Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Land- en Tuinbouw

Cao Groothandel in bloembollen

Looptijd: 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2021

De groothandel in bloembollen levert aan retail(winkels), tuincentra, maar vooral aan de professionele kwekers/telers (de broeiers). De handel is grotendeels internationaal georiënteerd. Ongeveer 90% gaat naar het buitenland en slechts 10% van de handel gebeurt in Nederland.

De sector Groothandel in Bloembollen bestaat uit bijna 100 bedrijven met ongeveer 1.400 werknemers. De meeste bedrijven zijn gevestigd in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Voor meer arbeidsmarktgegevens check je de factsheets van Colland Arbeidsmarkt.

Werkzaamheden

Je treft heel wat verschillende werkzaamheden aan in dit soort bedrijven. In de Logistiek & Verpak-afdeling van de bedrijven houden werknemers zich bezig met het ontvangen, transporteren en verladen van partijen verpakte kant-en-klare bloembollen of het verwerken van partijen bloembollen tot kant-en-klare handelsproducten. De sector is internationaal georiënteerd en kent veel contacten en handelsactiviteiten over de gehele wereld.

#Kenniskracht

De sector kenmerkt zich ook door veel tijdelijke dienstverbanden, de zogenaamde losse contracten en/of uitzendcontracten, maar ook door lange vaste arbeidsrelaties. Vaste werknemers van bedrijven in de sector bloembollengroothandel hebben vaak lange dienstverbanden. De sector is volop bezig met de campagne #kenniskracht. Hoe zorg je voor plezier in je werk en goed blijven functioneren? Hoe word je als bedrijf aantrekkelijk voor jonge mensen? En: hoe bereid je je voor op het vertrek van mensen? Op het dashboard #kenniskracht staan nu tips voor een toekomstgericht personeelsbeleid, met onder andere tips voor het in kaart brengen van het personeelsbestand, de groei en bloei van de huidige medewerkers, het werven van (jonge) nieuwe medewerkers en hoe om te gaan met het vertrek van medewerkers.

Downloaden

Meer downloads Groothandel in bloembollen


Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!

Cao verlopen?

 • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

  Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

  Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt deze op de website.


 • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

  De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

  Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.

 • Wat betekent 'algemeen verbindend verklaard'?

  De gemaakte afspraken gelden voor alle ondernemingen

  Als de vakbond een cao afspreekt met een hele serie bedrijven – een bedrijfstak – dan kan bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd. Als de minister instemt met dat verzoek, dan gelden de gemaakte afspraken voor alle ondernemingen in die bedrijfstak. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

 • Geldt de Algemeen verbindend verklaring ook na afloop van de cao?

  Nee, de Algemeen verbindend verklaring verloopt gelijk met de cao!

  Let dus op op je rechten en plichten na het aflopen van de cao, en kijk wat daarover in je eigen arbeidsovereenkomst staat. Als in je eigen arbeidsovereenkomst staat dat je een salaris moet krijgen van € 1.000 per maand en vervolgens geldt een cao met een loon van € 1.500 die algemeen verbind verklaard is, dan is je werkgever verplicht om die € 1.500 euro te betalen. Als de cao afgelopen is en daarmee ook de Algemeen verbindend verklaring kan je werkgever weer terugvallen op de oorspronkelijke afspraak in je arbeidsovereenkomst van € 1.000.