Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Hoveniersbedrijf

Op 13 januari 2014 hebben partijen betrokken bij de cao Hoveniersbedrijf een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao.

Naast een loonsverhoging van in totaal 2,5% in 26 maanden moet deze cao er ook toe kunnen leiden dat er banen behouden kunnen blijven in deze moeilijke tijden voor de sector.

Het resultaat
In de bijlage treft u het volledig uitgeschreven resultaat aan. Hier zullen we de hoofdpunten behandelen.

Loon
Er zal in de looptijd van 26 maanden 5 x een loonsverhoging zijn van 0,5%.

Jaarurenmodel
Dit betreft een grote systeemwijziging in de cao. In de oude cao hadden we vele potten zoals flex adv, flex Tijd-voor-Tijd en vrij opneembare Tijd-voor-Tijd. In de nieuwe cao hebben we het nog maar over een pot. Het gewerkte aantal uren. De werkgever krijgt nog meer mogelijkheden om te schuiven, rooster of individuele inzet, als aan het eind van het jaar maar het aantal uren gehaald is. Zouden er min-uren zijn op 1 april dan worden deze weggestreept. Zijn er plus-uren dan heeft de werknemer het beschikkingsrecht. Hij kan ze uit laten betalen via een staffel met toeslag of omzetten in vrij opneembare vakantie (= Tijd-voor-Tijd). Ook die bedrijven die altijd nog via de strakke 37-urige werkweek werkten kunnen dit blijven doen. Immers als je altijd 37 uur werkt (inclusief verlofdagen) dan kom je ook op de jaarurennorm van 1930 uur uit.

In dit systeem tellen alle gewerkte en reisuren tot 9,5 uur per dag mee voor de jaarurennorm. Werk en/of reis je meer als 9,5 uur per dag dan worden de uren boven de 9,5 uur direct uitbetaald met de geldende toeslag. Belangrijk gegeven is dat alle verlofdagen, ziektedagen, feestdagen gewaardeerd worden tegen 7,4 uur per dag (=1/5 x 37) ongeacht het aantal uren in het rooster. Alleen met betrekking tot de vakantieuren mag in het bedrijf na overleg met de werknemers besloten worden dat er verlof wordt afgeschreven ongeacht het rooster. Er zal ook een “strakke” definitie in de cao worden opgenomen van “overuren”. In de huidige cao was dit namelijk niet altijd geheel duidelijk. Alle uren, werk- of reisuren, boven de 9,5 uur per dag zijn overuren.

Gezien deze definitiewijziging zullen bij uitbetalen op het afrekenmoment de eerste 120 uren tegen 100% en de volgende uren tegen 130% worden afgerekend. Alle uren zullen gewaardeerd worden tegen 1/37ste weekloon. In de huidige cao wisselt dit afhankelijk van de herkomst van het uur. Bovenstaande betekent een forse wijziging in denken. Wij denken echter een systeem gevonden te hebben wat recht doet aan de sector en zijn medewerkers wat uiteindelijk eenvoudiger zal zijn.

Overgang van oud naar nieuw
Dit is altijd een lastige. Vastgelegd is dat in principe alle uren die nog in de potten staan op
1 april 2014 uitbetaald zullen worden tegen 1/37ste weekloon. Dit is iets meer als zoals het nu omschreven staat in de cao omdat een aantal potten een 1/40ste weekloon als rekeneenheid kennen. Echter de werknemer kan er ook voor kiezen om uren uit de potten mee te nemen naar volgend jaar. Gezien het verschil in uurwaarde moeten dan de uren wel omgezet worden. Hadden de uren een waarde van 1/40ste nu krijgen ze een uurwaarde van 1/37ste. Dit betekent dat er 80 huidige uren omgezet kunnen worden voor 74 nieuwe uren. Raak je hier iets kwijt? Neen, immers in het oude systeem kreeg je voor 80 uur 10 verlofdagen en in het nieuwe systeem krijg je voor 74 uur ook 10 verlofdagen. Mocht je nog een restant vrij opneembare Tijd-voor-Tijd hebben en deze mee willen nemen dan zal dezelfde rekenformule worden gebruikt.

Maatregelen voor werkbehoud en employability
Er is een maatregel opgenomen om werkgevers extra te stimuleren om BBL’ers een jaarcontract te geven en de BBL bijdrage is tijdelijk verhoogd. Tevens is er een afspraak gemaakt over een individueel budget van € 1.500,- voor werkgerelateerde scholing. Dit is de keuze van de werknemer. Overweeg je een dure opleiding in of buiten de sector kijk dan goed naar deze regeling. Het kan een leuk opstapje zijn.

Fiscalisering woon-werkverkeer
Dit CNV Vakmensen voorstel is overgenomen. De werkgevers waren niet zover te krijgen om de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer te verhogen, maar hebben wel met deze fiscale mogelijkheid ingestemd. Dit kan voor individuele gevallen een behoorlijk besteedbaar voordeel hebben.

Hoe werkt het
De belastingdienst werkt met een vastgesteld aantal werkdagen van 214 per jaar. Ook is het fiscaal mogelijk dat de werkgever u € 0,19 per kilometer woon-werkverkeer vergoed. Aangezien u maar een beperkte vergoeding krijgt van de werkgever kan het resterende deel “uitgeruild” worden met het loon.

Stel, u woont 10 kilometer van uw werk. Fiscaal mag de werkgever dan € 3,80 (2 x 10 x 0,19) vergoeden. U krijgt een onbelaste reiskostenvergoeding van € 1,04 per dag. Er blijft dus € 2,76 over. Dit bedrag mag uitgeruild worden. Per 4 weken betekent dit: 20 x € 2,76 = € 55,20. Dit bedrag gaat van uw brutoloon af en wordt vervolgens als onbelaste vergoeding verstrekt. De meeste van u zitten in het 42% belastingtarief. Het effectief voordeel is dan € 55,20 x 42% =
€ 23,18. Voor mensen die verder weg wonen zal dit veel meer zijn en voor de mensen die dichterbij wonen zal dit minder zijn. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het verlagen van het brutoloon een zeer beperkt effect zal hebben op andere regelingen. Uw sociale verzekeringsloon wordt ook iets lager. Dus in het geval u werkloos raakt een iets lagere uitkering krijgt. Aan de andere kant kan het zo zijn dat als u toeslagen (huur, zorg, kinderopvang) krijgt deze mogelijk enkele euro’s hoger uit kunnen vallen. Ons advies: Maak gebruik van deze mogelijkheid.

Hoe nu verder?
In overleg met de cao-commissie leggen we dit onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies aan u voor. In de bijlage treft u een stemformulier aan wat uiterlijk woensdagochtend 29 januari 2014 bij ons terug moet zijn. Op woensdag 29 januari 2014 zullen wij de stemmen tellen.

Mocht u met een paar collega’s (lid of potentieel lid) behoefte hebben, op een later tijdstip, aan een uitleg dan kom ik graag naar u toe. Bent u met een groepje van 5 of meer mensen, laat het me weten en we maken een afspraak.

Ongeorganiseerde collega’s
Momenteel kan uw collega gebruik maken van een mooi introductieaanbod; 50% korting op het eerste half jaar contributie! Geef uw collega een kopie van deze nieuwsbrief en laat de aanmeldingsbon invullen.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 224 521 95.

Henry Stroek
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid