Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Stand van zaken cao LEO Loonbedrijven

Eind maart van dit jaar heeft Cumela een eindbod voor een nieuwe cao LEO naar de vakbonden gestuurd. In april is door de leden gestemd over dit eindbod. Uiteindelijk hebben de leden van CNV Vakmensen met een ruime meerderheid ingestemd met het eindbod. Ook bij de andere bonden hebben de leden ingestemd. Hiermee was sprake van een nieuwe cao LEO die op 31 december 2015 afloopt.

In de nieuwe cao is sprake van een éénmalige uitkering en een loonsverhoging van 1,75% met ingang van 1 april 2015. De loonafspraken en de andere afspraken zijn inmiddels verwerkt in een nieuwe cao tekst. De tekst van de cao is recent op de website van CNV Vakmensen geplaatst: www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-loonwerk. Op korte termijn zullen ook de papieren cao-boekjes klaar zijn. Ieder lid zal vervolgens een cao-boekje per post ontvangen.

Jaarurenmodel

Tijdens de onderhandelingen voor de cao zijn Cumela en de vakbonden tot de conclusie gekomen dat invoering van het zogenaamde jaarurenmodel op dat moment niet haalbaar was. Wel hebben we de afspraak gemaakt dat we hier na de zomer, in een werkgroep, verder over gaan praten. Op 16 september zal deze werkgroep voor de eerste keer bij elkaar komen. Uiteraard worden de leden op de hoogte gehouden van de voortgang en mogelijk zullen leden gevraagd worden om actief deel te nemen aan de discussie over dit jaarurenmodel. Mocht hier een serieus voorstel uit voortkomen dan zal dit uiteraard eerst met de leden worden besproken en ter beoordeling worden voorgelegd.

Voorbereiding cao 2016

Omdat de nieuwe cao alweer op 31 december afloopt, zal in het najaar weer een ledenraadpleging worden georganiseerd. Inmiddels is binnen onze bond alweer begonnen met de voorbereiding van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016. Zodra de hoofdlijnen hiervan duidelijk zijn, zal er met de cao-commissie een begin worden gemaakt met de voorstellen voor de cao 2016.

Heino Smedes
Bestuurder
T 0512 – 583 470
E h.smedes@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid