Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Golfbranche - Nieuws

Duidelijkheid werknemers Golf en Groen/Heijmans

Donderdag 27 februari 2014 is er duidelijkheid gekomen voor de werknemers van Heijmans die werken in het bedrijfsonderdeel Sport en Groen. Concreet: er vindt een management Buy Out plaats bij het onderdeel Golf en Groen. De nieuwe onderneming zal gaan werken onder de naam De Enk Groen en Golf BV.

Lange tijd is er voor jullie onduidelijkheid geweest: reorganisatie, van werk-naar-werk traject of een verkoop onder WOO (Wet Overgang van Onderneming). Het is dus het laatste geworden. Concreet betekent dit dat iedereen mee mag (moet) en dat alle arbeidsvoorwaarden meegaan in de overgang. Zoals jullie en ons is meegedeeld gaat dit per 1 april 2014 plaatsvinden. Dit is goed nieuws, immers de club blijft bijeen en de arbeidsvoorwaarden blijven in tact.

Overleg met Heijmans en de nieuwe eigenaren

Op 27 februari 2014 heeft Heijmans ons geïnformeerd over de voorgenomen overgang. De nieuwe eigenaren waren hier nog niet bij aanwezig. Er moet nog veel geregeld worden. Denk hierbij aan de overstap naar het jaarurenmodel in de cao en het afwikkelen van de vele potjes zoals Flex ADV en Flex Tijd-voor-Tijd. Maar denk ook aan het reguliere verlof. Tevens heeft Heijmans aangegeven dat er nieuwe contracten gaan komen. We hebben 20 maart 2014 gereserveerd staan om een vervolg overleg met Heijmans, maar ook de nieuwe eigenaren, te hebben. Hierna zullen wij jullie nader informeren.

Nieuwe contracten/WOO

Heijmans heeft aangegeven dat de nieuwe eigenaar jullie allemaal een nieuw contract aan gaat bieden. Formeel is dit niet nodig. Immers de WOO is van toepassing en alle rechten en verplichtingen gaan dus mee over. Dus ook uw contract! Aan de andere kant is het weleens makkelijk om “schoon schip” te maken en iedereen van “standaard” nieuwe contracten te voorzien. We hebben begrepen dat enige tijd geleden dit ook al een keer bij Heijmans is gebeurd dus zo spannend zal het niet zijn. Wel dient u goed te controleren of er geen zaken vergeten worden. Immers, als de WOO van toepassing is gaan ALLE arbeidsvoorwaarden mee over. Ook de eventueel individueel gemaakte afspraken. Dit moet dan wel opnieuw vastgelegd worden. Wij zullen meekijken naar de nieuwe standaard contracten maar kennen natuurlijk niet de eventueel bestaande individuele afspraken. We komen hierop terug.

Sociaal plan

Onlangs is er door de gezamenlijke vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuw sociaal plan. Jullie zijn daar al over geïnformeerd door mijn collega Robbim Heims. Inhoudelijk zal ik er dan ook niet diep op ingaan, maar ik zal wel het belang voor jullie schetsen en jullie oproepen te gaan stemmen. Het is immers ook jullie sociaal plan!

Hoewel Heijmans in het overleg heeft aangegeven dat er geen reorganisatie op stapel staat bij het onderdeel Golf en Groen kan niemand in de verdere toekomst kijken in deze onzekere tijd. Het is daarom altijd verstandig een sociaal plan achter de hand te hebben. Zeker nu in dit nieuwe sociaal plan ook rekening is gehouden met de groep Hoveniers. Toelichting: ook een bestaand sociaal plan maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Dus ook het sociaal plan gaat mee bij de overgang van onderneming. Zie het maar als een goede brandverzekering, deze hoop je ook nooit nodig te hebben. Zo is het ook met het sociaal plan.

Gezien het feit dat het sociaal plan mogelijk ook op jullie van toepassing is roep ik jullie op om je stem uit te brengen. Robbim Heims heeft jullie daarover geïnformeerd en een stemformulier toegestuurd. Vul dit in en stuur het terug. Ons advies is positief, maar u beslist!

Hoe verder?

Waarschijnlijk hebben we op 20 maart 2014 een volgend overleg en daarna zullen wij u nader informeren.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u in de tussentijd met vragen zitten, schroom dan niet en stuur een e-mail aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel rechtstreeks 06 – 224 521 95.

Ongeorganiseerde collega's

Informeer ook uw ongeorganiseerde collega’s door ze een kopie van deze nieuwsbrief te geven. Zij profiteren ook mee van onze inzet. Kijk naar het aangepaste sociaal plan met nu ook een goede paragraaf voor de hoveniers mocht het nodig zijn. Beter is het als u ze kunt overtuigen van het nut van het lidmaatschap. Als zij vragen hebben kunnen ze zich ook bij mij melden.

Henry Stroek
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid