Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horticoop - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Horticoop 2014

Op 2 juli 2014 zijn CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, na verschillende onderhandelingsrondes, een onderhandelingsresultaat overeengekomen over een nieuwe cao voor één jaar bij Horticoop.

Er is een structurele loonsverhogingovereen gekomen van 2 procent in 2014, wat in twee delen wordt toegekend. Op 1 augustus 2014 wordt 1,5 procent loonsverhoging toegepast en op 1 december 2014 0,5 procent loonsverhoging. Daarbij neemt de werkgever de kosten op zich van het werknemersdeel van de WGA-premie (0,2 procent). De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met

31 december 2014.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de scholingsmogelijkheden, waaronder niet-functiegerichte scholing en de aanname van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitzendkrachten worden vanaf de eerste dag volgens de cao Horticoop betaald en Horticoop zal maximaal 5 procent van hun werknemers uit uitzendkrachten laten bestaan. Daarbij zijn we ook overeengekomen dat het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 1 juli 2015.

Verslechteringvoorstellen van tafel

De voorstellen inzake de verlenging van het dagspiegel bij Logistiek en Customer Service zijn voorlopig vooruit geschoven. Daar zijn nu dus geen afspraken over gemaakt. De verslechteringvoorstellen van de werkgever om de loonbetaling bij langdurig arbeidsongeschikten te verlagen naar het wettelijk minimum, zijn gelukkig ook ingetrokken door werkgever. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is hierbij gevoegd.

Ledenraadpleging

Omdat de leden het laatste woord hebben, kunt u uw mening vóór 21 juli 2014 over het resultaat laten weten door te mailen naar l.bons@cnvvakmensen.nl.


U kunt uw mening ook schriftelijk doorgeven middels bijgaand stemformulier vóór 21 juli 2014 te sturen naar:

CNV Vakmensen
Leo Bons
Postbus 6560
4802 HN Breda

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid