Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao KCB: eerste schermutselingen …

Dinsdag 30 oktober hadden we de eerste schermutselingen over de nieuwe cao. Van KCB-ontwikkelingen tot de hoogte van de loonsverhoging zijn ‘gepasseerd’. Over de werkweek, planning en pensioen … en nee nog niets concreets. Denk mee met de ambassadeurs van het CNV.

KCB-ontwikkelingen

De aftrap is gegeven door de KCB-directie over de ontwikkelingen die te voorspellen zijn en invloed hebben op het KCB. Hoe gaat het met de Brexit en gaat het VK fytosanitaire voorwaarden stellen? Dat heeft effect op de grootte van de KCB-organisatie. Maar ook als het VK geen extra eisen gaat stellen zal er extra werk ontstaan. Ook dat heeft een effect op de omvang van de KCB-organisatie. Naast het aantal inspecteurs dat moet worden vergroot, zullen ook de ondersteunende afdelingen met groei te maken krijgen.

Verder is nog gesproken voer het vernieuwen van het ICT-systeem en dat dit erg vele tijd vergt van werknemers. De Facturatie wordt later geprioriteerd en het HR-systeem krijgt een hoge prioriteit. Dit geldt in principe ook voor het systeem van plannen.

Tenslotte gaat het KCB uit van het adagium “zuinigheid met vlijt”. Het KCB heeft een monopolypositie wat volgens de directie een voorzichtige houding noodzaakt. Als het om de arbeidsvoorwaarden gaat hoeven wij niet voorop te lopen, maar ook niet achteraan te bungelen.

Onderhandelingen en statements

Pensioenen: De Pensioen-bijeenkomsten zijn gepland en inmiddels op de verschillende rayons gehouden. KCB en CNV Vakmensen staan achter het advies van de werkgroep pensioenen. CNV Vakmensen vindt dat de communicatie hierover van groot belang is. Alle medewerkers moeten van de wijzigingen en voorliggende keuzen kennis kunnen nemen door bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn, waarbij de bond er vanuit gaat dat de planning hiermee rekening heeft gehouden. Als hier nog vragen over zijn stel ze dan vooral. Dan gaat het vooral om uitleg en niet om het resultaat nog te kunnen beïnvloeden. De werkgroep die het allemaal heeft uitgewerkt is ingesteld door de KCB-directie en de vakbond. Zij heeft de best mogelijke regeling uitgewerkt binnen de kaders die zijn gesteld. De werknemer zal geen pensioenpremie betalen en de werkgever wil niet meer bijdragen dan de huidige 16%. Het uiteindelijke resultaat zal worden vastgelegd in de cao.

Ook m.b.t. indexatie van het opgebouwde pensioen in de oude regeling en de groep die dit niet meer krijgt (ouderen met veel dienstjaren en zij die niet langer in dienst zijn). Wel moet worden gemeld dat deze groep de laatste jaren bovenmatig geïndexeerd is geweest en er geen alternatieven zijn voor die groep. De bedoeling is dat KCB opneemt in het beheerscontract om dit pakket bij verbetering van de onderliggende waarden te kunnen overhevelen naar een betere pensioenregeling.

Lunchvergoeding: Het KCB vindt dat zij een redelijke aanpassing voorstellen.

Er is een werkgroep bezig geweest over de Seniorenregeling. Het Ouderschapsverlof / vaderschapsverlof moet nog beter worden uitgediept en staat de volgende keer weer op de agenda.

De Mentor functionaliteit daar staat het KCB achter en wordt al uitgerold. Hier is al overleg met de Ondernemingsraad over geweest, maar nog geen akkoord. Dit wordt nog een keer door de bond bekeken en we komen er op terug.

Vitaal in je loopbaan is eigenlijk al in de vorige cao vastgelegd. De KCB-medewerker kan op kosten van het KCB een loopbaancheck door James Loopbaan laten doen. Hierover zal wel beter gecommuniceerd kunnen worden binnen het KCB. Vitaal en gezond in je eigen lijf is meer een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Dat is het standpunt van het KCB, dus geen werkgeversbijdrage in de kosten van bijvoorbeeld een sportschool.

Over de loonverhoging is wat voorzichtig gereageerd. Het moet marktconform zijn en de zo gewenste 13e maand moeten we daarmee in samenhang zien. Na enig aandringen is duidelijk geworden dat een loonsverhoging van 2,5% marktconform is volgens de directie. Dit is onderbouwd met het gemiddelde landelijke cijfer. Maar als je daar niet op vooruit gaat lopen dan kom je nooit aan de door de politiek zo gewenste grotere loonsverhogingen

Standpunt CNV Vakmensen

Naar aanleiding van de eerste onderhandelingsronde hebben wij als onderhandelingsdelegatie en de ambassadeurs overleg gehad. Zij hebben de reacties vanuit de verschillende rayonkantoren - jullie input - ingebracht. Dat leidt tot het standpunt dat op 20 november door ons wordt ingebracht bij de onderhandelingen.

Van de Planning en werkweek vinden we dat er veel onduidelijkheid is en heel veel verschillende ‘beelden’. Dat moet anders. Wat nu voorligt is alleen nog maar een advies van de werkgroep. Voordat wij er iets van gaan vinden of dat we afspraken willen gaan maken moet er een ‘voorgenomen besluit’ komen over de planning en over het middelen van de uren over een kwartaal.

Over de Pensioenen lijkt wel een instemming te bestaan bij de achterban, bij jullie dus. Zie verder hierboven onder het kopje Onderhandelingen en statements.

Over de lunchvergoeding is inmiddels ook een stevige discussie ontstaan. Uit jullie reacties blijkt dat ook. Wij zijn geneigd om dit niet te willen veranderen of er moet een creatief idee ter cao-tafel komen dat het waard is om te bespreken.

Ook over de Reistijd en Weekendwerk is flink gereageerd en wij constateren wel dat er veel onduidelijkheid over is en er verschillende interpretaties over zijn. Het gevoel is wel dat ook dit onderwerp nog eens flink uitgelegd moet worden. Wij vragen ons af of dat de rol van de vakbond is of van de werkgever. Wij vinden dat het Weekendwerk een bedrijfstijd kent van 8.30 uur tot 16.30 uur en dat heenreistijd (is ook werktijd) daaraan vooraf kan gaan. Als de werktijd incl. de heen- en terugreistijd minder dan 8 uur is, dan zou je de heenreistijd niet extra moeten schrijven.

Bond en Ambassadeurs vinden het vreemd dat het KCB geen Fit in lijf en hoofd programma kent. En dat dit wordt weggeschoven naar de eigen verantwoordelijkheid. Dat blijft het altijd, maar als bedrijf kun je wel een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een sportarrangement te vergoeden. NAK Tuinbouw doet dat bijvoorbeeld ook. Als dat te veel moeite is, dan maar planningtechnisch twee avonden in de week uitroosteren i.v.m. sportactiviteiten.

Over de seniorenregeling ligt er inmiddels een advies. Dat moeten we nog bestuderen en aan de cao-tafel bespreken of dat past in onze voorstellen.

Voor wat de Persoonlijke ontwikkeling en Loopbaanplanning betreft zou er 0,5% van de loonsom beschikbaar moeten komen. Dit ligt erg lastig merkten we aan de reactie van de werkgever. Gemiste kans volgens ons. Wij willen nu wel meer weten welke cursussen wel worden aangeboden en hoeveel er gebruik van gemaakt wordt.

Denk mee met de ambassadeurs van het CNV
Wij stemmen tijdens de onderhandelingen af met de Ambassadeurs. Jullie worden a.s.a.p. geïnformeerd over de vorderingen. Heb je opmerkingen of toevoegingen of ben je gewoon tevreden, laat het de CNV-Ambassadeurs weten. ‘Klim dit keer voor 20 november 2018 in de digitale pen en mail jouw reactie naar de CNV-Ambassadeurs. Nog geen lid van de bond? Geen probleem! Reageren kan altijd en lid worden ook. Voor alle duidelijkheid…alleen leden stemmen over het uiteindelijke resultaat.

Jaap Bosma bestuurder CNV Vakmensen. Mede namens de onderhandelingsdelegatie: Ellen Knook en Roelof Zijnge en de CNV Ambassadeurs: Hay Peters (Geldermalsen), Esther Boelhouder en Ellen Knook (Aalsmeer), Pancho van Dijk (Naaldwijk), Jeroen van den Nouland (Barendrecht) en Jac Kardolus (Zoetermeer)

 

Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid