Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Golfbranche - Nieuws

Heijmans Sport en Groen, betaling vakantiegeld

Een paar weken geleden heeft Heijmans ons laten weten in het vervolg het vakantiegeld maandelijks te zullen gaan uitbetalen. Aangezien een aantal leden hierover vragen hebben sturen wij je deze nieuwsbrief.

Mag Heijmans Sport en Groen dit eenzijdig doorvoeren?
In art. 44, lid 3 van de cao staat: “bij de gebruikelijke loonbetaling in de maand mei wordt vakantietoeslag betaald over de achterliggende periode”. Kort door de bocht staat hier: je ontvangt één keer per jaar achteraf het vakantiegeld.

Heijmans gaat nu per maand betalen. Dit betekent dat je je vakantiegeld gemiddeld zes maanden eerder ontvangt dan voorgeschreven in de cao. Het betreft hier dus, in technische zin, een positieve afwijking van de cao. Aangezien de cao voor het hoveniersbedrijf een minimum cao is mag de werkgever in positieve zin afwijken. Mag Heijmans deze maatregel eenzijdig doorvoeren? Ja.

Wat is onze mening in deze en een tip
Wij snappen de beweegredenen van Heijmans. Echter, en we willen niet betweterig overkomen, je moet nu lopende het jaar wel goed op je eigen centen passen.

Wij weten uit de praktijk dat veel huishoudens jaarlijks om het vakantiegeld zitten te springen. De ene familie om echt op vakantie te gaan en de andere omdat zij nog gaten moeten vullen uit het verleden. Hoe het ook zij, er kwam ieder jaar in mei een extra bedrag binnen. In de nieuwe situatie krijg je het iedere betaalperiode. Bij veel gezinnen zal het dan ook gewoon samen gaan met het normale loon. Op zich is dit niet erg, maar je moet je wel realiseren dat het extra bedrag in mei niet meer komt. Voor de een bied dit kansen en voor de ander zitten hier grote risico’s aan. Ben je daar wel van bewust.

Extra service van Heijmans
Bovenstaande hebben we ook met Heijmans besproken. Heijmans heeft ons daarom beloofd dat medewerkers ook een extra rekeningnummer op kunnen geven alwaar het vakantiegeld op gestort kan worden. Wij vinden dit een correct aanbod en adviseren je dit goed te overwegen. De heer Reassens schreef ons: ”Op speciaal verzoek van medewerkers kunnen wij ook elke periode een vast bedrag rechtstreeks op een andere bankrekening en/of spaarrekening laten storten, zodat medewerkers zelf hun vakantiegeld kunnen reserveren en hierover ook nog rente kunnen ontvangen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met onze Personeels- en Salarisadministratie”.

Samenvattend
Heijmans Sport en Groen mag maandelijks vakantiegeld uit gaan keren. Met het aanbod om het op een aparte rekening te storten kun je zelf reserveren alsof je een keer per jaar vakantiegeld krijgt.

Van werk naar werk
Eerder, dit voorjaar, hebben we jullie geïnformeerd over het traject “van werk naar werk”. Heijmans Sport en Groen heeft ons toen toegezegd, dat we geïnformeerd worden als het aan de orde is binnen Sport en Groen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Op dit moment speelt het wel in een andere tak van Heijmans. We houden dit proces goed in de gaten en zien een groot aantal haken en ogen. Op korte termijn zal daar overleg over plaatsvinden met Heijmans door de collega’s van Bouw. Wij worden ook goed geïnformeerd.

Wij herhalen hier het advies. Mocht u benaderd worden in dit traject, informeer ons en we zullen het een en ander collectief, maar ook individueel beoordelen. Wordt vervolgd.

Informeer ook je collega’s en beter nog, maak ze lid. Het lidmaatschap van CNV Vakmensen is inclusief het rechtshulpplus pakket voor het lid en zijn inwonende niet werkende gezinsleden. Zeker in de huidige tijd is het belangrijk dat we voldoende organisatiegraad houden. Overtuig je ongeorganiseerde collega. Samen kunnen we invloed uitoefenen, alleen niet.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet en stuur een e-mail naar Henry Stroek via h.stroek@cnvvakmensen.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 06-22452195.


Henry Stroek                                                   Monique Daamen
CNV Vakmensen                                              FNV Bondgenoten
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid