Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Cao Hoveniers, tijdelijk verlengd

Op 1 mei hebben we een onverwachts onderhandelingsresultaat bereikt over de verlenging van de cao Hoveniers. Dit vraagt om enige uitleg en toelichting.

In de bijlage onderaan dit bericht treffen jullie het gezamenlijke pamflet aan over het bereikte resultaat.

Voortzetting huidige cao

Ondanks de goede en constructieve gesprekken over het verlengen van de cao kwamen we gisteren, op de derde onderhandelingsdag, tot de conclusie dat er te veel inhoudelijke zaken lagen die uitgewerkt moeten worden. Te denken valt hierbij aan de werkingssfeer, het onderbrengen van het leeftijdsfase budget maar ook aan het door de werkgevers gewenste jaaruren model. Als je tot de conclusie komt dat je op korte termijn niet tot een cao kunt komen, dan moet je naar de alternatieven kijken.

Eigenlijk zijn er dan twee alternatieve mogelijk:

  1. een bepaalde periode zonder algemeen verbindend verklaarde cao;
  2. een, nagenoeg, ongewijzigde voortzetting van de huidige cao en deze ook voor te dragen voor AVV.

Voor deze laatste oplossing hebben we gekozen.

Afspraken cao Hoveniers

  1. de lonen zullen per 1 juli 2013 met 0,3% stijgen;
  2. Het opgebouwde levenfasebudget zal in december 2013 aan de werknemers worden uitbetaald.

Toelichting
AVV status. Als een cao de AVV status heeft dan is iedereen (werkgevers en werknemers) er aan gehouden en kunnen wij namens de leden naleving vorderen, mocht dit nodig zijn. Met name “ongebonden” werkgevers, dus niet lid van de VHG, kunnen we op deze manier aan de afspraken houden. Wij vinden dat allemaal belangrijk. Ook uitzendkrachten in de sector die de inlenersbeloning genieten zullen de loonsverhoging krijgen.

Levensfasebudget
Hier komen we later samen met de werkgever nog op terug. Wel kunnen we aangeven dat de oorspronkelijke plannen die we met dit budget hadden door de belastingdienst niet geaccepteerd worden. We zijn nu aan het kijken wat dan wel zou kunnen binnen alle richtlijnen die daarvoor zijn.

Vervolg overleg
We hechten eraan om aan te geven dat we de onderhandelingen dus NIET gestopt zijn. De voorstellenbrieven liggen ook nog steeds op tafel en de vervolgdata voor het cao-overleg zijn al gepland. De insteek is dat we voordat deze tussen cao afloopt een nieuw akkoord hebben. De eerste overlegronde staat gepland voor 18 juni a.s.

In een kleiner comité komen we al eerder samen. Zodra er over het vervolg-overleg wat te melden is, krijgt u weer een nieuwsbrief.

Stemming

Wij leggen dit resultaat met een positief stemadvies aan je voor. Wij vragen je dan ook het bijgevoegde stemformulier in te vullen en vóór 13 mei 2013 terug te sturen naar:

CNV Vakmensen, Henry Stroek, Antwoordnummer 11004, 4800 VC  BREDA

Vragen en of opmerkingen
Mocht je over bovenstaande vragen en of opmerkingen hebben, schroom dan niet en stuur een email naar: h.stroek@cnvvakmensen.nl of voor de mensen die liever bellen, bel: 06 – 22 45 21 95.

Ongeorganiseerde collega’s
Geef deze nieuwsbrief, digitaal, door aan je ongeorganiseerde collega’s. Ook voor hen is deze informatie belangrijk. Beter nog: maak ze lid. Er loopt een aantrekkelijke ledenwerfactie. Kijk voor meer informatie op de site: www.cnv.nl/actie. Maak je liever gebruik van papier stuur dan de bon op.
Heb je collega’s die uitzendkracht zijn in de sector? Laat ze dan weten dat wij ze ook bij kunnen staan. Een looncheck doen we zelfs gratis. Laat ze een email sturen en wij nemen contact met ze op. Ook zij hebben recht op een eerlijk loon.


Henry Stroek
Cao-onderhandelaar CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid