Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Jouw arbeidstijden: hoe zien die eruit?

Op 9 juni is er gesproken in het kader van een nieuwe cao. Het is een kort overleg geweest, die vooral nog in het kader staat van het aftasten en verduidelijken van standpunten.

Er vinden op dit moment verschillende gesprekken op verschillende tafels in de sector glastuinbouw plaats, zo spreken we over de effecten van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, over Re-entry van kinderen tot en met 15 jaar. Op de cao-tafel van 9 juni is er vooral gesproken over de wens van werkgevers om te komen tot een nieuwe arbeidstijdenregeling met een ander toeslagsysteem. Naast deze drie thema’s liggen er nog meer thema’s op tafel die een brede discussie vragen en een visie op de (arbeidsmarkt in de) sector. Zo willen wij het gesprek aangaan over de ontwikkeling van de werknemer en werkgevers over modernisering van de cao.

Vanuit werkgevers is het voorstel om te komen tot een verlenging van de cao met een half jaar. Dit betekent dat we geen inhoudelijke afspraken maken maar wel dat veranderende wetgeving ingaat per 2 juli. Vanwege de huidige looptijd tot en met 1 juli, zou 2 juli de ingangsdatum zijn voor de verlenging. Dit voorstel van de werkgevers mist nog een loonsverbetering, zodra deze toegevoegd is, kunnen we het voorstel verder beoordelen. 

In kader van deze wens om te komen tot een verruiming van de arbeidstijden en een vermindering van de toeslagen wil CNV Vakmensen weten hoe er nu gewerkt wordt in de sector. Hoe ziet de arbeidsweek eruit, hoe wordt deze betaald en zijn er knelpunten op dit gebied? Om meer inzicht te krijgen op dit thema hebben we gezamenlijk met het FNV een enquête uitgezet.

We vragen jou en ook alle andere werknemers in de sector deze vragenlijst in te vullen, dit geldt ook voor flexibel personeel. Help jij mee? Vraag je collegae en kennissen in de sector om ook deze enquête in te vullen. Op deze manier kunnen we beleid maken dat herkenbaar en toepasbaar is voor de werknemers in de sector. 

Deze nieuwsbrief kan je delen of doorsturen. Wil je papieren versie om uit te delen? Print dan deze uit of vraag exemplaren aan via: 023-5684670

Vul de enquête hier in >


Tamara Westerink 
Bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid