Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Machinisten gezocht om mee te werken aan onderzoek

In 2006 heeft er in het kader van het Arbo Convenant een onderzoek plaatsgevonden naar de dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen tijdens het maaien van plantsoenen. Ergolab heeft destijds dit uitgebreide onderzoek uitgevoerd.

Vaststelling norm

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is toen een norm vastgesteld, die nu ook nog terug te vinden is in de Arbo catalogus (www.argroarbo.nl) te weten maximaal 4 uur per werkdag of maximaal 3 dagen per week. Overschrijden van deze norm, betekent dat een machinist te lang wordt blootgesteld aan trillingen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Werkgevers wilden recent deze norm aanpassen, waarop de vakbonden hebben aangegeven dat wij dit pas kunnen doen, als uit onderzoek zou blijken dat de trillingsbelasting is afgenomen ten opzichte van 2006. Het is daarom dat wij samen met de werkgevers overeenstemming hebben om een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

Uitvoering onderzoek

Dit onderzoek wordt wederom door Ergolab uitgevoerd en zal op basis van een aantal uitgangspunten plaatsvinden: een drietal machines worden getest, op hetzelfde terrein, met drie verschillende chauffeurs (verschillend lichaamsgewicht) op een drietal momenten. Hoveniersbedrijf Van Ginkel heeft zijn medewerking toegezegd en stelt een plek beschikbaar, tijd en chauffeurs.

Maar, het zou goed zijn als we ook nog wat meer gegevens zouden krijgen van anderen. Daarvoor zijn wij op zoek naar 20-30 machinisten die plantsoenen maaien, die gedurende een maand bepaalde werkzaamheden willen noteren in een logboekje. Dat logboekje is door Ergolab ontwikkeld en het betekent vooral dat je gevraagd wordt om bij te houden: hoe veel tijd zit je op de maaimachine, tijd die je moet aan en afrijden over een verharde weg etc. Het logboekje wijst de weg vanzelf wat je precies moet bijhouden.

Doe mee aan het onderzoek

Wil jij ook meewerken aan dit onderzoek en vind je het prima om vanaf eind mei tot en met eind juni (1 maand dus) gegevens bij te houden, meld je dan aan bij mij. Je krijgt dan het logboekje thuis gestuurd. Voor degene die mee wil werken en een ingevuld logboekje aan mij overhandigd, ontvangt als dank een leuke attentie. (als dit op prijs wordt gesteld zal ik je werkgever na aanmelding informeren dat je meewerkt aan dit gezamenlijke (werkgevers en werknemers) onderzoek) Let op! Je kan dus ook anoniem, voor je werkgever, meewerken.

Het onderzoek is van belang om aan te kunnen tonen of de norm zoals die nu aanbevolen wordt, bijgesteld kan worden of niet. Het onderzoek zal dit moeten uitwijzen!

Je kan je melden bij:

Henry Stroek
bestuurder
06 – 22452195
h.stroek@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid