Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Onderhandelingen CAO Glastuinbouw gaan verder op 9 juli

De WWZ en de effecten van die wet. Nieuwe arbeidstijdregeling en andere toeslagen. Re-entry na gewasbescherming. Arbeidsmarktontwikkelingen in de glastuinbouw en hoe ontwikkelt de werknemer zich verder. Werkgevers komen terug van hun voorstel voor een tussen-cao! Op 9 juli starten de echte onderhandelingen.

Eerste gesprek is aftasten

Werkgevers en vakbonden hebben op 9 juni voor het eerst met elkaar gesproken over een nieuwe cao voor de glastuinbouw. Kort en duidelijk aftastend van elkaars standpunten.

Geen tussen-cao

Wensen te over en gesprekstof genoeg voor langdurige onderhandelingen. Maar wil je een cao niet te lang na de oude cao afsluiten, dan is het misschien verstandig om een tussen-cao af te sluiten. Dan is er nog tijd om een paar lastige onderwerpen verder uit te diepen. Op zich een goed idee van de werkgevers waar CNV Vakmensen positief op heeft gereageerd, maar dan wel met een loonsverhoging er in. Maar werkgevers komen terug op hun eerder voorstel. Geen tussen-cao dus. Dat wordt gewoon onderhandelen waarbij alle onderwerpen aan de orde zullen komen. Op donderdag 9 juli starten de echte onderhandelingen.

Gesprekstof genoeg

Bijvoorbeeld over de effecten van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Er worden gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen op de WWZ die voor zowel werkgevers als werknemers gunstiger zijn en beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk en seizoenmatige karakter van de agrarische sectoren. Zeker niet een eenvoudige klus en ook geen zekerheid of we er uit kunnen komen.

In het verlengde van de WWZ-discussie willen werkgevers de arbeidstijden-regeling en de daarbij behorende toeslagen vernieuwen en veranderen. Je kunt dit lezen als verruiming van de arbeidstijden en vermindering van de toeslagen. Is dit een reële wens van de werkgevers of slaat dit nergens op? Kortom, CNV Vakmensen wil graag weten hoe er nu gewerkt wordt. Hoe ziet jouw werkweek eruit, hoe wordt jij betaald (inclusief toeslagen) en wat zijn de knelpunten op dit gebied? Hiervoor is een enquête opgesteld. Vraag aan jou en je collega’s (incl. flex-personeel) om de enquête in te vullen.

Ook re-entry na gewasbescherming is een item die wordt besproken. Werkgevers hebben het voornemen om van de leeftijdsgrenzen af te wijken en dat te regelen in deze cao. Wat ons betreft een vreemde discussie als het gaat om de gezondheid van mensen en uiteraard die van kinderen. Wat vind jij? Klim in de computer en mail jouw mening!

En dan nog de arbeidsmarktontwikkelingen in de glastuinbouw. Welke ontwikkelingen zie je bij werknemers? Hoe ontwikkelt de werknemer zich om duurzaam op de arbeidsmarkt mee te kunnen, om nog aantrekkelijk te zijn en niet om alleen maar goedkoop te zijn? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen.

Resumé

Op 9 juli gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Glastuinbouw serieus van start. Er worden nogal wat onderwerpen aan de orde gesteld die een behoorlijk effect kunnen hebben op het werken en de beloning. Om daar ook goede argumenten en voorbeelden tegenover te kunnen zetten, hebben wij input vanuit de praktijk nodig, van jou dus.
Input op de arbeidstijden en toeslagen via de enquête en ideeën/opmerkingen/meningen over re-entry en ontwikkeling van het bedrijf en jou als werknemer. Mail jouw input. Het helpt ons jouw arbeidsvoorwaarden beter te kunnen regelen.

Tamara Westerink

Jaap Bosma

Bestuurders/onderhandelaars CNV Vakmensen

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen  | en Facebook


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid