Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

CAO Loonwerk: met 1 jaar verlengen en 0% loon

Op 2 juli is er een onderhandelingsresultaat bereikt. Een verlenging van de cao met één jaar zonder loonsverhoging. De werkgevers zien om economische redenen geen mogelijkheid voor een kostenverhoging. De bonden zien dat er op dit vlak weinig 'te makken' is en leggen dit maar voor aan hun leden.

Geen ruimte voor extra loon
Na vier onderhandelingsronden zijn we geen steek verder gekomen op het gebied van de onderhandelingen. Natuurlijk is er voldoende gesproken over 'randvoorwaarden' en goede voornemens om op te pakken en uit te werken op het gebied van 'personele zaken'. Maar geen enkele mogelijkheid om een loonsverhoging door te spreken.

Focusgroep stelt wensen bij
Geen loonruimte dus. De focusgroep arbeidsvoorwaarden had haar wensenlijst bijgesteld omdat ook zij zag dat er 'niets te makken' was. Het wensenlijstje zag er in het kort als volgt uit: De looneis matigen naar 1% met ingang van jan/febr 2014; Mogelijkheden onderzoeken of in individuele gevallen het beperkt inzetten van overuren voor de daluren op bedrijfsniveau voldoende flexibiliteit biedt; Bij een stuwmeer aan vrije tijd moet de werknemer de mogelijkheid hebben om op zijn verzoek die uren uit te laten betalen. Kijk anders even in de vorige nieuwsbrief.

Wat vind jij er van
Natuurlijk willen wij nu van jou weten wat je er van vindt. Vind je dit OHR ook passen in dit economisch tij. Is behoud van baan een argument om hiermee akkoord te gaan of slaan wij de plank helemaal mis.

Mail jouw mening voor 12 juli 2013. Ja dat is krap tijd, maar langer wachten is vergeten ;) Wij hebben graag dat je wel reageert, maar als je besluit niet te reageren, wordt dat beschouwd als instemming met het onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat (OHR)
Helemaal geen ruimte om een loonsverhoging af te spreken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat CNV Vakmensen verder ingezet op een cao, dan maar tegen 0% Deze afweging is gemaakt omdat in deze situatie het hebben van een cao toch beter is dan geen cao. Wel wilden wij tijdens de looptijd van deze '0%-cao' doorpraten op een aantal thema's die te maken hebben met professionaliseren van 'Personele Zaken', ontwikkeling van mensen in de veranderende arbeidsmarkt ook voor de loonwerksector en niet te vergeten opleiding en instroom van jongeren in de sector. Dat is er uiteindelijk dan ook uitgekomen en dat kun je hieronder lezen.

Looptijd: 1 jaar
Loonsverhoging: 0% gedurende de looptijd van deze cao
De reiskostenvergoeding (artikel 54) wordt per 1 januari 2014 geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer.

Ontwikkelgesprekken
Sociale partners gaan na de zomer in gesprek over de volgende onderwerpen:

 1. Wat is het toekomstperspectief van de OBF-regeling mede in relatie tot arbeidsmarktaangelegenheden.
 2. Toekomstperspectief BBL-regeling;
 3. BBL’ers in combinatie met het nieuwe kwalificatiedossier.
 4. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en relatie met het Sociaal Akkoord.
 5. Uitzendwerk en ter beschikking stellen van arbeid.
 6. Zeggenschap.
 7. Bespreking van de tekstvoorstellen van werknemers inzake de artikelen 23, 24, 52 en 85 in relatie tot zeggenschap.
 8. Het voorstel van werknemers inzake artikel 55 lid 6; werknemers willen afspreken dat als er afgeweken wordt van de cao de afwijkende afspraken gelijkwaardig of beter zijn.
 9. Het voorstel van werkgevers tot aanpassing van artikel 69 lid 7.

Tekstuele aanpassingen
Door het ministerie SZW zijn drie cao-artikelen aangewezen die moeten worden aangepast om de AVV-status te krijgen.
Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:

 1. Artikel 12 lid 4; tekst ongewijzigd laten voor deze cao periode.
 2. Artikel 26 sub c en d: de tekst tot en met de dubbele punt te laten vervallen.
 3. Artikel 71 sub b: de tekst wordt in lijn met artikel 7: 629 lid 3 BW gebracht.
 4. In artikel 26 sub f. wordt "koningin" vervangen door "koning". Ook wordt UWV WERKbedrijf gewijzigd in UWV.

Cao-boekje
Er wordt geen nieuw cao boekje uitgegeven. Voor de actuele cao tekst kan de website van de betrokken organisaties geraadpleegd worden.

Bijlage III t/m VII
Voor de meest actuele informatie over de bijlagen III tot en met VII van de cao wordt verwezen naar de website van Colland.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

T: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan wordt het samen ontwikkelen van vakmensen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid