Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Loonwerk - Nieuws

CAO Loonwerk: Jaaruren een onderhandelingsmodel

De onderhandelingen over een nieuwe cao Loonwerk zijn weer opgestart. Hoofdonderwerp is het jaarurenmodel. Hierin zijn stappen gezet en dat doet hoop geven op een nieuwe cao. Er liggen nog paar open punten, maar die worden besproken in de volgende ronde op 13 november. Reageren mag!

Jaaruren als onderhandelingsmodel

Flexibiliteit en zeker het jaarurenmodel is een gevoelig onderwerp en de neiging bestaat om dat vanuit de werknemer ver van je af te houden, “want dat kost altijd geld”.

De cao-commissie van CNV Vakmensen vindt dat flexibiliteit een bijdrage moet leveren aan het efficiënter organiseren van het werk. Daar hoort wat hen betreft een verrekening van de huidige toeslagen bij, maar ook zeggenschap voor werknemers bij het invoeren en up-to-date houden van het jaarmodel. Verder moet het een duurzame arbeidsrelatie opleveren en zo mogelijk moet het (controleerbaar) meer banen opleveren.

Onderhandelingen over het jaarmodel

Hoewel de onderhandelingen in het begin van de dag erg stroef verliepen, gingen de gesprekken uiteindelijk in de middag ineens een stuk beter en positiever. Niet dat we er nu ineens uit zijn, maar er zijn wel veel meer opening gevonden en het lijkt er op dat er in het dossier Jaarmodel stevige stappen zijn gezet.

Het lijkt de goede kant op te gaan, want werkgevers willen graag een jaarurenmodel en CNV Vakmensen wil dat dit gebeurt met het instandhouden van de overurentoeslagen. Dat is ineens heel goed bespreekbaar. Het jaarurenmodel is ook goed toepasbaar op alle bedrijfssituaties, als je rekening houdt met het meerekenen van de eventuele overuren. De gewerkte uren worden bijgehouden. De overuren worden direct in ‘de pot’ gedaan inclusief de overurentoeslag. Als blijkt dat er over een periode van een jaar meer uren zijn gewerkt dan in het contract is afgesproken, worden deze uren natuurlijk uitbetaald. Het spreekt voor zich dat aan het eind van het jaar de definitieve afrekening plaatsvindt, maar hoeft niet perse aan het eind van een kalenderjaar te zijn, kan bijv. ook op 1 april.

De keuze ligt nog open of het uitgangspunt van de gemiddelde werkweek 36 uur moet zijn, waarbij we niet meer praten over de ATV-dagen, of moet het uitgangspunt 38 uur zijn (en dan met ATV-dagen). In het geval van een 36 urige werkweek gaan overuren eerder meetellen en is het rekenkundig iets gunstiger, maar zijn er minder in te plannen vrije dagen. Ook moeten we het nog hebben over de maximum aantal uren per week. Ik kan me voorstellen dat de uren boven de 45 per week sowieso worden afgerekend en niet in ‘de pot’ gaan. Maar zoals gezegd dat is nog ter onderhandeling.

Medezeggenschap moet nog  verder worden uitgewerkt en ook de naleving. Naleving is wel belangrijk om het systeem goed ingevoerd te krijgen. CNV Vakmensen vindt dat alle werknemers hetzelfde behandeld moeten worden. Nu worden er vaak ‘eigen’ regelingen uitgevonden en wat wij er van horen is dat niet altijd de meest gunstige regeling voor de werknemer.

Tenslotte goed te weten dat ...

 • Je deze nieuwsbrief best mag geven aan een van je collega’s die nog geen lid is van de bond. Wordt ook hij geïnformeerd over waar wij ons mee bezig houden. Als hij vragen heeft kan hij lid worden met de aanmeldingsbon (zie hieronder). Als hij zich heeft aangemeld kan hij antwoorden op zijn vragen verwachten. Fair enough toch? 
 • De cao al weer sinds 1 juli 2014 is afgelopen en de laatste loonsverhogingen waren respectievelijk 1 januari 2013 1% en 1 juni 2013 0,75%. 
 • Jij n.a.v. deze nieuwsbrief vragen altijd per mail kunt stellen. Ook als jij jouw (sector)deskundigheid wilt inbrengen staat de mailbox open. Maak er gebruik van. 
 • Het bestuur van de vakgroep Land- en tuinbouw wil dat de leden binnenkort alleen nog maar digitaal van informatie worden voorzien. Het scheelt ons enorm in kosten en de digitale post is veel sneller. En nog iets om je te realiseren…minder milieubelastend. 
 • Heino Smedes, bestuurder Land- en tuinbouw vanuit ons kantoor Drachten, zal voor deze sector de onderhandelaar namens CNV Vakmensen gaan worden. Hij is de laatste onderhandelingsronde ook al aanwezig geweest en neemt het stokje van Jaap Bosma over. 
 
Heino Smedes en Jaap Bosma
Bestuurders Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid