Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Land- en Tuinbouw

Cao Groen Grond en Infrastructuur

Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Groen Grond en Infrastructuur (GGI) wordt in de volksmond de sector Loonwerk genoemd. De sector kenmerkt zich door veel vaste arbeidsrelaties, relatief weinig flexibele arbeidsrelaties (zoals uitzendkrachten) en een ‘no-nonsens’ cultuur.

Deze cao Groen Grond en Infrastructuur is van toepassing op de werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in een Land- (en tuin)bouwwerktuigen exploiterende onderneming. Dat is een bedrijf dat overwegend activiteiten/werkzaamheden met, aan of door machines en/of werktuigen voor derden te verrichten. Die werkzaamheden bestaan uit landbouwambachten, cultuurtechniek en meststoffendistributie.

Landbouwambachten is werken met, aan of door machines en werktuigen ten behoeve van de feitelijke plantaardige en dierlijke productie. Cultuurtechnische werkzaamheden is werk t.b.v. de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee samenhangende drainage en grondwerken ….. etc.. Dit is heel uitvoerig beschreven om juist het verschil met civieltechnisch werk aan te geven. Want dat werk valt weer onder een andere cao. Lees cao-artikel 2 er nog eens op na. De laatste groep die onder de cao valt is de meststoffendistributie. Hier gaat het om werk t.b.v. distributie van dierlijke meststoffen, of werkzaamheden met betrekking tot overige organische meststoffen t.b.v. de agrarische sector.

Het is een mooie sector waar vaak trots op het werk de boventoon voert en waar veel gewerkt wordt met grote, technische en (dus dure) machines. De sector heeft een aparte website en facebookpagina. Check Mooi Vakman en de facebookpagina van Mooi Vakman

Cao-boekje

Hieronder kun je de cao-tekst 2021 downloaden. De tekst bevat interactieve links die verwijzen naar andere artikelen en bijlagen. Sla het document op als adobe-bestand om optimaal gebruik te maken van de links.


Downloaden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!