Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao agrarisch loonwerk

Op 2 mei 2016 is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao LEO. De cao met een looptijd van 14 maanden heeft in totaal een loonsverhoging van 1,7 procent. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over reistijden, naleving van de cao en een extra mogelijkheid voor individuele scholing.

Na een lang en lastig cao traject is het gelukt om een onderhandelingsresultaat te bereiken. Omdat dit cao traject lang duurde en moeizaam verliep was eerder al afgesproken dat de oude cao tijdelijk verlengd zou worden van 1 januari tot en met 30 april. In deze korte cao is een loonsverhoging afgesproken van 0,5 procent per 1 maart 2016. Deze loonsverhoging is dus al van toepassing. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2017. Tijdens deze looptijd worden de lonen verhoogd met 0,95 procent per 1 juli 2016 en met 0,75 procent per 1 januari 2017. Dit betekent dat in een periode van anderhalf jaar de lonen structureel met 2,2 procent stijgen.

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt in de nieuwe cao:
- Looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2017.
- Structurele loonsverhoging van 0,95 procent met ingang van 1 juli 2016.
- Structurele loonsverhoging van 0,75 procent met ingang van 1 januari 2017.
- De reistijdenregeling (artikel 55) geeft werkgevers nu de mogelijkheid om van de cao af te wijken. Om een gelijk speelveld voor iedereen te realiseren is (in negatieve zin) afwijken van de cao niet meer mogelijk. Bestaande reistijdenregelingen, die afwijken van de cao, moeten centraal gemeld worden en krijgen een juridische toetsing.
- Het artikel over 5 mei vervalt (artikel 27). Hiervoor in de plaats wordt een extra vrije dag toegevoegd aan de bovenwettelijke vakantiedagen.
- In verband met de Participatiewet wordt een loonschaal in de cao opgenomen voor werknemers met een arbeidsbeperking. De loonschaal begint met het Wettelijk Minimum Loon en heeft een uitloop tot 120 procent van het minimumloon.
- Er wordt een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met naleving van de cao.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over onderwerpen die nog nader moeten worden uitgewerkt:
- Er is een werkgroep arbeidstijden ingesteld die gaat onderzoeken hoe werknemers, binnen de gewijzigde wettelijke regels, optimaal in de sector kunnen worden ingezet. Uitgangspunten hierbij zijn behoud van vaste werknemers en bevorderen van de interne flexibiliteit.
- De afspraken uit het Sociaal Akkoord over de reparatie van het zogenaamde 3e WW-jaar worden nader uitgewerkt. De leden van de vakbonden worden apart geraadpleegd over deze regeling en de premie die hiervoor afgedragen moet worden.
- Tijdens de looptijd van de cao wordt een pilot over scholing uitgevoerd. Er worden 200 vouchers van € 1500,- beschikbaar gesteld waarmee individuele werknemers een cursus of opleiding naar eigen wens kunnen volgen.
- Tijdens de looptijd van de cao wordt uitgezocht of het mogelijk is om deelnemers aan de seniorenregeling 100 procent pensioen op te laten bouwen.

Dit onderhandelingsresultaat is dus moeizaam tot stand gekomen en het heeft langer geduurd dan verwacht. Het woord is nu aan de leden om een oordeel te geven over de gemaakte afspraken. Besef hierbij wel dat afwijzen van het akkoord niet vrijblijvend is. Bij afwijzing is het wellicht noodzakelijk om een actievorm richting de werkgevers in te zetten.

U wordt verzocht om aan te geven of u in kunt stemmen met dit onderhandelingsresultaat. U kunt hier uw mening doorgeven of u kunt mailen aan ondergetekende. Bij een tegenstem graag duidelijk aangeven wat de reden en motivatie is. Uw stem moet uiterlijk maandag 6 juni 2016 binnen zijn.

Heino Smedes
Bestuurder CNV Vakmensen
h.smedes@cnvvakmensen.nl

Kenmerk 16-1855/HS/mvl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid