Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Groothandel in bloembollen - Nieuws

Resultaat in CAO Groothandel Bloembollen

Op 5 november zijn grote stappen gezet in de cao-onderhandelingen. Dat heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat tussen Anthos, FNV en CNV Vakmensen. In 2 nieuwe cao-jaren gaat het loon in totaal 3% omhoog.

Het onderhandelingsresultaat van 3 november 2014

In de vorige nieuwsbrief heb ik de voorbeelden van de cao Glastuinbouw en van de Open teelten vermeld. Daarmee vergeleken is het onderhandelingsresultaat in de cao Groothandel in Bloembollen positiever. Maar dat kunnen de onderhandelingsdelegaties wel vinden, maar belangrijker is wat jij vindt van:

 • Een 2 jarige cao van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016
 • Een loonsverhogingvan totaal 3,0% als volgt verdeeld:
  • 1,50% op 1 december 2014 en
  • € 200,= op 1 december 2014.
   Dit is een eenmalige bruto uitkering.
  • 1,50% op 1 december 2015.
 • Dat de reiskostenvergoeding (art. 07.02.02) wordt verhoogd naar €2,40 per gewerkte dag (10 en 15 km) en naar €3,45 per gewerkte dag bij meer dan 15 km.
 • Dat t.b.v. het doktersbezoek (art. 05.02.1.j) er een extra halve vrije dag per werknemer wordt toegekend. Het (incidenteel) doktersbezoek moet in het vervolg wel in eigen tijd plaatsvinden! Als er sprake is van een chronisch aandoening en doktersbezoek moet plaatsvinden, kan daarvoor betaald verlof worden opgenomen.
 • De wachtdagen bij ziekte voor korte dienstverbanden (artikel 09.04) worden geschrapt.
 • En per 1 januari 2015 Uitzendkrachten worden betaald op het niveau van deze cao.
 • Dat het artikel van de gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de bepaling over piekarbeid. Dit is een standaardartikel vanuit het pensioenfonds BPL.
 • Het oprichten van twee werkgroepen die z.s.m. aan de slag gaan met duurzame arbeidsrelaties en de effecten van de nieuwe Wet Flexibiliteit en Zekerheid.
 • De werkgroep Duurzame Arbeidsrelaties gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen duurzaam te binden aan deze sector en werkt daarvoor een aantal voorstellen uit.
 • De werkgroep Contracten & Zekerheid gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen die niet jaarrond in de sector werken toch een doorlopend contract te bieden, zonder dat er doorlopend loon betaald moet worden.

Wat vind jij ervan?

Leden van CNV Vakmensen kunnen hun mening geven. Jouw mening is belangrijk om deze cao ook daadwerkelijk tot stand te laten komen. Ben jij het er mee eens of niet, dan mail je jouw mening naar Jaap Bosma. Als je niet reageert voor vrijdag 21 november dan betekent dit dat je er mee instemt.

Jaap Bosma - Bestuurder Land- en tuinbouw
j.bosma@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid