Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Leden stemmen in met cao-Glastuinbouw

Na een jaar onderhandelen is er een nieuwe cao-Glastuinbouw. In de afgelopen periode hebben leden hun stem kunnen uitbrengen. De meerderheid van de leden heeft voor de nieuwe afspraken gestemd. Hiermee is er een nieuwe cao met een looptijd tot en met 30 juni 2018.

En nu…

Leden hebben hun stem en mening gegeven en met deze instemming gaan we aan de slag met de nieuwe cao-teksten. Alle afspraken die zijn gemaakt, worden omgevormd tot cao-teksten en ook wettelijke wijzigingen worden hierin doorgevoerd. Zodra dit afgerond is, kun je de nieuwe cao lezen op www.cnvvakmensen.nl. Heb je behoefte aan een papieren versie, dan kun je die bij ons opvragen.

Na het afronden van de nieuwe cao-teksten zijn er nog werkafspraken die uitgewerkt moeten worden. Zo gaan we aan de slag met de loongebouwen. Daarnaast gaan wij een project starten vanuit CNV Geldzorg waarin wij geldzorgen in de sector bespreekbaar willen maken en werknemers willen trainen om het inzicht op de eigen financiële situatie te verbeteren. Verder gaan we aan de slag met ontwikkeling van werknemers in de Glastuinbouw. In het najaar starten we met loopbaanvouchers. Hiermee kan jij aan de slag kan met jouw wensen en kansen voor jouw eigen loopbaan binnen of buiten de sector. Zodra de vouchers beschikbaar zijn ontvang je hierover bericht.

Loonstijging

Een nieuwe cao betekent ook een loonstijging. De eerste loonstijging gaat in per 1 augustus 2016. Je ontvangt dan een loonstijging van 2,25%. Controleer je loonstrook op de verhoging. Mocht je deze niet ontvangen, neem dan contact op met je werkgever en CNV Vakmensen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen voor andere vragen over de nieuwe cao of jouw arbeidsvoorwaarden. Je kunt CNV Vakmensen bereiken via 030-7511007.

Arbeidstijdenregeling

Bij de ontvangen stemmen gaven diverse leden aan dat de wijzigingen in de arbeidstijdenregeling waarschijnlijk negatieve inkomensgevolgen voor hen heeft. De nieuwe regeling gaan we tijdens de looptijd van de cao blijvend evalueren. Meld daarom ook jouw ervaringen over de regeling, zodat ik deze kan meenemen in de evaluatie.

Bij het wijzigingen van arbeidstijden in het bedrijf voor groepen werknemers zullen ook ondernemingsraden betrokken worden. Heb jij zitting in een OR, neem dan gerust contact op. CNV Vakmensen kan jullie als OR adviseren en is ook altijd bereid om langs te komen om gezamenlijk over dit thema (of andere onderwerpen) in gesprek te gaan.

Leden

In de afgelopen periode en tijdens de laatste cao-onderhandelingen is het geluid van leden erg belangrijk geweest. Door jullie mening, vragen en stem is CNV Vakmensen in staat om input te blijven geven vanuit werknemers in de sector glastuinbouw. Wijs je collega op het belang en de voordelen van het lidmaatschap, samen staan we sterker ook tijdens nieuwe onderhandelingen. Voor meer informatie: www.cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
Bestuurder
M t.westerink@cnvvakmensen.nl 
M 06 5120 2991

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid