Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Glastuinbouw: stilte, maar niet stilzitten

In de laatste nieuwsbrief heb je kunnen lezen over de geplande cao- onderhandelingen. Helaas zijn de onderhandelingen tot twee keer toe niet doorgegaan. Dit alles in verband met de besprekingen over de WWZ.

WWZ
In de afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken geweest rondom de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Per 1 juli 2015 is de nieuwe ketenbepaling vanuit de WWZ ingegaan. Dit heeft gevolgen voor flexibele arbeidskrachten. De tijd tussen twee contracten moet door de WWZ minimaal 6 maanden zijn, anders is er sprake van een doorlopend contract waarmee een werknemer na twee jaar aanspraak kan maken op een vast contract. Eerder moest de onderbreking drie maanden zijn en kon je na drie jaar aanspraak maken op een vast contract.

Een wet met de goede intenties om werknemers meer vastigheid te bieden en meer zicht op een vaste baan. In de glastuinbouw, waar niet voor alle werknemers in de kas een jaar lang rond werk is, hebben de werkgevers door de WWZ geen ruimte meer om elk jaar dezelfde ervaren krachten in dienst te nemen op een flexibel contract. Er is vaak in het arbeidspatroon slechts een onderbreking van ongeveer drie maanden in plaats van de nieuwe vereiste van zes maanden. Dit betekent dat werknemers in een arbeidspatroon van negen maanden werk en drie maanden onderbreking in hun derde periode van negen maanden een vast contract horen te ontvangen. Werkgevers willen hierover een uitzondering op de WWZ afspreken, omdat zij geen jaar rond werk hebben voor deze groep werknemers en ze dus geen jaar rond een vast contract/werk willen bieden, maar de ervaren werknemers wel elk jaar terug willen in de kas.
Een uitzondering op de WWZ afspreken kan alleen in overleg met vakbonden.
CNV Vakmensen begrijpt de dillema’s waar werkgevers tegen aan lopen, maar wij zijn tegelijkertijd ook op zoek naar meer baanzekerheid voor de werknemers en een sector met goede arbeidsvoorwaarden in een langlopende cao. Punten waar werkgevers nu nog onvoldoende zekerheid in bieden.

Een lastige discussie met de nodige zorgen voor sector. Werkgevers geven aan geen ruimte meer te zien in onderhandelingen. Ondanks dat wil CNV Vakmensen de deur niet dicht gooien en in gesprek blijven om samen te komen voor afspraken die goed zijn voor niet alleen de werkgevers, maar ook voor de werknemers.

Cao vervolg
Werkgevers hebben aangegeven dat er zonder overeenkomst op de WWZ geen verdere gesprekken zullen plaats vinden over de cao. Zolang gesprekken over WWZ voortduren vinden er geen cao onderhandelingen plaats. Wel staan er enkele data in de agenda gereserveerd om mogelijk de onderhandelingen te hervatten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal ik je op de hoogte brengen. Als de cao onderhandelingen hervatten, liggen er nog meer flinke onderhandelingspunten op tafel, zoals re-entry voor jongeren en het toeslagensysteem. Dus ook dan wordt het nog een hele klus om een goede nieuwe cao af te spreken.

Lid worden?
Zijn er collega’s nog geen lid? Vertel ze over de voordelen van het lidmaatschap en onze rechtsbijstand. Wanneer jij een nieuw lid inschrijft ontvang je zelf een cadeaubon:
https://www.cnv.nl/word-lid/member-get-member/

Vragen
Heb je vragen over je werk, de cao-onderhandelingen of wil je graag meepraten over zaken rondom de cao, neem dan contact met mij op. Dit kan via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen