Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horticoop - Nieuws

Stand van zaken cao-onderhandelingen Horticoop

Afgelopen woensdag, 4 juli, heeft een gezamenlijke (CNV en FNV) ledenvergadering plaatsgevonden in de vergaderzaal bij Horticoop.

Het blijkt dat jullie betrokken zijn bij de totstandkoming van een nieuwe cao, er was een goede opkomst en er is uitvoerig gesproken en uiteindelijk hebben leden duidelijk laten weten aan de onderhandelingsdelegatie hoe zij erin staan.

Eén punt staat ver bovenaan: de loonsverhoging.
De inzet van de bonden is 3,5%, ingegeven door de langjarige krappe loonsverhoging en de economische omstandigheden van nu in Nederland. Ja, zelfs De Nederlandse Bank, traditioneel een zeer behoudende instantie, geeft aan dat eindelijk werknemers een echte loonsverhoging moeten krijgen, om zo te zorgen dat werknemers meer kunnen uitgeven en zo de economie op peil brengen!

Jullie werkgever wil niet verder gaan dan 2,2% loonsverhoging. Dit ondanks de wetenschap dat nu al mensen weggaan om te werken in andere sectoren waar wél een goede loonsverhoging afgesproken kon worden.
Ook wil jullie werkgever deze verhoging koppelen aan een afbouw van toeslagen bij het personeel in de winkels van Welkoop en Alflora. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat dit percentage van 2,2% nog verder omlaag zou moeten.
Bonden kunnen het daar niet mee eens zijn; wij gaan niet voor verslechteringen!
Ook spraken werknemers hun zorgen uit over de torenhoge advieskosten die al jaren drukken op het rendement van Horticoop; het is beter deze uitgaven kritisch te bekijken zodat meer ruimte komt voor loonsverhoging. Gaat het nu wel zo slecht bij Horticoop, zodat zelfs een fatsoenlijke loonsverhoging niet mogelijk is, in deze tijd van economische progressie?

Op het punt van de loonsverhoging is een groot verschil tussen het gebodene (2,2%) en het gevraagde (3,5%).
De werkgever gaf aan dat dit moeilijk overbrugbaar zou zijn. Daarop hebben de onderhandelaars besloten om naar de leden te stappen om hun mening te vragen. Na de vakantieperiode zal in augustus nog een overleg plaatsvinden tussen de directie en de bonden, ook om de directie aan te geven hoe onze leden erin staan.

De leden gaven aan dat zij blijven vasthouden aan de 3,5%, ook al zou dit kunnen leiden tot onrust op de werkvloer. De leden hebben aangegeven dat zij bereid zijn om actie te voeren.

Laten we even verder de aandachtspunten uitlichten.

 • Looptijd cao 1 jaar, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. Een langere looptijd is bespreekbaar.
 • De bonden vroegen om afschaffing van de jeugdlonen bij Horticoop. De werkgever wil dit niet doen maar zich wel conformeren aan de wettelijke regeling, hetgeen betekent dat vanaf 1 juli dit jaar en 1 juli 2019 de leeftijd steeds met 1 jaar omlaag gaat. Dat houdt in dat de jeugdlonen dan worden vervangen door het Wettelijk Minimum loon. Dat is op zich prima, maar wij zouden graag zien dat alle jeugdlonen verdwijnen!
 • Het derde jaar WW zal gerepareerd worden, dit is al eerder afgesproken maar nu is een fonds opgericht dat daar voor zal gaan zorgen, dit gebeurt in een aparte cao. Dit is de afspraak tussen de sociale partners en Horticoop wil zich daaraan houden. Dit kost de werknemer nu 0,13 % van de loonsom.
 • De WGA hiaatverzekering gaat er komen, de huidige verzekering sluit aan bij de arbeidsongeschikten die tot 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. De nieuwe verzekering geldt voor die werknemers die arbeidsongeschikt worden verklaard van 35-80%, verreweg het hoogste percentage van werknemers die dit overkomt. Dat betekent wel dat het huidige premiedeel van werknemers wordt verhoogd van 0-15% naar 0,5%. Hiervan wil Horticoop 0,25% voor hun rekening nemen, dus dat betekent een lichte stijging voor werknemers voor het afdekken van een veel groter risico. Dat is voor de aanwezige leden aanvaardbaar.
 • Komend jaar zal de werkgroep duurzame inzetbaarheid eindelijk gaan functioneren. Het wordt tijd, want de gemiddelde leeftijd bij Horticoop stijgt alleen maar, en jullie moeten allemaal langer doorwerken. Graag willen wij dat dit dan ook op een rechtvaardige manier gaat gebeuren. In de werkgroep komen 2 mensen gekozen door de werkgever, 2 door de vakbonden en 2 door de OR. Er zal een onafhankelijk voorzitter worden aangesteld die gekozen zal worden door de bonden.
 • In het kader hiervan komt als pilot de mogelijkheid om via een opleidingsvoucher met wisselende bedragen werknemers de mogelijkheid te bieden om te gaan studeren, ook voor een baan buiten Horticoop. De uitkomst van deze pilot is belangrijk voor de werkgroep.

Beste leden, jullie zijn duidelijk!
De onderhandelingsdelegatie neemt de afwegingen mee in het overleg dat, zoals gezegd, in augustus zal plaatsvinden.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Via deze weg willen we jullie allemaal een fijne vakantie toewensen en wel thuis!

Mede namens Arie Verloop (kaderlid CNV Vakmensen), Jan Haagmans (bestuurder FNV Handel) en Teo Jongman (kaderlid FNV Handel),

Klazina Tulner  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 48 62 74
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid