Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Groothandel in bloembollen - Nieuws

Anthos doet eindbod in Cao Bloembollengroothandel

Na twee onderhandelingsrondes doet Anthos een eindbod. Meer zit er niet in volgens de werkgevers. Het is nu aan de vakbondsleden. De onderhandelingsdelegatie legt het neutraal voor. Leden kunnen reageren tot en met 12 juni. Verderop in deze DigiNWZ staat het onderhandelingsresultaat.

Cao-onderhandelingen

Binnen 14 dagen is er een soort van resultaat in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de groothandel in bloembollen. In twee onderhandelingsronden ligt er een eindbod! Meer zit er niet in volgens Anthos, de werkgeversvereniging van de bloembollengroothandelsbedrijven. En aangezien we vlot hebben onderhandeld en duidelijke stappen hebben gezet waren we dan ook al vlot bij het ‘gaatje’. Een eindbod en dus is het onderhandelen klaar. Nu is het woord aan de leden.

Jij stemt over het eindbod

Hieronder tref je het eindbod aan. Dat gaat er veranderen in de cao zoals bijvoorbeeld de loonsverhoging. Jij kunt daarover je mening geven. Doe dat voor 13 juni 2018. Het gemakkelijkst gaat dat via een mail naar de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen. Dus STEM voor of tegen het eindbod. Let op! Als je niet stemt gaan wij er vanuit dat je instemt.

Het eindbod

Heironder lees je het eindbod. Dit is door Anthos bij de bonden neergelegd omdat er niet meer inzit. Wij hebben ons best gedaan om het laatste er uit te halen. Een eindbod omdat we, gelet op onze voorstellen, er eigenlijk niet helemaal tevreden over kunnen zijn en we vooral op het loon wel iets meer wilden.

 • In een looptijd van 3 jaar is qua loonsverhoging afgesproken om per 1 juli 2018 de lonen met 2,1%. Hiervan is 0,1% bestemt voor de seniorenregeling. De effectieve loonsverhoging is daarmee 2.0%. Bij de berekening van deze loonsverhoging per 1 juli 2018, geldt een minimale verhoging van € 550,00 per jaar (= € 45,83 per maand). De lagere loonschalen krijgen daardoor in verhouding een iets hoger loonsverhogingspercentage. Per 1 juli 2019 is de loonsverhoging 2,0% en per 1 juli 2020 is de loonsverhoging ook 2,0%.
 • De reiskosten (art. 07.02) worden verhoogd naar € 3,50 per gewerkte dag bij een afstand van 10 km t/m 15 km en naar € 5,00 per gewerkte dag bij meer dan 15 km. Daarna worden deze bedragen vanaf 1-7-2019 geïndexeerd met de loonsverhogingen.
 • In de cao wordt een seniorenregeling opgenomen voor werknemers die tenminste 5 jaar aaneengesloten tenminste 26 weken per jaar werkzaam zijn bij de werkgever en een dienstverband hebben van tenminste 30 uur per week. Zij kunnen dan aanspraak maken op een nieuwe arbeidsovereenkomst op basis van 80% werken van het bestaande dienstverband met behoud van 90% loon en 90% pensioenopbouw van het eerdere loon. Deelname is mogelijk vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd. De werkweek van de deelnemers aan de seniorenregeling bestaat uit maximaal 4 dagen. Uitsluitend bij dringende omstandigheden en alleen met instemming van de werknemer mag een 5de dag in de week worden gewerkt;
 • De leeftijd van werknemers die niet verplicht kunnen worden tot het verrichten van overwerk (art. 04.02 lid 2) wordt verhoogd van 50 naar 60 jaar.
 • Werkgevers krijgen de verplichting (art. 02.02) te zorgen voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon buiten het bedrijf (extern) waar werknemers terecht kunnen (bijv. bij de arbodienst).
 • Door veranderende wetgeving wordt artikel 06.04 Toeslagen aangepast. Tegenwoordig moet in de cao duidelijk worden gemaakt dat de vakantietoeslag onderdeel is van de toeslagen. Dat hebben wij in deze cao opgelost door de urentoeslagen te verlagen en daarover apart 8,33% vakantietoeslag te verrekenen. Het zal straks iets anders in de cao en op de loonstrook komen te staan. In de praktijk is dit voor werknemers soms iets gunstiger.
  Voor overwerk op maandag t/m zaterdag (art. 06.04.02) wordt de 40% overwerktoeslag omgezet in 30% plus 8,33% vakantietoeslag (= 40,83%). Voor overwerk op zondag wordt de 100% overwerktoeslag omgezet in 85% plus 8,33% vakantietoeslag (= 100,41%).
  Voor werken op uren vóór 06.00 uur en ná 21.00 uur (conform art. 06.04.03) wordt de toeslag van 30% omgezet in 20% plus 8,33% vakantietoeslag (= 30%). Voor overwerk op zondag of op een feestdag (m.u.v. 5 mei) wordt de toeslag van 100% omgezet in 85% plus 8,33% vakantietoeslag (= 100,41%).
 • De tekst van art. 06.08.02 Vakbondscontributie zal worden aangepast naar de huidige praktijk.
 • Het project #KennisKracht (Bijlage III) krijgt een vervolg met de opdracht om tijdens de lopende cao periode te onderzoeken hoe de binding met en de positie van flexwerkers kan worden versterkt. Hierbij speelt o.a. het kostenaspect (inlenen mag niet goedkoper zijn dan een tijdelijk dienstverband), streven naar echte banen en bieden van meer zekerheid, bijvoorbeeld met (intersectorale) arrangementen.
  Het project #KennisKracht zal ook nog worden gebruikt om voorstellen te ontwikkelen hoe inhoud kan worden gegeven aan betrokkenheid van werknemers bij o.a. zeggenschap, loopbaanplanning en betrokkenheid bij bredere ontwikkelingen in de sector.

Reageren kan altijd

Een kort onderhandelignstraject en een eindbod van de werkgevers. Reageren kan altijd, maar in dit geval stellen wij het heel erg op prijs dadt je dat ook daadwerkelijk doet. Voor of tegen. Laat je stem niet verloren gaan. Stuur een mailtje naar …

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Kees Aangeenbrug en Jaap Bosma

Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid