Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

Cao Loonwerk: noodzakelijke ledenvergaderingen!

De cao-onderhandelingen verlopen zeer stroef. Twee onderhandelingsrondes zijn geskipt en we hopen op 17 juni weer om tafel te zitten. Het jaarurenmodel is een heel grote werkgeverswens maar zij bieden nog steeds geen %-je loon. Welke afweging zou jij maken? De focusgroep wil jou graag spreken op 12 of 16 juni.

De discussie in de sector gaat al een poosje over hoe de sector zou moeten worden ingericht. Er zitten namelijk behoorlijke veranderingen aan te komen. Zelf weten jullie maar al te goed dat de machines op het technische vlak veranderen en 'slimmer' worden. Dat vergt uiteindelijk een andere manier van werken en heeft ook zijn invloed op de werkgelegenheid. De pieken worden anders en de te overbruggen perioden met minder werk ook. De door de overheid verzonnen wetgeving heeft dan ook nog eens effect op dit alles. Geen wonder dat de werkgevers een deel van dat risico willen neerleggen bij de werknemers. Geen wonder dat de werkgevers een jaarurenmodel willen afspreken.

Maar willen wij dat ook? En zo ja, onder welke voorwaarden? En zo nee, wat zijn onze argumenten? Hoe gaat het in de praktijk; met andere woorden hoe creatief zijn wijzelf?
Wat ons betreft NOODZAKELIJKE LEDENVERGADERINGEN op 12 en 16 juni!

 

Wat is jouw praktische inbreng en/of creatieve bijdrage op

  • donderdag 12 juni 2014 te Drachten (Van der Valk Hotel, Lavendelheide 4)
  • maandag 16 juni 2014 te Nijkerk (De Schakel, Oranjelaan 10)

De ledenvergaderingen beginnen om 19.30 uur

Iedereen is welkom, dus informeer ook een collega (of twee). Stuur een nieuwsbrief naar een collega en neem hem/haar mee. Onderaan dit bericht kun je een nieuwsbrief downloaden.
In het kader van de planning wil Jaap Bosma graag weten of je komt, bij welke bijeenkomst (Drachten of Nijkerk) en met hoeveel.

 

Is jaarurenmodel de oplossing voor meer flexibiliteit?

Werkgevers stellen nu voor om de uren over het jaar heen te middelen en een vast maandloon. Gewerkte uren boven de 48 per week worden betaald als overuren. De eerste 10 overuren (van 38 tot 48) worden als 'meer-uren' vastgehouden in het jaarurenmodel. Op 1 april van elk jaar worden de gemaakte 'meer-uren' verrekend met de te weinig gemaakte uren. Houd je dan nog meer dan 120 uur over, dan worden die tot 120 uur uitbetaald met een toeslag van 0% en over de rest (meer dan 120 uur) krijg je een toeslag van 30%. Is dit dan de oplossing of vinden we er (n)iets van?

Flexibiliteit en zeker het jaarurenmodel is een gevoelig onderwerp en de neiging bestaat om dat vanuit de werknemer ver van je af te houden, "want dat kost altijd geld". CNV Vakmensen vindt dat flexibiliteit een bijdrage moet leveren aan het efficiënter organiseren van het werk en het behouden van je baan (een duurzame arbeidsrelatie). Daar hoort wat ons betreft zeggenschap absoluut bij.

Vertel jouw mening/oplossing/werkwijze/verhaal op een van de twee ledenvergaderingen!

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen  
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid