Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Groothandel in bloembollen - Nieuws

Cao Groothandel in Bloembollen: CNV zet in op 3%

De cao loopt per 1 juli af en wij willen op tijd klaar zijn. Daarom zijn de eerste schermutselingen al op woensdag 9 april en dan gaan we zien wat we waard zijn. CNV Vakmensen heeft de voorstellen met kaderleden afgestemd. De loonsverhoging wordt ingezet op 3%, maar er is meer. Wat vind jij ervan?

De laatste loonsverhoging was 0,5% en gaat in op 1 maart 2014. Dat lijkt nog maar kort geleden, maar is een afspraak uit de vorige cao. De voorstellen die de bond doet zijn besproken met kaderleden. Als jij dat ook wilt, dan kun jij je aanmelden en ook jouw bijdrage leveren aan de inzet van CNV Vakmensen.

Hieronder staan de voorstellen netjes op een rijtje en wij vragen je of dit ook jouw voorstellen kunnen zijn, dus of je er mee kunt instemmen. Geef even een seintje wat je er van vindt. Dat is het gemakkelijkst per MAIL.

Looptijd

Wij hebben de voorkeur voor een looptijd van 1 jaar. Dat mag langer, maar is afhankelijk van de resultaten van het overleg. Onze voorstellen zijn gebaseerd op een looptijd van 1 jaar.

Beloning, kosten en vergoedingen

CNV Vakmensen stelt vast dat op de laatste loonsverhoging is geweest op 1 maart 2014 en nog uit de vorige cao komt.

Wij kijken een jaar vooruit van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 en daarom stellen wij voor om:
 • een loonsverhoging af te spreken van 3,0% over de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen;
 • de reiskostenvergoeding (art. 07.02) als volgt aanpassen:
  1. tussen 10 en 15 km €2,40 per gewerkte dag
  2. meer dan 15 km € 3,45 per gewerkte dag.
  3. De beperking bij verhuizing (lid 4) is outdated en kan worden geschrapt.
 • de overige -vergoeding indexeren met de afgesproken loonstijging.

Overwerk (art. 04.02)

CNV Vakmensen stelt voor om de definitie en de vergoeding van overuren te veranderen. Bij een normale arbeidsduur van 38 uur per week (dat is 7,6 uur per dag), is het vreemd dat de overuren pas ingaan na 9 uur werken op de dag.

Flexibiliteit

In artikel 03.03 (overgang arbeidsovereenkomst) staan nog oude bepalingen en er is inmiddels nieuwe wetgeving op dit onderwerp. CNV Vakmensen wil daarom de discussie over de nut en noodzaak van dit artikel en in hoeverre de nieuwe Wet Werk en Zekerheid hierop invloed heeft.

Ontwikkeling in en met de onderneming

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen en daar moeten zij ook op worden gewezen. De ondernemende werknemer is een ‘hot’ item en daar is in deze no-nonsense bedrijfstak een gedragsverandering (bij werkgevers en werknemers), ontwikkelinstrumenten en zeggenschapvoor nodig.

 • De bond wil dat de moderne werknemer door zeggenschap meer betrokken wordt bij de strategische ontwikkeling van de onderneming. Binnen het project moeten dan zeggenschaps-modellen worden ontwikkeld inclusief de daarmee samenhangende gedragsaanpassing van zowel ondernemer als werknemer.

Duurzame arbeids(markt)relatie

is een leuke term, maar wat moet je ermee als jouw werkgever ineens heel wat anders gaat doen of er gewoon mee stopt? Hoe denk je duurzaam te zijn als je ineens versleten knieën of rug hebt. Hoe duurzaam is dan nog jouw relatie met jouw werkgever? Dit vergt bewustwording van de eigen kwetsbaarheid op het gebied van (een gebrek aan of andere) inzetbaarheid.

 • CNV Vakmensen wil in samenspraak met de cao-partijen een duurzame (lokale) arbeidsmarktstrategie ontwikkelen gericht op het creëren van (adhoc) oplossingen waaronder de ‘tweede spoor’ reïntegratie.
 • Ook het opzetten van nieuwe arbeidsmarktnetwerken voor duurzame arbeidsrelaties kunnen hierbij betrokken worden. Deze arbeidsrelaties hoeven niet perse gekoppeld te zijn aan één werkgever.

Arbeidsomstandigheden

 • CNV Vakmensen vraagt zich af in hoeverre de arbocatalogus goed in de sector is ingebed en in hoeverre er ook daadwerkelijk naar wordt gewerkt. Hoe doe jij dat?
 • Worden er RIE's uitgevoerd en bijgehouden? Hoe gaat dat bij jouw werkgever?
 • En tenslotte om maar eens over na te denken:
  Het zogenaamde vitaliteitbeleid moet zowel voor werkgevers als werknemers een voordeel opleveren. In dat kader wil CNV Vakmensen de aandacht vragen voor het invoeren van een-uiltje-knappen-tussen-de-middag. Dit levert (volgens verschillende onderzoeken) een verhoogde concentratie, een langere spanningsboog een verscherping van de creativiteit en daardoor uiteindelijk een betere prestatie op bij de werknemers die dat doen.

Overig

 • Gelegenheidswerk (art. 03.05) moet tegen het licht worden gehouden van nieuwe regelgeving en de acties die daar vanuit het bestuur BPL is genomen.
 • De tekst van art 04.01 lid 2.d aanpassen door de tekstuele fouten er uit te halen.
 • Wij behouden ons het recht voor om, als daartoe op enig moment aanleiding voor is, tijdens het overleg met aanvullende voorstellen te komen.

Reageren mag.

Jaap Bosma

Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid