Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Nieuwe cao Glastuinbouw definitief

De leden van LTO Glaskracht Nederland, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben ingestemd met de nieuwe cao Glastuinbouw.

De cao geldt voor 50.000 medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband en op onderdelen ook voor de uitzendmedewerkers, die in de sector werkzaam zijn.

Achterbannen stemmen in met nieuwe cao

CNV Land- en tuinbouw heeft samen met FNV Bondgenoten drie ledenvergadering gehouden in Naaldwijk, Nieuw-Amsterdam en Sevenum. In die ledenvergaderingen konden leden uitleg krijgen over het verloop van de onderhandelingen en waarom dit onderhandelingsresultaat/principeakkoord eruit is gekomen. Inmiddels hebben alle leden/achterbannen van de cao-partijen ermee ingestemd. Zie voor nogmaals de hoofdlijnen verderop in deze nieuwsbrief.

SectorDeskundigheid ‘meets’ onderhandelaar

Het is altijd lastig om goede voorstellen te bedenken die ook realistisch zijn en een kans van slagen hebben bij de onderhandelingen over de sector-cao. De bond wil dat altijd wel blijven proberen, maar kan dat niet zonder de inbreng van actieve leden/werknemers uit de sector zelf. Je snapt het al, ik doe graag een beroep op jullie sectordeskundigheid en kennis! Ideeën hoe de sector zich ontwikkelt? Kun jij bedenken welke arbeidsvoorwaarden daarbij horen? Wil jij jouw ideeën met ons delen? Natuurlijk kan dat per mail, maar misschien wil je het ook komen uitleggen zodat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

De nieuwe cao op hoofdlijnen

Hieronder tref je nog een keertje de hoofdlijnen aan van de nieuwe cao. De onderhandelaars zijn inmiddels ook al aan de slag met de teksten en een eerste redactieavond is al achter de rug. Wij werken er aan om het boekje zo spoedig mogelijk klaar te hebben zodat deze weer onder de leden verspreid kunnen worden. Natuurlijk wordt de digitale versie op de website gezet zodat je deze vanaf alle plekken met een computer kunt raadplegen.

Looptijd

De looptijd van de cao is van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Lonen

De lonen worden op 1 maart 2015 met 1% verhoogd. Voor de lonen uit loongebouw B, schaal B trede 1,2 en 3 is een afwijkende afspraak gemaakt. Deze lonen worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2014 (0,65%) en op 1 januari 2015 (nog niet bekend).

Ouderenregeling

Tijdens de looptijd van de cao wordt de nieuwe ouderenregeling uitgewerkt. Deze regeling gaat op 1 juli 2015 in. Dat betekent dat werknemers van 62 jaar en ouder dan één dag (of 20%) minder kunnen gaan werken tegen 90% van het loon en met behoud van de pensioenopbouw over dit loon (de zogenaamde 80-90-90 regeling). Werkgevers waarvan medewerkers gebruik maken van de regeling, worden financieel gecompenseerd. Werknemers die aan de ouderenregeling gaan deelnemen, leveren hun opgebouwde leeftijd- en dienstverbanddagen in. De rechten op bestaande leeftijd- en dienstverband-dagen van alle medewerkers worden bevroren zodra de ouderenregeling ingaat en wordt het aantal vakantiedagen met een halve dag verminderd. Voor de “jongere” werknemers wordt een loopbaanvoucher ontwikkeld.

Regeling Piekarbeid

De regeling Piekarbeid wordt opgenomen in de cao en komt in de plaats van de regeling Gelegenheidsarbeid.

Certificering uitzendarbeid

Voor het uitzendwerk spreken partijen af de bestaande cao-bepaling aan te passen aan de ontwikkelingen rond de certificering van uitzendarbeid (SNA) en de uitzendcao’s. Zij zullen bij uitzenders en inleners actief en gezamenlijk de juiste toepassing bevorderen van de afspraken die in de Cao Glastuinbouw en de cao’s voor uitzendkrachten zijn gemaakt.

Mobiliteitscentrum

De activiteiten van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw worden gecontinueerd. Ook wordt blijvend ingezet op vakscholing en een “leven lang leren”. !!

Tenslotte/ Resumé

De cao loopt tot 1 juli volgend jaar en de vaste medewerker krijgt 1% loonsverhoging op 1 maart 2015.  Als je iets wilt betekenen in het kader van SectorDeskundigheid ‘meets’ onderhandelaar stuur dan een mailtje, maar dat mag natuurlijk ook als je vragen hebt n.a.v. deze nieuwsbrief. De vakgroep Land- en tuinbouw wil graag binnenkort overgaan op alleen nog maar digitaal de leden van informatie voorzien. Als je van emailadres veranderd, laat het ons dan ook weten. Wij weten het niet als je het niet meldt en dan komt de 'post' niet meer bij jou aan.

Jaap Bosma - Bestuurder Land- en tuinbouw
E-mail: j.bosma@cnvvakmensen.nl
Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid