een project op te starten dat tot doel heeft om werknemers en werkgevers in de loonwerksector zo lang mogelijk op een plezierige en gezonde manier aan het werk te houden. Hiervoor is onder andere een website gemaakt met veel nuttige informatie en tips.
Kijk hiervoor op www.mooivakman.nl 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met vakbondsbestuurder Heino Smedes. 

Met vriendelijke groet,
Heino Smedes
M. 06-51602057
E. h.smedes@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid