Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Kleine stapjes vooruit cao Hoveniers

Er zit nog steeds beweging in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Hoveniers, we zetten kleine stapjes. Tijdens de volgende onderhandelingsronde zal blijken of we er uit kunnen komen. Graag informeren we je over de stand van zaken.

Op woensdag 9 mei is opnieuw onderhandeld over de nieuwe cao Hoveniers die 1 juli 2018 zou moeten ingaan. De onderhandelingen verlopen langzaam, maar in een goede sfeer.

Hoe staan we ervoor?
Over een aantal belangrijke zaken lijken we het eens te kunnen worden. Daarbij moet je denken aan het verlengen van de huidige seniorenregeling (80% werken, 90% loon, 100% pensioen) naar maximaal 8 jaar en een aantal scholingsmaatregelen. Daarnaast lijken we de consignatieregeling te kunnen verbeteren en de maxima in de reiskostenvergoeding te kunnen verhogen. Ook zijn er nog een aantal kleinere zaken waarover we het eens lijken te kunnen worden, zoals vrijstelling van consignatie en overwerk in de seniorenregeling en verbetering van kraamverlof. Tenslotte hebben we het handhaven van de aanloopschalen geaccepteerd gezien de andere afspraken die in de cao staan, zoals doorbetaling van de scholingsdag en het feit dat de aanloopschalen boven minimumloon liggen.

Moeizaam
Waar we nog niet uit zijn, zijn pensioenopbouw bij ouderschapsverlof, jubileumuitkering bij 40 jaar dienstverband, extra vergoeding bij aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding WGA-premie, de door werkgevers gewenste wachtdagen bij ziekte (liggen nog steeds op tafel, ondanks onze duidelijke afwijzing) en de voor het CNV belangrijke ruimere keuze mogelijkheid in het Jaarurenmodel (JUM). Over het JUM-voorstel stellen werkgevers dat JUM net in 2017 is geëvalueerd. Iedereen begint er net een beetje aan gewend te raken en dat het nu geen goed moment zou zijn om weer wijzigingen door te voeren.

Loon en looptijd
Op de punten loon en looptijd worden vorderingen gemaakt, maar zijn we het nog steeds niet eens. De looptijd is voor CNV Vakmensen van ondergeschikt belang, alhoewel we er wel aan hechten om de cao tot 1 juli te laten lopen, omdat het op dat moment wat gemakkelijker is om tot een akkoord te komen dan in het voorjaar. Het volgende ligt op tafel:

  • Werkgevers hebben in hun laatste bod 4,5% loonsverhoging geboden (eerder 4%) voor 20 maanden (opgeknipt in halfjaarlijkse stapjes)
  • De bonden hebben daartegenover een keuzebod gezet van 5,8% voor 24 maanden (opgeknipt in halfjaarlijkse stapjes) of 3% voor 12 maanden (opgeknipt in halfjaarlijkse stapjes))

Dit lijkt dus nog ver uit elkaar te liggen. Anderzijds als je het bod van werkgever omrekent naar 24 maanden zou dat uitkomen op 5,4% en voor 12 maanden zou dit uitkomen op 2,7%. Als je er zo naar kijkt lijken de verschillen een stuk kleiner, maar werkgevers hebben alleen het bod voor 20 maanden gedaan en niet de bovenstaande omrekening naar 12 of 24 maanden.

Hoe verder?
CNV Vakmensen bespreekt de huidige stand van zaken met haar kadergroep en op 22 mei staan nieuwe onderhandelingen gepland. Dan zullen we zien of er ook echt mogelijkheden zijn om eruit te komen. Het bovenstaande is een tussenstand om je goed te kunnen informeren. Tijdens onderhandelingen staat niets vast tot er een totaal akkoord gesloten is. Tot die tijd kan alles dus nog veranderen en kun je geen rechten ontlenen aan het voorgaande.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je bestuurder van CNV Vakmensen Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl , Twitter: @JeroenWarnaar ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid