Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Loonwerk: voortschrijdend onderhandelingsinzicht

Praktische inzet gekozen in de derde onderhandelingsronde. De ideeën over maatwerk op bedrijfsniveau en goed personeelsbeleid kunnen beter naast de onderhandelingen worden uitgewerkt. Zoeken naar een beperkte loonvraag in deze moeilijke economische tijd. Maar werkgevers streven naar 0% loon.

Voortschrijdend inzicht in de onderhandelingen
De focusgroep arbeidsvoorwaarden van CNV Land- en tuinbouw heeft gesproken over het verloop van de onderhandelingen en of dat moest leiden tot een bijgestelde inzet; voortschrijdend inzicht noemen we dat.

Wij hebben in goed overleg besloten om de onderhandelingen, voor wat betreft de te bespreken onderwerpen 'kleiner' te maken. Een iets andere koers kiezen in de onderhandelingen en de zogenaamde HR-elementen buiten de cao-onderhandelingen te bespreken en daar aparte afspraken over maken.

Aangepast wensenlijstje van Vakmensen
Onze wensenlijst is daarop aangepast en komt bij een looptijd van 1 jaar neer op:

 • De loonseis matigen naar 1% met ingang van jan/febr 2014.
 • Mogelijkheden onderzoeken of in individuele gevallen het beperkt inzetten van overuren voor de daluren op bedrijfsniveau voldoende flexibiliteit biedt. Voorwaarde is wel dat de werknemer de regie daarin voert en dat de werkgever gestimuleerd moet blijven zijn ondernemerschap in te zetten om werk te blijven aanbieden.
 • De Overbruggingsregeling (OBF-regeling) kan misschien als soort van crisismaatregel worden ingezet om de daluren 'te overbruggen' en daarmee een jaarrond dienstverband kan worden behouden/aangeboden
 • Bij een stuwmeer aan vrije tijd moet de werknemer de mogelijkheid hebben om op zijn verzoek die uren uit te laten betalen.

Werkgeversstandpunt is NUL
Werkgevers stellen zich nog steeds op het standpunt dat er niets te makken is en dus nog steeds de nullijn. Wel hebben we overeenstemming over de looptijd: 1 jaar.
Verder hebben zij bedacht dat

 • Voor loonsverhoging geen ruimte is. Wel is er de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre er een soort van uitruil mogelijk is tussen de verschillende elementen die te maken hebben met loonkosten. Hier moeten de bonden maar eens over denken.
 • Met elkaar de belangrijke zaken (de HR-elementen) vaststellen inclusief de noodzakelijke tekstuele cao-aanpassingen en die dan apart van de cao te bespreken en uitwerken. Dit aparte proces moet dan wel onder een procesbegeleider gebeuren om zo de vaart erin te houden en het proces te bewaken.

Jouw mening per mail ....
Wat vind jij van deze nieuw inzet van CNV Vakmensen. Verstandig om 'kort' te gaan? Snap je het standpunt van de werkgevers? Herkenbaar? en waar ligt jouw oplossing? Reacties graag voor 2 juli via de mail, want dan zitten we weer om de cao-tafel.

En wat vind je van het idee om de vakantietoeslag die nu op 8,33% staat, te verlagen naar 8% en de vrijkomende 0,33% in de lonen te stoppen? Is dat creativiteit of gewoon een stom voorstel. Reageer!

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

T: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

 

CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan wordt het samen ontwikkelen van vakmensen.
Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid