Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Resultaat sociaal plan Donkergroen

Maandag 18 maart hebben wij een onderhandelingsresultaat behaald voor een sociaal plan bij Donkergroen.

Dit sociaal plan zal van toepassing zijn op de medewerkers die boventalig worden in de aangekondigde reorganisatie; Afslanking Overhead Donkergroen.
Wij zijn blij dat we binnen zo’n kort tijdsbestek tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen en zullen dit resultaat met een positief advies ter stemming aan u voorleggen.

Het proces
Het is snel gegaan, dat moeten we eerlijk zeggen. Vorige week zijn wij geïnformeerd over deze beperkte reorganisatie en gisteren zijn we al tot een resultaat gekomen voor een sociaal plan. Het hoeft ook niet lang te duren. Iedereen is nu gebaat bij duidelijkheid op korte termijn. Met name op de afdelingen waar het speelt heerst nu onzekerheid. Het mag dan een beperkte reorganisatie zijn, maar het zal je maar treffen. Het is daarom dat wij als gezamenlijke vakbonden, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, meegewerkt hebben aan dit snelle proces.

De inhoud van het sociaal plan
In de bijlage treft u het volledige sociaal plan aan. Een korte toelichting; hoewel een kort sociaal plan (lees: duidelijk) zitten er voor ons alle basiselementen in:

 • Een ontslagvergoeding o.b.v. de kantonrechtersformule met een C-factor van 0,5 voor alle medewerkers waarvan het contract ontbonden wordt.
 • Een bijdrage van € 500 voor juridische bijstand.
 • Een van werk naar werk budget van € 3000 per persoon. Dit kan naar keuze ingezet worden voor opleiding, begeleiding en/of outplacement.
 • Als je een vaststellingsovereenkomst (VSO) tekent krijg je de volledige fictieve opzegtermijn uitbetaald.
 • Als je een VSO tekent krijg je € 500 tekenbonus.

Toelichting
De werkgever heeft aangegeven dat hij na het advies van de ondernemingsraad (OR) en de uitslag van de stemming over het sociaal plan naar het UWV zal gaan voor het verkrijgen van de ontslagvergunningen. Na het verkrijgen van de vergunningen en een ronde van hoor en wederhoor door het UWV zal de werkgever de boventalligen aanzeggen, waarna de opzegtermijn gaat lopen.
Je hoeft, om je WW veilig te stellen, deze procedure niet te doorlopen. Mocht je als boventallige “vrijwillig” willen vertrekken dan kun je ook de VSO tekenen. Je hoeft dan niet door de hele procedure en je kan je meteen, met het van werk naar werk budget, gaan richten op de toekomst. Wat ons betreft heeft het tekenen van een VSO, na gedegen controle door een deskundige, de voorkeur. Het budget voor juridische ondersteuning is er niet voor niets. Maak hier gebruik van.
De vergoeding: in tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft de werkgever geen vergoeding te geven als hij een ontslagvergunning van het UWV heeft gekregen. Wij zijn dan ook blij dat we toch een vergoeding met een correctiefactor van 0,5 af hebben kunnen spreken.

Stemming
U als lid gaat natuurlijk over de uitkomst van ons onderhandelingsresultaat. Wij leggen het met een positief stemadvies aan u voor en vragen u dan ook het stemformulier in te vullen en terug te sturen, bij voorkeur per email.
Let op! Het stemformulier moet uiterlijk maandag 25 maart bij ons binnen zijn. Dinsdagochtend tellen wij de stemmen om vervolgens de uitslag door te geven aan jullie directie.

Vragen en/of opmerkingen
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel op jullie afkomt deze dagen. Heeft u vragen en of opmerkingen schroom dan niet en stuur een email naar bestuurder Henry Stroek: h.stroek@cnvvakmensen.nl. Voor hen die liever bellen: 06 – 2245 2195. Mocht u als boventallige aangewezen worden, reageer dan zeker. Wij kunnen u dan bijstaan in het beoordelen van uw persoonlijke situatie, zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief.

Ongeorganiseerde collega’s
Nogmaals de oproep: informeer ook ongeorganiseerde collega’s of overtuig ze van het nut van het lidmaatschap en laat ze zich opgeven. Ook in de huidige tijd kunnen wij nog, en jullie ondervinden het nu aan den lijve, van meerwaarde zijn.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid