Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Golfbranche - Nieuws

Heijmans Sport en Groen reorganiseert

Door de leden zijn wij geïnformeerd over een reorganisatie bij Heijmans Sport en Groen. Je leest het goed. Door de leden. Heijmans is 'vergeten' de bij de cao Hoveniers betrokken vakbonden te informeren. Hebben ze hier een reden voor?

Cao hoveniers
Heijmans Sport en Groen gaat, zo weten we inmiddels, een aantal functies schrappen. Met name zijn genoemd: Medewerker golfbaan, Greenkeeper, medewerker Hoveniers, Assistent Hoveniers, Hovenier en Hovenier A. Op al deze functies is de cao hoveniers van toepassing. Heijmans had ons moeten informeren. Dat schrijft de cao voor. Helaas is dit niet gebeurt.

Inmiddels hebben wij vernomen dat een aantal mensen direct ontslag is aangezegd en dat voor een andere groep een 'van werk naar werk' traject wordt ingezet. Blijkbaar moeten de medewerkers die het betreft 'vrijwillig' uit dienst gaan om vervolgens bij een andere werkgever in dienst te treden waarna je weer terug mag keren naar Heijmans om het werk te doen. Waarom is dit zo? Is het werk er nu wel of niet?

Wel hebben we begrepen dat Heijmans aangeeft dat het sociaal plan (SP) niet van toepassing is op de mensen in het “van werk naar werk” traject. Waarom niet?

Waarom, consequenties en vervolg
Met de huidige informatie is het voor ons nog onduidelijk. Het is dan ook moeilijk om een goede inhoudelijke nieuwsbrief te schrijven aangezien we het gewoon nog niet weten. Ook de schriftelijke toelichting die we inmiddels gekregen hebben, schept nog geen duidelijkheid. We (CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten) hebben inmiddels vervolgvragen gesteld ter voorbereiding op ons overleg van aanstaande dinsdag 2 april. Direct na dat overleg zullen wij je nader inhoudelijk informeren.

Overdenking
Het betreft de “laagste” functies. Met deze groep moet je extra zorgvuldig omgaan. Hier past een correcte naleving van de wet en de cao bij, maar nog belangrijker: een goede voorlichting in de taal van de mensen. Wij horen en willen een rol spelen in dat proces.

Wat te doen in de komende periode?
Mocht je individueel benaderd worden met een voorstel, geef het ons dan door. Beter nog: laat alles op papier zetten en stuur dit naar ons toe. Wij kunnen je dan op de consequenties van een eventuele keuze wijzen. Werk is natuurlijk beter als een uitkering, maar zover zijn we nog lang niet.

Soms kan een overgang naar een opvolgende werkgever verplicht zijn, maar dan heb je ook wettelijke bescherming. Ga je “vrijwillig” dan heb je deze bescherming niet. Nogmaals: teken nog niets, maar leg het ons voor.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je naar aanleiding van bovenstaande of de eerdere personeels-bijeenkomst vragen, schroom dan niet en stuur een email aan h.stroek@cnvvakmensen.nl. Bel je liever, geen probleem bel dan: 06 – 22 45 21 95.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid