Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Cumelasector: Seniorenregeling en OBF uitgelegd

In de cao is de senioren regeling opgenomen t.b.v. oudere werknemers en als het even niet meezit met het weer is er de mogelijkheid voor een overbruggingscontract. Twee regelingen die in de cumelasector mogelijkheden bieden voor zowel werkgever als -nemer voor duurzamere arbeidsrelaties. Een update.

De seniorenregeling: iets voor jou?

Jij weet dat het werk in de cumelasector intensief kan zijn, want naarmate je ouder wordt ga je dat zelf aan den lijve  ondervinden. Misschien heb je er al wel eens aan gedacht om minder te gaan werken. Maar je wilt er niet te veel op achteruit gaan. Een dag minder werken zonder er financieel veel op achteruit te gaan. Dat kan met de seniorenregeling.
Wat houdt de regeling in?

 • Jij bent 57 jaar of ouder en werkt minimaal vijf jaar aansluitend in de cumelasector.
 • De regeling stelt jou in staat van een vijfdaagse werkweek over te stappen naar een vierdaagse.
 • Je gaat één dag per week (20%) minder werken, maar blijft 90% van het salaris ontvangen. U levert dus maar 10% van je brutoloon in.
 • Voor werknemers met een deeltijddienstverband geldt de regeling naar rato.
 • Met je werkgever spreek je een vaste dag af waarop je afwezig bent. In onderling overleg kun je daar weer andere afspraken over maken.
 • Je mag vanaf je 57ste levensjaar maximaal vijf jaar gebruik maken van de regeling.
 • Je kunt vanuit dezelfde functie bij dezelfde werkgever eenmalig in en uit de regeling stappen

Wat betekent de regeling voor jou?

Deelname aan de seniorenregeling kan aantrekkelijk voor je zijn. Je kunt daardoor per slot van rekening een dag in de week minder werken met behoud van 90% van je brutoloon (ongeveer 93% netto). Je kunt meer tijd besteden aan je hobby’s, familie of om bij te tanken van intensief werk. Kortom, volgens ons behoud je daarmee, ook als je wat ouder bent, plezier in je werk en kun je daardoor op een verantwoorde manier blijven werken tot je pensioen. Wij denken dat eht een bijdrage levert aan duurzamere arbeidsrelaties.
Toch moet je met een aantal zaken wel rekening houden. Zo worden vakantiedagen, ATV-dagen en andere vergoedingen berekend op basis van 80% van uw dienstverband. Check de <st1:personname productid="cao Loonwerk">cao Loonwerk</st1:personname> voor meer informatie. Bij ziekte en werkloosheid wordt een eventuele uitkering gebaseerd op het lagere (bruto)loon. Ook heeft het een (klein) effect op je pensioenopbouw.
De seniorenregeling. Meer informatie kun je vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl

Het Overbruggingsfonds

(Voor dagen dat het te slecht weer is om buiten te werken)
Het overbruggingsfonds is voor dagen dat het te slecht weer is om buiten te werken. Door een arbeidscontract met mogelijkheid voor overbrugging kan de werkgever en deel van de loonkosten terugkrijgen en daardoor wordt het voor diezelfde werkgever aantrekkelijker om de werknemer in vaste dienst te nemen. Een win-win situatie lijkt me dat. Ook hier is een brochure voor ontwikkeld die (ook digitaal) te krijgen is waarin een aantal voorwaarden, maar ook voordelen op een rijtje zijn gezet. Voor meer info check www.collandarbeidsmarkt.nl

De voordelen op een rijtje

Deelname aan het Overbruggingsfonds biedt voornamelijk de werkgever een aantal voordelen, maar jij als werknemer hebt ook voordelen bij een arbeidsovereenkomst met overbrugging (een overbruggingscontract), want een vaste baan is toch plezieriger dan telkens er uit te worden gezet omdat er even geen werk voorhanden is.

 • Tijdens een periode van onwerkbaar weer krijgt jouw werkgever een vergoeding van ongeveer de helft van jouw loonkosten. Het is voor hem aantrekkelijker een werknemer in vaste dienst te hebben en daarmee het vertrek van ervaren werknemers en dus kennis te voorkomen. Werknemers met een tijdelijk dienstverband moeten immers bij gebrek aan werk gaan solliciteren.
 • Jij, als werknemer met een overbruggingscontract, behoudt tachtig procent van het loon, ondanks het feit dat er geen werk voor je is. Jij hoeft dus geen beroep te doen op de WW en ook niet te solliciteren naar een andere baan.
 • Jouw werkgever betaald voor zijn werknemers met een overbruggingscontract, de lage wachtgeldpremie ten opzichte van tijdelijke werknemers waarvoor u de hoge wachtgeldpremie moet betalen. Dat is dus kostenbesparend.
 • Jouw werkgever betaalt in 2013 slechts een premiepercentage van 0,08 procent van de loonsom, jij hoeft geen beroep te doen op de WW en daarmee wordt een belasting van het wachtgeldfonds voorkomen. Daar moet de werkgever uiteindelijk ook aan meebetalen.

Kortom, als jij in jouw werk veel te maken hebt met onwerkbaar weer en o.a. daardoor regelmatig gebruik moet maken van de WW, is het misschien verstandig om naar deze mogelijkheid te kijken en dit met jouw werkgever te bepreken.

Professionals voor sectoradvies

Wil JIJ, als professional, samen met andere CNV-leden die in de cumelasector werken, je inzetten voor de bond, je kennis delen over bijvoorbeeld jouw werk of jouw werksituatie, maar ook kennis halen en energie op doen door met andere professionals te praten over de toekomst van deze sector? Kom dan meepraten en stuur een mail naar Jaap Bosma.

Links

Een setje interessante links om te bekijken:

Meer informatie

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
twitter: @cnvlandentuinbo of @JaapBosma of #CAOLEO

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid