Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Cao-overleg Hoveniers, stapje voor stapje

Afgelopen woensdag, 3 april 2013, hebben we de eerste onderhandelingen over een nieuwe cao Hoveniers gevoerd. Het gaat slechts stapje voor stapje en er valt dus nog niet zoveel te vertellen. Toch wilde we u wel informeren over de stand van zaken.

Het overleg
Hoewel het overleg constructief en in een goede sfeer is verlopen, werd het toch overvleugeld door de lastige economische situatie. Hierdoor hebben met name de werkgevers hun kaarten op de hoofdelementen nog niet op tafel willen leggen.

De loonparagraaf is totaal nog niet besproken en ook met betrekking tot de gewenste flex (vanuit de werkgevers) is nog niet meer gezegd, dan dat men naar een jaarurenmodel wil. Men is dus nog niet concreet geworden.

Wat hebben we dan wel gedaan?
We hebben met name overlegd over een aantal werkgroepvoorstellen (onder andere beoordelingssysteem, werkingsfeer en LFBP) en een aantal kleinere punten. Op een aantal van die kleinere punten lijken we elkaar wel te kunnen gaan vinden. Ook met betrekking tot de uitkomsten van de werkgroepen staan de neuzen redelijk dezelfde kant op, maar moeten er ook nog wel wat puntjes op de “i” gezet worden. Ook moet hier nog wat huiswerk gedaan worden.

Vervolg
Voor 17 april 2013 staat de volgende onderhandelingsronde gepland. Aangezien we nu wel afspraken gemaakt hebben over wie welke zaken uitzoekt en of feitelijke tekstvoorstellen inbrengt, gaan wij ervan uit dat de 17de de kaarten wel echt op tafel komen te liggen. Wij zullen u dan ook direct na het overleg nader informeren.

Ongeorganiseerde collega's
Informeer ook uw ongeorganiseerde collega's. Beter nog, maak ze lid van CNV Vakmensen, de vakbond die dichtbij de mensen staat. Zoals u weet is ons lidmaatschap inclusief een dekking voor rechtsbijstand voor het lid en zijn/haar inwonende en niet werkende gezinsleden. Zo'n aanbod kunt u toch niet laten lopen?

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande of andere zaken binnen uw bedrijf, stuur dan een e-mail naar ondergetekende via h.stroek@cnvvakmensen.nl of, voor diegenen die liever bellen, bel 06–22452195.


Henry Stroek                                       Reinier Ras en Adri Bunnik
bestuurder                                          delegatieleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid