Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

CAO Loonwerk: The battle begins.

De cao loopt per 1 juli af en dan is het zaak om er alvast aan te beginnen. Donderdag 10 april zijn de eerste schermutselingen en dan gaan we zien wat we waard zijn. CNV Vakmensen heeft de voorstellen met de kaderleden afgestemd. Wat vind jij ervaný

Na een aantal keren als cao-partijen buiten de formele cao-trajecten om, met elkaar te hebben gesproken, slaan we nu de formele paden weer in en starten de onderhandelingen op donderdag 10 april.
De voorstellen die de bond doet zijn besproken met de focusgroep arbeidsvoorwaarden (kun jij ook een bijdrage aan leveren). Hieronder staan ze allemaal netjes op een rijtje en wij vragen jou of dit ook jouw voorstellen kunnen zijn, dus of je er mee kunt instemmen.
Geef even een seintje wat je er van vindt. Dat is het gemakkelijkst per MAIL.

Looptijd
Wij hebben de voorkeur voor een looptijd van 1 jaar. Dat mag langer, maar is afhankelijk van de resultaten van het overleg. Onze voorstellen zijn gebaseerd op een looptijd van 1 jaar.

Beloning en vergoedingen
De laatste loonsverhoging is op 1 juni 2013 geweest (0,75%), maar hoort nog bij de cao van 1 juli 2011 tot 1 juli 2013.
Onze wensen vanaf 1 juli 2014 zijn:

 1. een loonsverhoging van 3,0% over de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen;
 2. de ploegendiensttoeslagen (art. 49.1) marktconform verhogen naar 15% voor de 2-ploegendienst en 19% voor de 3-ploegendienst.
 3. de jeugdlonen (art. 35.3) iets te verbeteren: 15 jaar 40%, 16 jaar 50%, 17 jaar 60%, 18 jaar 70%, 19 jaar 80%, 20 jaar 90% en 21 jaar 100% van de loonschalen.
 4. dat de vakantietoeslag (art. 46) ook over de overuren wordt berekend, waarbij de overurentoeslag buiten beschouwing wordt gelaten.
 5. de reiskostenvergoeding (art 54) verhogen naar het normale bedrag van € 0,19 per kilometer. De vaste bedragen verhogen met de af te spreken loonsverhoging.
 6. de overige -vergoeding indexeren met de afgesproken loonstijging.

Ontwikkeling naar ondernemende werknemer
CNV Vakmensen is er van overtuigd dat er veel gaat veranderen op het technische vlak en dat zal zijn effect hebben op het werken met machines maar ook op de aantallen werknemers die er uiteindelijk nog nodig zijn. Dat is dichterbij dan we denken en dus moeten werknemer zich blijven ontwikkelen en daar herhaaldelijk op worden gewezen.

De ondernemende werknemer is een 'hot' item en daar is in deze no-nonsense bedrijfstak een gedragsverandering bij zowel werkgevers en werknemers voor nodig. Je kunt hierbij aansluiten op de activiteiten van MooiVakMan, maar wij willen het ook vastleggen in de cao.

 1. Daarom wil CNV Vakmensen dat de moderne werknemer door zeggenschap meer betrokken wordt bij de strategische ontwikkeling van de onderneming waar hij werkzaam is. Niet alleen 'toolboxmeetings' waar het werk verdeeld wordt, maar samen de toekomst onder ogen zien en ontwikkelen. Wij begrijpen dat dit gedragsaanpassing vergt van zowel ondernemer als werknemer. Bij jij al zover?

Duurzame arbeidsrelatie
is een leuke term, maar wat moet je ermee als jouw werkgever ineens heel wat anders gaat doen? Hoe denk je duurzaam te zijn als je ineens versleten knieën of rug hebt. Hoe duurzaam is dan nog jouw relatie met jouw werkgever? Dit vergt bewustwording van de eigen kwetsbaarheid op het gebied van (een gebrek aan of andere) inzetbaarheid.

 1. De bond wil een (lokale) arbeidsmarktstrategie ontwikkelen met duurzame (adhoc) oplossingen voor o.a. de 'tweede spoor' reïntegratie.
 2. Ook het opzetten van lokale arbeidsmarktnetwerken is een mogelijkheid om duurzame arbeidsrelaties te kunnen ontwikkelen. Deze arbeidsrelaties hoeven niet perse gekoppeld te zijn aan één werkgever.

Flexibiliteit
Dit is een gevoelig onderwerp en de neiging bestaat om er daarom vanuit de werknemer niet te veel aandacht aan te besteden, "want dat kost altijd geld". Maar CNV Vakmensen vraagt zich af of dit nog een houdbare opstelling is.
Wat de bond betreft mag flexibiliteit niet worden gezien als instrument om arbeid simpelweg goedkoper te maken. Flexibiliteit moet een bijdrage leveren aan het efficiënter organiseren van het werk dat moet worden gedaan en aan een duurzame arbeidsrelatie. Daar hoort wat ons betreft zeggenschap voor de werknemer absoluut bij.

CNV Vakmensen wil daarom onderzocht hebben in hoeverre de bestaande 'flex-regelingen' een bijdrage leveren aan, of misschien wel aanpassingen nodig hebben om een bijdrage te leveren aan, (meer) duurzame arbeidsrelaties. De onderzoeksvraag zou dan kunnen zijn of, maar vooral hoe werkgevers én werknemers willen investeren in onderneming, baan en hun gezamenlijke toekomst.

Arbeidsomstandigheden
Belangrijk om te voorkomen dat jij op een verantwoorde manier aan het werk bent en dat je de zogenaamde eindstreep kunt halen. Maar...
 1. CNV Vakmensen vraagt zich af in hoeverre de arbocatalogus goed in de sector is ingebed en in hoeverre er ook daadwerkelijk naar wordt gewerkt. Hoe doe jij dat?
 2. Worden er RIE's uitgevoerd en bijgehouden? Hoe gaat dat bij jouw werkgever?
 3. En tenslotte om maar eens over na te denken:
  Het zogenaamde vitaliteitbeleid moet zowel voor werkgevers als werknemers een voordeel opleveren. In dat kader wil CNV Vakmensen de aandacht vragen voor het invoeren van een-uiltje-knappen-tussen-de-middag. Dit levert (volgens verschillende onderzoeken) een verhoogde concentratie, een langere spanningsboog een verscherping van de creativiteit en daardoor uiteindelijk een betere prestatie op bij de werknemers die dat doen.
  Reageren mag.

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid