Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Glastuinbouw: wij blijven in gesprek

In de afgelopen week heeft CNV Vakmensen samen met FNV met de werkgevers gesproken over een nieuwe cao glastuinbouw. Wij hebben nog flinke stappen te gaan voor een akkoord maar wij gaan in goede sfeer naar de volgende onderhandelingsronde. Lastig thema blijft de arbeidstijdenregeling.

Arbeidstijdenregeling
Onderzoekbureau Syntro heeft namens werkgevers een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten en wensen rondom arbeidstijden. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een voorstel gekomen voor de wijziging van de huidige regeling. Tijdens de laatste onderhandelingen hebben zij door middel van een presentatie toelichting op het onderzoek en de resultaten gegeven.

Uit het onderzoek van Syntro komen enkele gegevens naar voren. Bijvoorbeeld dat er op jaarbasis door de werknemers in de sector gemiddeld 53 overuren worden gemaakt. Ook dat er in de sector gemiddeld op 19 zaterdagen en op 4 zondagen gewerkt wordt. Deze cijfers zijn natuurlijk erg afhankelijk van het gewas en de grootte van het bedrijf. Wel geeft het een ander beeld dan de cijfers uit onze enquête, waar bijvoorbeeld het aantal overuren gemiddeld op 4 per week uitkomt. De volgende ronde zullen wij inhoudelijk verder spreken over de regeling, aan jou de vraag wat vind jij acceptabele wijzigingen ten opzichte van jouw huidige arbeidstijden? Mocht je hierover willen meepraten, neem dan contact met mij op via 0651202991 of t.westerink@cnvvakmensen.nl

Uitzendarbeid
De glastuinbouwsector kent een groot aantal flexibele werknemers die werkzaam zijn onder een uitzendcontract. De regels rondom deze groep werknemers zijn niet altijd even duidelijk en ook werken niet alle uitzendbureaus even correct. Het is daarom erg belangrijk dat wij op een duidelijke manier omschrijven welke regelingen er van toepassing zijn op uitzendkrachten. En dat wij blijven zoeken naar bescherming voor deze groep kwetsbare werknemers. Dit punt staat ook de komende onderhandeling op de agenda. Suggesties of jouw ervaringen over dit onderwerp hoor ik graag.

Loopbaanvoucher
In het laatste cao-resultaat hebben wij een afspraak gemaakt over de loopbaanvoucher. Met deze voucher kunnen werknemers in de sector vragen stellen over hun loopbaan, ontwikkeling en carrièrekansen. Bijvoorbeeld de vragen, zit je nog op je plek? Hoe is dat in de toekomst? Welke stap past op dit moment in je loopbaan en hoe kan je deze stap nemen? We gaan in gesprek met werkgevers om de regeling achter deze voucher verder in te richten. Zou jij willen weten wat jouw kwaliteiten zijn en welke loopbaanmogelijkheden jij binnen of buiten de sector hebt? Maak dan gebruik van deze voucher, neem contact met mij op voor meer informatie en de laatste stand van zaken.

Verder proces
Wij hebben nog twee data staan voor onderhandelingen, 16 februari en 8 maart. Wij hebben de wens om eruit te komen op 16 februari, maar dan zullen wij eerst nog flinke hobbels moeten nemen. Na het volgende overleg zal ik jullie op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief of je werk vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op, dit kan via t.westerink@cnvvakemsen.nl of telefonisch via 0651202991.

Lid worden
Ben je nog geen lid, maar wil je graag meepraten over jouw sector? Neem dan contact met mij op. Ik hoor graag jouw informatie en ervaringen uit de sector en kan jou daarnaast meer vertellen over de voordelen van het lidmaatschap. Kijk ook meer informatie over het lidmaatschap op: www.cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
Bestuurder
06-51202991
t.westerink@cnvvakmensen.nl