Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Koppert - Nieuws

Huidige cao Koppert is verlopen

Het is 13 oktober 2015 en de huidige cao Koppert verliep op 1 oktober 2015. Toch is het helaas nog stil rondom nieuwe onderhandelingen voor een goede cao bij Koppert.

De looptijd is inmiddels verstreken maar dit betekent niet dat de afspraken niet meer van toepassing zijn. Er zit een nawerking op de cao en je kan gewoon aanspraak maken op alle afspraken uit de cao Koppert. Traject tot nu toe.
Na de zomer heb ik contact gezocht met Koen Altena om spreken over de situatie binnen Koppert en de komende onderhandelingen. Na dit gesprek is er contact gelegd met de OR van Koppert en ben ik langs geweest op één van de vergaderingen. Een groep met voor mij enkele herkenbare maar ook nieuwe gezichten, fijn dat er op deze manier continuïteit en verse aanvoer van betrokken werknemers in de OR is. We hebben een prettig gesprek gehad en afgesproken om in contact te blijven.
In deze periode heb ik ook contact gezocht met Ruud Schoonebeek om gesprekken te plannen voor de komende cao onderhandelingen. Het was lastig om met alle agenda’s rekening houdend een datum te prikken, maar uiteindelijk is het gelukt en op 3 november a.s. zitten we 10.30 tot 12.30 bij elkaar om te praten over een nieuwe cao. Vanuit Koppert is er de wens om in het eerste gesprek naar het  proces van onderhandelingen te kijken en naar een toekomstbestendige cao. In ons gesprek op 3 november krijgen we hier meer toelichting op. Na dit gesprek zal ik jullie hierover verder informeren.

Cao Koppert, jouw arbeidsvoorwaarden
Daarnaast gaan we nu het traject in van verkenning voor de nieuwe onderhandelen en hierbij is input vanuit onze leden erg belangrijk. Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe cao? Waar loop jij tegen aan? Welke verbeterpunten zie je? Heb je ideeën over hoe we werknemers kunnen betrekken bij het cao traject? Neem dan contact met mij. Je kan mij een mail sturen via: t.westerink@cnvvakmensen.nl of bellen op 06-51202991. Ook met andere vragen rondom arbeid kan je contact met mij opnemen.

Kaderlid
In de tussenliggende periode heeft Koen Altena aangegeven dat hij zich wil terugtrekken als kaderlid bij de cao onderhandelingen Koppert. Voor hem een begrijpelijk keuze en via deze weg wil ik hem bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Willem Poot heeft aangegeven Koen Altena hierin te willen vervangen. Het is goed om zo kennis vanuit de werkvloer van Koppert bij de onderhandelingen te blijven betrekken. Heb je vragen of ideeën over de onderhandelingen loop gerust bij hem langs.

Nog geen lid?
Zijn jouw directe collega’s nog geen lid? Vertel ze over de voordelen van het lidmaatschap en onze rechtsbijstand. Wanneer jij een nieuw lid inschrijft ontvang je zelf een cadeaubon:
https://www.cnv.nl/word-lid/member-get-member/ Nieuwe leden kunnen ook kiezen om zich met korting via www.cnvvakmensen.nl in te schrijven.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
06-51202991