Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao KCB: wel dansen maar geen stappen zetten

Dinsdag 20 nov. verliepen de onderhandelingen in goede sfeer. Niet zo moeilijk als je nog geen knoop doorhakt of toezeggingen wilt doen. Een beetje dansen zonder een stap te verzetten. Het komt allemaal aan op de derde ronde. Hieronder een uitgebreid verslag en reageren naar de Ambassadeurs mag

De tweede ronde
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen kon de aftrap doen mede de reacties van de KCB-medewerkers en de voorbereiding met de Ambassadeurs. Dat werkt prima dankzij de korte lijnen.
Jullie hebben de eerste inzet voor een groot deel ook al via de DigiNWZ 2018-05 ook al gelezen.

Dansen zonder stappen
Om dan maar met de bekende deur in huis te vallen: hieronder lees je puntsgewijs de stand van zaken van de goede sfeer tot nu toe. Zoals gezegd, wel dansen maar geen stappen zetten. Nog geen resultaat dus.
reageren kan weer via de CNV-Ambassadeurs of gewoon via de mail.

Pensioenen: er is een redelijke opkomst geweest van de betrokken werknemers. Wij hebben nog wel de opmerking gemaakt dat het van groot belang is dat werknemers er goede nota van hebben moeten kunnen nemen. Dat geldt ook voor de medewerkers in de buitendienst. Het algemene gevoel is dat onder de medewerkers instemming is met de voorgestelde nieuwe pensioenregeling.

De CNV-onderhandelingsdelegatie heeft er bij de directie op aangedrongen de volgende stappen goed en vroegtijdig te communiceren. De pensioenregeling zal in de cao worden opgenomen. Daarmee is het geen OR-onderwerp meer. De voltallige OR heeft hier inmiddels mee ingestemd. De directie zal in gesprek gaan met ASR om de pensioenregeling verder uit te werken en daarover een contract opstellen. Als de regeling definitief in contract is vastgelegd krijgt elke medewerker die onder deze regeling valt een individueel gesprek waarin de regeling nog een keer wordt uitgelegd, de keuzemogelijkheden duidelijk worden gemaakt, om de beleggingsmix te bespreken en vast te leggen.

Planning:. De directie heeft nog geen besluit genomen over het advies van de werkgroep planning. Het blijkt dat mede daardoor er nu nog veel onduidelijkheid is, vooral bij de medewerkers in de buitendienst. Dat levert onbegrip op over de onderhandelingspunten die met de planning te maken hebben. Wij willen dat er eerst duidelijkheid komt voordat we er verder over gaan onderhandelen. Dus directie, neem een besluit en leg het aan de KCB-organisatie uit. De OR moet er ook nog instemming aan verlenen en dan pas gaan wij weer over de arbeidsvoorwaardelijke effecten onderhandelen. Wij denken nog na over de optie om tussentijds de cao ‘open te breken’ en daarmee tijdens de looptijd van de cao een gewijzigd planningsvoorstel op te nemen. Wat vind jij?

En dan is er nóg een ‘planningsdingetje’. Als de inspecteur eerder klaar is met zijn toegewezen inspecties en er is geen werk meer, dan moet met de leidinggevende worden overlegd of er wel of niet naar huis gegaan kan worden. Na sluitingstijd blijkt dat lastig te zijn. Wat ons betreft moet het in dat geval zo zijn dat in dat geval de inspecteur naar huis kan gaan zonder dat het wordt ‘gekort’ op het loon (of verlof) van de inspecteur. Wat is jouw ervaring?

Lunchvergoeding: Hier hebben wij van jullie veel reacties op gekregen. De directie vindt nog steeds de 15 km een goed voorstel. Wij dus niet en rekenen op meer creativiteit van de directie. Dat resulteerde in het idee van het KCB dat als je tussen 11.30 uur en 14.00 uur binnen een straal van 5 km komt, dan heb je geen recht op een lunchvergoeding. Dit heet het ‘probleem’ omdraaien. Dit is wel creatief maar nog niet definitief! CNV Vakmensen vraagt zich af of dit werkbaar is en of het wel duidelijk is waarvandaan gerekend gaat worden. Is dat het rayonkantoor, jouw standplaats of een soort van bijkantoor zoals Schiphol. Wat vind jij ervan?

Reis- en werktijd weekend: tussen de directie en de OH-delegatie CNV Vakmensen is wel consensus dat je niet meer dan 8 uur moet schrijven als je aanreistijd + werktijd + terugreistijd niet meer is dan 8 uur. Reistijd wordt immers gezien als werktijd. Wij vinden dat er wel een paar voorwaarden aan moeten worden gekoppeld. Zo mag de werkdag niet naar achteren verschuiven. De werktijd in het weekend blijft wat ons betreft van 8.30 uur tot 16.30 uur, waarbij de aanreistijd daaraan vooraf kan zijn, maar dan dient de terugreistijd binnen de 16.30 uur te liggen. Als daarentegen de eerste inspectie pas vanaf 11.00 uur wordt ingepland moet de laatste inspectie zodanig worden ingepland dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze uiterlijk tegen 16.30 uur afgerond kan zijn. Hiermee voorkom je dat je in het weekend ook de halve avond kwijt bent. Mee eens?

Sporten: van een financiële bijdrage naar twee avonden in de week uitroosteren i.v.m. het kunnen beoefenen van een sport of bewegingsactiviteit. De bond denkt dat dit moet kunnen. Het KCB ziet erg veel beren op de weg en wil zich daar niet op vastleggen. Het is nadrukkelijk gekoppeld aan de planning. Wat vind jij: Zou jij twee avonden in de week aanwijzen om te kunnen gaan sporten en zou je dan ook daadwerkelijk gaan sporten?

Consignatie: De onderhandelingsdelegatie heeft voorgesteld om de telefonische afhandeling tijdens de consignatie ook te bestempelen als werk. Dat is nu anders geregeld in de cao. Wij vinden dat als je tijdens je consignatie wordt gebeld dat je dan tenminste 3 uur moet kunnen schrijven als werk. Ben je langer bezig of moet je fysiek naar kantoor of daar waar je gewenst wordt, dan geldt het als een volledige werkdag. Dat laatste is al wel geregeld, maar het bellen nog niet. Daar wordt door de directie nog over nagedacht. Wellicht komen ze met een vaste vergoeding per dag of per avond. Wat denk jij?

Ook constateren wij dat In Naaldwijk en Barendrecht een 'korte' werkdag wordt ingeroosterd en dat wordt aangevuld met consignatie; de afmaakdienst. De uren consignatie kan naar believen weer worden ingetrokken, met als gevolg dat werknemer te kort uren heeft op die dag van de week. Dit moet in ieder geval een volledige werkdag op leveren.

Seniorenregeling / DI: Dit voorstel ligt nog ‘in de week’. Het KCB wil graag het advies van de Ondernemingsraad afwachten, maar staat ook open voor een ander voorstel. CNV VM denkt aan een regeling die begint vanaf de leeftijd van 60 jaar en een verdeling op het niveau van 80-92,5-100.

Persoonlijke ontwikkeling / DI: Het KCB is er geen voorstander van om 0,5% van de loonsom te reserveren voor persoonlijke ontwikkeling is. “Eerst maar eens afwachten hoe het bij anderen gaat”. Wat vind jij ervan als 0,5% van de loonsverhoging wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling?

Ouderschapsregeling/Geboorteverlof: Ouderschapsverlof wordt door een wetswijziging (de wet WIEG) omgezet in geboorteverlof. In 2019 is het eerst een uitbreiding naar 5 dagen met doorbetaling van 100% van het salaris door het KCB. Met ingang van 2020 wordt de wet verder uitgebreid van 5 dagen naar 6 weken met een vergoeding van het UWV op 70% van het loon. Dit willen wij in de cao vastleggen met als extra een aanvulling op de UWV-vergoeding tot 100% van het loon door KCB. De regeling zou dan gelden voor de KCB werknemer van wie de partner is bevallen.

Loonsverhoging: De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen houdt nog steeds vast aan 4%. We willen wel iets schuiven, maar dan moeten we wel meer zicht hebben op het totale pakket. Het KCB blijft volhouden niet voorop te willen lopen en dat de verhoging marktconform moet zijn. Concreet biedt de directie nu 2,5%. Wij hebben nog wel fijntjes gewezen op het door de AWVN uitgebrachte overzicht van cao-contractstijgingen waarin het CPB is geciteerd en gemiddeld uitkomt op 3% voor 2019. Wat vindt jij de ondergrens?

Denk mee met de ambassadeurs van het CNV
Maandagavond 26 november is er weer Ambassadeurs-overleg. In de voorgaande tekst heb je een overzicht gekregen van de laatste standpunten met daartussen vragen aan jou als werknemer van het KCB. De CNV-Ambassadeurs willen graag jouw mening. ‘Klim dit keer voor 26 november 2018 in de digitale pen en mail jouw reactie naar de CNV-Ambassadeurs. Dan kunnen wij dat meenemen in onze bespreking. Donderdag 29 november is de derde onderhandelingsronde. De laatste die is gepland.
Nog geen lid van de bond? Geen probleem! Reageren kan altijd en lid worden ook. Voor alle duidelijkheid … alleen leden stemmen over het uiteindelijke resultaat.

Jaap Bosma bestuurder CNV Vakmensen.
Mede namens
de onderhandelingsdelegatie: Ellen Knook en Roelof Zijnge
en de CNV Ambassadeurs: Hay Peters (Geldermalsen), Esther Boelhouder en Ellen Knook (Aalsmeer), Pancho van Dijk (Naaldwijk), Jeroen van den Nouland (Barendrecht) en Jac Kardolus (Zoetermeer)

 

Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid