Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Tussentijdse aanpassing cao Hoveniers

12 januari hebben sociale partners betrokken bij de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland een akkoord bereikt over een tussentijdse aanpassing. In de bijlage treft u een samenvatting van de afspraken aan en wij zullen een en ander verder duiden.

Tussentijdse wijziging van de cao
De huidige cao is begin 2014 tot stand gekomen en loopt tot 29 februari 2016. In deze cao is een belangrijke systeemwijziging opgenomen. Het jaarurenmodel, de zogenaamde JUM, is ingevoerd. De invoering van de JUM werkt door in de hele cao. Er bleken een aantal tekstuele foutjes in te zitten en deze hebben we willen repareren. We hebben dit herstelmoment meteen benut om een aantal andere zaken te verduidelijken of op te nemen. Ook gebruiken we dit moment om een aantal wettelijke wijzigingen voortvloeiend uit de Wet Werk en Zekerheid in de cao op te nemen. De belangrijkste zaken zullen we onderstaand nog toelichten.

Jaarurennorm
Er is vastgelegd hoe de JUM toegepast moet worden als er een gedeelte van de dag verlof wordt opgenomen. Kort door de bocht: een verlofdag telt voor 7,4 uur mee in de JUM. De feitelijke werk- en reisuren tellen mee voor de JUM. Heeft u minder als 7,4 uur gewerkt op een dag omdat u gedeeltelijk verlof opneemt, dan moeten de feitelijke uren aangevuld worden tot 7,4 uit de verlofpot. Zie het schematisch overzicht in de bijlage. Ander element is dat we bevestigd hebben dat het jaarrooster niet vooruit en definitief vastgesteld kan worden op meer als 1930 uur. De Jaarurennorm. Natuurlijk moet de JUM "gevuld" worden om in andere periodes 0 dagen aan te kunnen wijzen. Echter het kan niet zo zijn dat werkgevers, zonder overleg, overuren ongelimiteerd inroosteren. Overwerk moet altijd in overleg gebeuren. Hierbij moet de werkgever ook rekening houden met de belangen van de, individuele, werknemer.

Gelegenheidsarbeidersregeling
Per 31 december 2014 is Agrarisch breed de regeling Gelegenheidsarbeid opgehouden te bestaan. In de hovenierssector hebben we ervoor gekozen de regeling Piekarbeid niet in te voeren. In de cao is de regeling Gelegenheidsarbeid dan ook geschrapt.

Definitie BETR-loon
Ook deze definitie is Agrarisch breed aangepast en verduidelijkt. Op basis van het begrip BETR-loon wordt uw pensioenopbouw binnen BPL bepaald.

Uitzendkrachten
Vooruitlopend op de bepalingen in de uitzend cao met betrekking tot het toepassen van de inlenersbeloning (= Gelijk werk Gelijk loon principe) hebben wij vanaf dag een art. 5 van de cao aangepast. De strekking wordt nu dat een ingeleende werknemer vanaf dag 1 een gelijk loon moet verdienen.

Functiewaardering
Reeds voor het vorige cao-akkoord was er overeenstemming tussen partijen dat een aantal functies die nog niet beschreven waren in het functiehandboek alsnog beschreven moesten worden. Met andere woorden: de lege vakken in het functieraster moesten gevuld worden. Dit proces is nu klaar en wordt verwerkt in deze tussentijdse aanpassing van de cao.

Het leek ons goed om u van de wijzigingen op de hoogte te stellen. De cao gaan nu naar het ministerie van SZW om een avv (algemeen verbindend verklaring) aan te vragen. Zodra deze er is, zal er een nieuw cao boekje gedrukt worden. Wij zullen u tezijnertijd een cao doen toekomen. 

Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk. Ben je nog geen lid? Wij maken het extra aantrekkelijk: een gratis rechtsbijstandsverzekering voor allerlei privézaken, consumentenaangelegenheden, burengeschil, auto rechtsbijstand, etcetera. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl.

Vragen en of opmerkingen
Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben over bovenstaande en/of de bijlage? Stuur dan een email aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 22 45 21 95

 

Henry Stroek                               Reinier Ras en Giel van Leeuwen
Bestuurder                                  Delegatieleden

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid