Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao KCB: danspartij met veel te kleine stappen

Donderdag 29 november was de derde en laatste geplande onderhandelingsronde. Een kleine stap van een kwart procent en geen creativiteit. Brengt de vierde ronde een cadeautje of wordt het ‘zwarte pieten’ en moet het KCB de roe. Woensdagmiddag 5 dec verder.

De derde ronde

De hele dag vlak langs elkaar heen kletsen. Dat is wel gelukt, een resultaat boeken helaas niet. Wel een aantal zaken afgepeld en tot vervelends toe doorgezaagd. Onder anderen over de lunchvergoeding, de loonsverhoging, en het ‘dossier’ planning/weekendwerk/reistijd/consignatie.
Wij vinden onze argumenten nog steeds sterk mede dankzij jullie reacties en input. Blijf dat vooral doen. Blijf reageren naar de onderhandelingsdelegatie en Ambassadeurs van CNV Vakmensen.

De kleine stappen bij elkaar

Hieronder een korte(re) weergave van de standpunten tot nu toe. Zoals gezegd een danspartij met veel te kleine stappen. Nog geen concreet resultaat maar wel iets nader tot elkaar.

Lunchvergoeding: Wij hebben gesuggereerd om op alle kantoren een verantwoorde lunch aan te bieden. Dan ligt de nadruk veel meer op de lunch dan op de vergoeding. Het KCB wil ook dat niet. Het KCB stelt nu een lunchvergoeding voor van €25,- per inspecteur per maand. Hoe denk jij hierover?

Weekendwerk en reistijd: Het is het KCB uitdrukkelijk niet de bedoeling om het weekendwerk en werktijden stiekem uit te breiden. Het KCB wil alleen dat als in het weekend de gezamenlijke reistijd (heen en terug) en werktijd minder zijn dan 8 uur wordt er 8 uur uitbetaald. In alle andere gevallen wordt de werkelijke tijd betaald.". Hierover lijken we het wel eens te zijn inmiddels. De tekst van artikel 3.4.2. moet er nog wel op worden aangepast. Vind jij dit een goede uitkomst?

Planning: Een hele discussie over dit onderdeel. Het KCB wil het advies volgen van de werkgroep en dat moet verder uitgewerkt worden. Het KCB is bang dat het een voorstel wordt met te veel beperkingen, wil er goed over nadenken en het tussentijds in de cao opnemen. De bond is niet per se tegen het tussentijds openbreken van de cao, maar stelt er dan wel de volgende voorwaarden bij:

 • de werkweek bestaat uit 5 werkdagen en als in het weekend wordt gewerkt is dat onderdeel van de 5 werkdagen;
 • de (huidige) toeslagen op overwerk blijven bestaan en worden vergoed in tijd of geld;
 • de late (afmaak) dienst is een volledige dienst en zal als zodanig worden ingepland (en uitbetaald). Dan hoeft hiervoor geen consignatiedienst meer te worden ingezet;
 • verworven rechten worden gerespecteerd incl. de volgorde van het toewijzen van de zondagen waar die onderdeel uitmaken/uitmaakten van het volledig maken van de werkweek.
 • ondersteunende diensten moeten bereikbaar zijn.

Consignatie: Wij hebben nu bereikt dat voor consignatie een vast bedrag van €50,- per dag wordt gerekend. Daar hoort de telefonische afhandeling dan ook onder. Omdat ICT altijd een hele week (=7 dagen) geconsigneerd is geldt voor die afdeling een vast bedrag van €350,-. Wanneer vanuit de consignatie dan toch gewerkt moet worden, geldt natuurlijk de ‘gewone’ dagvergoeding. Vind jij dit een goede uitkomst?

Persoonlijke ontwikkeling: is een persoonlijk dingetje waar het KCB geen reservering voor wil maken. Wel is een afspraak te maken om het te combineren met loopbaanondersteuning door James Loopbaan. Hier gaan we rayon-brede sessies voor organiseren. Hiermee kan iedereen kennismaken met James en daarna in een individuele sessie de ontwikkelbehoefte bepalen. Daar kan dan weer het ontwikkelbudget dat al binnen het KCB wordt gehanteerd, worden gekoppeld. Twee vliegen in een klap! Wat vind jij er van?

Sport: Het KCB blijft van mening dat dit een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker zelf is en denkt ook dat het feitelijk het subsidiëren is van degene die al sporten. Wel wil het KCB wil zoveel mogelijk rekening houden met hen die sporten. De CNV-Ambassadeurs vinden dat ook prima maar willen dat dan ook goed in de cao opschrijven zodat er zo veel mogelijk rekening met de wens van de werknemer die wil sporten wordt gehouden. Eigenlijk zou het primaat dan bij de werknemer moeten liggen. Hoe denk jij hierover?

Ouderschapsregeling/Geboorteverlof: Hierover hebben we wel een deal wat ons betreft. Het KCB zal in dit kader 5 dagen met behoud van inkomen vrijgeven. Maar verder nog geen afspraken over de tweede trap. Zodra dat aan de orde is wordt dit opnieuw in de cao-onderhandelingen besproken. Hoe denk jij hierover?

Seniorenregeling (80-92,5-100-regeling): Kennelijk heeft de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid hier ook iets over geschreven. Dat advies zal de KCB-directie eerst ontvangen en dan gaan wij er weer aan werken. Tot zover blijft de bestaande seniorenregeling gewoon bestaan.

Loon: CNV Vakmensen heeft 4% gevraagd en ook nog een opzet voor een dertiende maand. Het KCB vindt 2,5% marktconform. Maar het KCB is een beetje opgeschoven en biedt nu 2,75%. Wij doen ook een stapje. De 13e maand is op dit moment geen eis meer en wij zijn een ‘kwartje’ gezakt. Wij staan nu op 3,75%. Wat vind jij?

Denk mee met de ambassadeurs van het CNV

Dinsdagmiddag 2 december is er weer overleg met de Ambassadeurs. Hierboven heb je een overzicht gekregen van de laatste standpunten. Ook nu weer willen de CNV-Ambassadeurs graag jouw mening horen. ‘Klim dit keer voor 2 december 2018 in de digitale pen en mail jouw reactie naar de CNV-Ambassadeurs. Wij nemen dat weer mee in onze bespreking. Woensdag 5 december is de vierde en laatste onderhandelingsronde.
Nog geen lid van de bond? Op zich geen probleem! Wel als er een cao-akkoord wordt bereikt. Dan telt alleen de stem van het vakbondslid, want… alleen leden stemmen over het uiteindelijke resultaat.

Jaap Bosma bestuurder CNV Vakmensen.
Mede namens
de onderhandelingsdelegatie: Ellen Knook en Roelof Zijnge
en de CNV Ambassadeurs: Hay Peters (Geldermalsen), Esther Boelhouder en Ellen Knook (Aalsmeer), Pancho van Dijk (Naaldwijk), Jeroen van den Nouland (Barendrecht) en Jac Kardolus (Zoetermeer)

Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid