Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Verwarring bij Ambius bij invoering jaarurenmodel

Nieuwsbrieven en gewone brieven vanuit de werkgever volgen elkaar in rap tempo op. In de ene brief staat dat Ambius de cao Hoveniers zal volgen, maar niet het nieuwe jaarurenmodel. In de andere brief staat dat ze dit wel zullen doen, maar daar wordt verder niet aangegeven hoe ze dat gaan doen.

Kortom, een lichtelijk chaos rondom de toepassing van de nieuwe cao voor de hoveniers sector, waar jullie ook onder vallen.

De gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben daarom, naar aanleiding van een brief van de Ondernemingsraad en individuele vragen van onze leden, vorige week aan de bel getrokken bij jullie werkgever en gevraagd om een gesprek op korte termijn. Helaas heeft dat nog niet tot een concrete datum geleid. Vandaar deze brief om jullie te informeren.

De laatste stand van zaken is het volgende: iedereen is teruggebracht naar een werkschema van 37 uur of een afgeleide daarvan voor de parttimer. De parttimers zijn daarover benaderd, degene met een fulltime contract niet. Iets wat volgens ons al niet hoort, immers de roosters worden aangepast. Daarnaast wordt volgens de laatste informatie wel de JUM toegepast, maar hoe dit dan geregistreerd gaat worden is volstrekt onduidelijk. Daar bovenop komt de aankondiging dat voortaan reistijd binnen de vastgestelde nieuwe werktijden moet vallen! Dat betekent minder tijd per dag beschikbaar door teruggang naar 37 uur en vervolgens ook dat je reistijd binnen die 37 uur gaat vallen en iedereen dus minder tijd beschikbaar heeft voor het verzorgen van de planten.

Dit levert velen vragen op. Wordt dan ook het werkaanbod verminderd? Hoe gaat het bedrijf om met iemand die in de file staat en dus langer dan zijn dagrooster onderweg is? Er wordt aangegeven dat de cao wordt toegepast, maar hoe dan? Wordt dat extra uurtje dan in de JUM genoteerd? Of mag je dit uurtje eigenlijk niet eens maken en registeren? In de brieven staat namelijk dat er geen overuren gemaakt mogen worden zonder toestemming. Jullie zien, genoeg redenen om met ons om de tafel te gaan zitten. Het liefst samen met de OR, gelet op hun bevoegdheden. Al is het alleen maar om roosters, maar ook het wel of niet instemmen met het afboeken van verlof, conform rooster in plaats van 7,4 uur per dag. Ook op dit laatste punt is het onduidelijk of er instemming is verleend. Iets wat jullie directeur wel aangeeft in alle communicatie, zoals dit tot op heden heeft plaatsgevonden.

Wij hebben gemeend jullie te moeten informeren, omdat er van alle kanten veel vragen bij ons kwamen. Wat ons betreft is een spoedig overleg noodzakelijk om helderheid te krijgen, afspraken te maken, de onrust weg te nemen en duidelijkheid te verschaffen. Ook omdat wij van mening zijn dat de cao Hoveniers toegepast moet worden zoals hij bedoeld is. Overigens is de nieuwe cao-tekst als bijlage toegevoegd. Het drukken van het cao-boekje is in volle gang, maar heeft nog even tijd nodig.

Vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail naar: h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel rechtstreeks 06-22452195.

Ongeorganiseerde collega's

Informeer ook je ongeorganiseerde collega’s. Zij hebben ook belang bij een cao en een goede toepassing hiervan. Zij profiteren ook van onze inzet. In de toekomst moet ons werk ook mogelijk blijven. Het is dus nog beter als je ze overtuigt van het nut van het lidmaatschap. Collectief kunnen wij ons werk dan blijven doen en individueel worden ze ook geholpen.

Henry Stroek
bestuurder
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid