Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Groothandel in bloembollen - Nieuws

Cao Groothandel in Bloembollen: weer onderhandelen

Sinds 10 juli zijn er geen verdere stappen in de onderhandelingen gezet. Op 5 november gaan we opnieuw in overleg. Nog geen nieuwe cao dus. Moet dat zo blijven of heb je toch liever een cao? Vasthouden aan onze eerdere inzet of tevreden zijn met wat er op dit moment ligt en het eindbod accepteren? Wat vind jij?

Wel een cao Glastuinbouw en Open teelten

Sinds de ledenvergadering van afgelopen 10 juli is er geen contact meer geweest met de onderhandelaars van werkgevers. Het proces ligt dus nog stil tot 5 november, want dan zitten cao-partijen weer om de onderhandelingstafel. Inmiddels zijn ook een aantal andere agrarische cao’s tot stand gekomen, zoals de cao voor de Glastuinbouw met een looptijd van een jaar en een loonsverhoging van 1% en de cao Open teelten kent een looptijd van een jaar met een loonsverhoging van 1,5%. Als je in dat perspectief het eindbod voor de cao Groothandel in Bloembollen (zie verderop) bekijkt........

Wat is jouw keuze

CNV Vakmensen kreeg van haar leden de opdracht om door te onderhandelen op 4% loon in twee jaar. Dat is dus niet gelukt en gelet op de resultaten in andere cao’s zal dat ook een lastig te bereiken zijn is mijn inschatting. Nu heb ik een paar opmerkingen gehoord dat het niet slecht gaat in deze sector, maar klopt dat ook voor jouw werkgever? Wat is jouw mening hierover? Zit er meer in of moeten we tevreden zijn met wat er op dit moment ligt.

SectorDeskundigheid ‘meets’ onderhandelaar Jaap Bosma

Het is altijd lastig om goede voorstellen te bedenken die ook realistisch zijn en een kans van slagen hebben bij de onderhandelingen over de sector-cao. De bond wil dat altijd wel blijven proberen, maar kan dat niet zonder de inbreng van actieve leden/werknemers uit de sector zelf. Je snapt het al, ik doe graag een beroep op jouw sectordeskundigheid! Ideeën hoe de sector zich ontwikkelt? Kun jij bedenken welke arbeidsvoorwaarden daarbij horen? Wil jij jouw ideeën met ons delen? Natuurlijk kan dat per mail, maar misschien wil je het ook komen uitleggen zodat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

Eindbod zoals gedaan door Anthos op 20 juni

Dit eindbod is ook het eindbod van jouw werkgever en ziet er als volgt uit:

 • Een 2 jarige cao van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016
 • Een loonsverhoging van totaal 2,75% als volgt verdeeld: 1,50% op 1 juli 2014 en 1,25% op 1 juli 2015). De bonden vinden 4% toch wel het minimum vinden.
 • Reiskostenvergoeding (art. 07.02.02) verhogen naar €2,40 per gewerkte dag (10 en 15 km) en naar €3,45 per gewerkte dag bij meer dan 15 km.
 • Ten behoeve van het doktersbezoek (art. 05.02.1.j) wordt er een extra halve vrije dag per werknemer toegekend. Het (incidenteel) doktersbezoek moet in het vervolg wel in eigen tijd plaatsvinden! Als er sprake is van een chronisch aandoening en doktersbezoek moet plaatsvinden kan daarvoor betaald verlof worden opgenomen.
 • Wachtdagen bij ziekte voor korte dienstverbanden (artikel 09.04) wordt geschrapt.
 • Per 1 januari 2015 worden Uitzendkrachten betaald op het niveau van deze cao.
 • Het artikel van de gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de bepaling over piekarbeid. Dit is een standaardartikel vanuit het pensioenfonds BPL.
 • Verder worden er twee werkgroepen opgericht die zo snel mogelijk aan de slag gaan als wij overeenstemming over de cao hebben.
  • De werkgroep Duurzame Arbeidsrelaties gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen duurzaam te bonden aan deze sector en werkt daarvoor een aantal voorstellen uit.
  • De werkgroep Contracten & Zekerheid gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen die niet jaarrond in de sector werken toch een doorlopend contract te bieden, zonder dat er doorlopend loon betaald moet worden.

Kees Aangeenbrug - Delegatielid CNV Vakmensen

Jaap Bosma - Bestuurder Land- en tuinbouw CNV Vakmensen
E-mail: j.bosma@cnvvakmensen.nl
Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid