Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

(Beperkte) reorganisatie Donkergroen

Maandag 18 maart zijn jullie geïnformeerd door jullie werkgever Donkergroen dat er een beperkte reorganisatie plaats zal vinden. Vorige week zijn de ondernemingsraad (OR) en de vakbonden reeds geïnformeerd.

Helaas zal deze reorganisatie gevolgen hebben voor een aantal arbeidsplaatsen. Inmiddels hebben wij, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, afgelopen week een overleg gehad met jullie directie en een delegatie van de OR.


Nut en noodzaak van de reorganisatie

Het overleg met de OR was met name bedoeld om kennis met elkaar te maken en om een stappenplan uit te zetten. De OR moet namelijk nut en noodzaak van de voorgestelde maatregelen beoordelen, waarbij zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.


Sociaal plan

Op grond van de voor u van toepassing zijnde cao Hoveniers (art. 71 A) is de werkgever verplicht met de bonden te spreken over een sociaal plan. Deze gespreksverplichting is geen verplichting om tot een resultaat te komen. Jullie werkgever heeft wel aangegeven tot een collectief afgesproken sociaal plan te willen komen.


Waar hebben we zoal aandacht voor in een sociaal plan

Een sociaal plan is bedoeld om de sociale gevolgen voor de getroffen medewerkers zoveel als mogelijk op te vangen. Wij proberen in een sociaal plan dan ook afspraken te maken over onder andere:

 • Opzegging en opzegtermijnen.
 • Hoe het bestaande contract van boventalligen te verbreken: (vrijwillig via een vaststellingsovereenkomst (VSO), via het UWV of de kantonrechter).
 • Hulp bij het zoeken naar ander werk (outplacement).
 • Kwijtschelden van studieschulden.
 • Ontbindingsvergoeding.


Wat kan CNV Vakmensen voor u betekenen

Naast het feit dat we collectief voor u onderhandelen over het sociaal plan, kunnen wij u individueel ook bijstaan mocht u (helaas) getroffen worden door deze reorganisatie. Waar moet u dan aan denken:

 • Wij kunnen controleren of u terecht voor ontslag bent voorgedragen.
 • Wij kunnen controleren of er op u geen ontslagverbod van toepassing is.
 • Wij kunnen controleren of de ontslagvergoeding juist is berekend.
 • Wij kunnen u adviseren over onder andere pensioengevolgen bij het accepteren van een andere baan.


Ongeorganiseerde collega's

Informeer ook uw ongeorganiseerde collega’s. Mogelijk hebben zij ook hulp nodig in de nabije toekomst. Verder is het voor de toekomst belangrijk dat wij als CNV Vakmensen voldoende draagvlak houden in de bedrijven, dus ook uw bedrijf, zodat wij ons werk kunnen blijven doen.
Stuur deze nieuwsbrief, digitaal, door aan uw collega’s.

Het lidmaatschap van CNV Vakmensen is, zoals jullie weten, inclusief een rechtsbijstandverzekering voor het lid en zijn inwonende, niet werkende gezinsleden. Zo’n aanbod kunnen ze toch niet afslaan?


Vervolg

Jullie werkgever heeft aangegeven snel duidelijkheid te willen verschaffen en heeft ons al een voorstel gedaan voor een sociaal plan. Zodra er een onderhandelingsresultaat is laten wij u dat direct weten. U als lid bepaalt immers of we als CNV Vakmensen instemmen met het resultaat of niet. Dat is aan de leden. 


Vragen en/of opmerkingen

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande of over de informatie die u van uw werkgever heeft gekregen vragen hebben, schroom dan niet en stuur een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 22 45 21 95. Wij zijn er immers voor u.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid