Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Groothandel in bloembollen - Nieuws

Cao Groothandel in Bloembollen: beslissing uitgesteld

In een ledenvergadering over het eindbod in de cao Groothandel in Bloembollen is door de leden besloten het eindbod niet goed of af te keuren. Eerst nog maar eens onder de mening horen bij zoveel mogelijk werknemers in deze sector. In oktober wordt een definitief besluit genomen.

Eindbod uitleggen aan werknemers in de bedrijven

In de laatste onderhandelingsronde (20 juni) zijn de bonden geconfronteerd met een eindbod. Goede sfeer en een toekomstgerichte afspraak is prachtig, maar een eindbod met onvoldoende loon (2,75% in twee jaar) is voor ons aanleiding om een leden-vergadering te houden op 10 juli jongstleden. De daar aanwezige leden hebben besloten dat er te weinig vakbondsleden aanwezig waren om over het eindbod een goed besluit te kunnen nemen. In oktober wordt er nog een ledenvergadering georganiseerd om een definitief beskluit te nemen. In de tussentijd gaan we de bedrijven langs om de werknemers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden, wat de werkgevers willen en wat de vakbond wil.

Eindbod zoals gedaan door Anthos op 20 juni

Dit eindbod is ook het eindbod van jouw werkgever en ziet er als volgt uit:

 • Een 2 jarige cao van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016
 • Een loonsverhoging van totaal 2,75% als volgt verdeeld: 1,50% op 1 juli 2014 en 1,25% op 1 juli 2015). De bonden vinden 4% toch wel het minimum vinden.
 • Reiskostenvergoeding (art. 07.02.02) verhogen naar €2,40 per gewerkte dag (10 en 15 km) en naar €3,45 per gewerkte dag bij meer dan 15 km.
 • Ten behoeve van het doktersbezoek (art. 05.02.1.j) wordt er een extra halve vrije dag per werknemer toegekend. Het (incidenteel) doktersbezoek moet in het vervolg wel in eigen tijd plaatsvinden! Als er sprake is van een chronisch aandoening en doktersbezoek moet plaatsvinden kan daarvoor betaald verlof worden opgenomen. 
 • Wachtdagen bij ziekte voor korte dienstverbanden (artikel 09.04) wordt geschrapt.
 • Per 1 januari 2015 worden Uitzendkrachten betaald op het niveau van deze cao.
 • Het artikel van de gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de bepaling over piekarbeid. Dit is een standaardartikel vanuit het pensioenfonds BPL.
 • Verder worden er twee werkgroepen opgericht die zo snel mogelijk aan de slag gaan als wij overeenstemming over de cao hebben.
  • De werkgroep Duurzame Arbeidsrelaties gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen duurzaam te bonden aan deze sector en werkt daarvoor een aantal voorstellen uit.
  • De werkgroep Contracten & Zekerheid gaat aan de slag met verkennen van mogelijkheden om mensen die niet jaarrond in de sector werken toch een doorlopend contract te bieden, zonder dat er doorlopend loon betaald moet worden.

Zegt het voort

CNV Vakmensen kreeg van haar leden de opdracht om door te onderhandelen op 4%, loon in twee jaar. Dat is dus niet gelukt. Bonden waren in de laatste onderhandelings-ronde al gezakt naar 3,75%, maar werkgevers wilden nog minder en vooral blijven vasthouden aan de magere loonsverhoging van 2,75%. Ben jij ook van mening dat jouw werkgever het beter kan en misschien wel beter wil? Laat ons dat dan weten. Want dit eindbod is ook zijn eindbod!

Praat er vooral ook over met je collega’s! En als je wilt dat wij bij jou langskomen op het bedrijf, bij jouw werkgever, nodig ons dan gewoon uit! Wij komen er dan met jou en je collega’s over praten. Stuur een mailtje naar Jaap Bosma

Want je weet: zonder vakbond komt er geen cao van de grond!

Kees Aangeenbrug
Delegatielid CNV Vakmensen

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid