Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

CAO Loonwerk: onderhandelingen zijn gestart

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor de loonwerksector zijn gestart. Tot nu toe kenmerkt het zich door gesprekken over de moeilijke economische toestand, over maatwerk op bedrijfsniveau, over goed personeelsbeleid en creativiteit in de nettoloon sfeer maar geen ruimte voor loonsverhoging.

Maatwerk
Het is lastig voor de werkgevers in de sector. Met name die afhankelijk zijn van opdrachtgevers in de weg en waterbouw. Ook de andere sectoren binnen het loonwerk moeten op de kosten letten omdat ook bij hen de opdrachtgevers kritischer op kosten worden. Dus meer regelmogelijkheden op het bedrijf is de uitdrukkelijke wens van werkgevers. Beter kunnen inspelen op de minder-werk-periode door gebruik te maken van de meeruren/overuren in de drukke periode.

Juiste plek en juiste condities
Dat soort onderhandelingen is altijd lastig en ik vraag me ook af of je daar bij cao-onderhandelingen wel uit kunt komen. Als de condities op het gebied van personeelsbeleid (heel) goed zijn en de werknemers er ook voor zijn 'opgeleid', dan kun je de voorwaarden goed in de cao opnemen. Zover zijn we nog niet, maar werken er wel aan in het project LevensFaseBewust PersoneelsBeleid waarover ik jullie eerder heb bericht (kick-off op 28 juni. Geef je nu op via www.mooivakman.nl)

Voorstellen CNV Vakmensen
In de focusgroep arbeidsvoorwaarden van CNV Vakmensen hebben wij de inzet van de bond bepaald. De hoofdlijn is een gematigde inzet op loon en ook ontwikkelen van mensen zodanig dat er een duurzame arbeidsrelatie kan ontstaan, vergroten van de betrokkenheid met het bedrijf maar ook van het bedrijf met de werknemer. Verbeteren van regelmogelijkheden van de werknemer binnen het bedrijf o.a. door meer (mede)zeggenschap. Versterken verantwoordelijkheid en niet alleen met de machine. Verderop staan de volledige voorstellen.

Heb jij opmerkingen, mis je belangrijke onderwerpen of wil je nog iets toevoegen? Klim in de computer en mail ze mij. Je kunt je opmerkingen ook zelf komen vertellen en zelf inbrengen in de focusgroep.

Jij zit ook al op de digitale snelweg
Een aantal van jullie hebben deze tekst ook gekregen via de digitale snelweg en zijn dus net effe eerder op de hoogte dan via de 'gewone' post. Wil jij je info ook sneller hebben over zaken die jou aangaan zoals jouw cao, stuur dan een mailtje naar Jaap Bosma met naam en lidmaatschapnummer of postcode en huisadres. Word jij de volgende keer ook sneller (digitaal) geïnformeerd.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

T: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan wordt het samen ontwikkelen van vakmensen.

CAO-voorstellen CNV Vakmensen
Looptijd
Gelet op de algemene ontwikkeling in en rond de sector hebben wij een voorkeur voor een looptijd van 1 jaar.

Loon

 • koopkrachtbehoud voor de werknemers in de sector.
 • de overige -vergoeding indexeren met de afgesproken loonstijging.
 • de jeugdlonen (art. 35.3) als volgt aan te passen: 15 jaar 40%, 16 jaar 50%, 17 jaar 60% en 18 jaar 70%.
 • Het mogelijk maken om stuwmeren aan vrije tijd (overuren en vakantiedagen) op verzoek van werknemer te kunnen laten uitbetalen. Er moet tenminste 1 jaar aan vakantierechten in voorraad blijven.

Betrokkenheid bij de onderneming.
Het project LFBPB is goed bezig en is gericht op goede communicatie tussen werknemer en werkgever/leidinggevende, plezier in je werk, duurzame arbeidsrelaties en indirect het verbeteren van rentabiliteit.

 • De bond wil dat de moderne werknemer door zeggenschap meer betrokken wordt bij de strategische ontwikkeling van de onderneming. Binnen het project LFBPB moeten zeggenschapsmodellen worden ontwikkeld inclusief de daarmee samenhangende gedragsaanpassing van zowel werkgever als werknemer.

Duurzame arbeids(markt)relaties
De bond wil duurzame arbeidsrelaties en in eerste instantie met de eigen werkgever. Onderbreking van het dienstverband voor de tijd van 8 dagen lijkt een aardige oplossing voor het eerder kunnen aanbieden van (nieuw) werk, maar het blijkt dat het vaker wordt gebruikt als een onwenselijke 'draaideur' constructie.

 • De bond zoekt naar een verbetering daarin waarbij de bestaande OBF-regeling misschien een oplossing is.
 • Maar misschien liggen er ook oplossingen in zogenaamde arbeidsmarktnetwerken waarbij een baan niet perse gekoppeld hoeft te zijn aan één werkgever.

Ontwikkeling van jezelf
Werknemers moeten zich bewust worden van hun eigen kwetsbaarheid. Als je wordt geconfronteerd met versleten knieën of rug, word je vaak ook geconfronteerd met een gebrek aan inzetbaarheid en dus met een terugval van inkomen. Een andere vorm van duurzame inzetbaarheid is dat werknemers zich blijven ontwikkelen op hun werkgebied, maar vooral ook breder.

 • De bond wil samen met cao-partijen een duurzame (lokale) arbeidsmarktstrategie ontwikkelen gericht op het voorkomen van adhoc oplossingen zoals de 'tweede spoor' reïntegratie.

Overig
Wij willen af van de zogenaamde 'kan' bepalingen in de cao-tekst. Dit levert vaak interpretatieverschillen op en dat is niet nodig door een paar tekstaanpassingen.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid