Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Glastuinbouw: Ronde 10

De teller voor de onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw staat op 10 gesprekken. Het blijven moeizame gesprekken waarin we lastig tot nieuwe afspraken kunnen komen. Wel maken we elke keer stapjes, waardoor we toch in gesprek blijven met de werkgevers.

Inmiddels zijn er wat stappen gemaakt in de arbeidstijdenregeling en ik ben erg benieuwd naar jouw mening hierover.

Arbeidstijdenregeling
Zoals besproken in de eerdere nieuwsbrieven is de arbeidstijdenregeling een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen. Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan meer flexibiliteit en hebben hierbij ook de wens om het onregelmatige werk goedkoper te maken. CNV Vakmensen is van mening dat flexibiliteit bij de huidige arbeidsmarkt en de sector passen maar dan wel ook met aandacht voor de gevolgen die deze flexibiliteit met zich meebrengt voor de werknemers. Hierbij zijn zeggenschap en financiën belangrijke onderwerpen.
Uiteindelijk zijn we qua arbeidstijden op een eindpunt gekomen. In de afspraken hebben we afspraken gemaakt over een simpele basisregeling waarin je overwerktoeslag betaald krijgt boven de 38 uur per week en hierbij ontvang je onregelmatigheidstoeslagen voor werken op bijzondere tijden zoals het weekend of ’s nachts.
Daarnaast is de huidige “uitgebreide regeling” uit de cao omgezet naar jaarurenmodel. Hierin zijn afspraken gemaakt over een regelmatig salaris ongeacht hoeveel je werkt, maar wel met flexibele inzet van het aantal uren per week. Zo kan de werkgever jou dan bijvoorbeeld 4 keer een aaneengesloten week uitroosteren. Daarnaast valt de zaterdagochtend tot 12 uur onder diensttijd en ontvang je over deze uren geen toeslag, dit kon ook al in de huidige regelingen maar is nu vast onderdeel van de regeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om de zaterdag en de zondag om te ruilen in de glastuinbouw+ regeling, wanneer er in het bedrijf structureel op zondag gewerkt wordt.
In cijfers is hier is de volgende tabel uitgekomen waar ik graag jouw mening over hoor:
Toeslagen
Maandag - Vrijdag:       Zaterdag:
04.00 – 06.00    35%      06.00 – 12.00   0%     
06.00 – 19.00      0%      12.00 – 06.00  50%                                         
19.00 – 22.00    35%
22.00 – 04.00    50%

Zondag:                                          Overuren: 
0.00 – 24.00              100%            Boven de 10 uur per dag:        50%
06.00 – 12.00                0%            Boven de 45 uur per week:     50%
(binnen de glastuinbouw+           Boven de jaarnorm:                 35%
regeling, waarbij als de zondag
als reguliere dag wordt beschouwd de zaterdagtoeslag 100% bedraagt)

De werkgever moet vooraf melden dat je in het jaarurenmodel werkt en je op de hoogte houden van het aantal uren dat je werkt. Geeft hij niet aan dat je binnen het jaarurenmodel werkt dan val je onder de basisregeling van 38 uur.

Loon
Bij deze afspraken over de arbeidstijden hebben we een loonbod gedaan voor 5,5% voor de looptijd van de cao tot 31 juni 2018. Waarbij we gaan voor een looptijd van 3 jaar en de eerste verhoging per 1 juli 2016 zou ingaan. Ook hebben we gevraagd om een compensatieregeling voor de werknemers die inkomen verliezen door de nieuwe regeling.

Vervolg
De komende periode staan nog veel andere thema’s op de agenda om te komen tot een nieuwe cao. Zo gaan we het hebben over een betere positie van de uitzendkrachten en eigen zeggenschap over ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel in de glastuinbouw. Daarnaast zijn er politieke ontwikkelingen rondom de WWZ die we moeten gaan bespreken.
De werkgevers gaan nu eerst overleggen met de eigen achterban over de laatste stand van zaken en gaan dit terugkoppelen om te kijken of we verder met elkaar om tafel gaan. Daarnaast ben ik erg benieuwd wat jij van de bovenstaande voorstellen vindt. Geef daarom jouw mening, dan kan ik die meenemen naar de onderhandelingstafel en namens jou als werknemer uit de sector spreken.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en neem contact op.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief of je werk vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op.

Lid worden
Ben je nog geen lid, maar wil je graag meepraten over jouw sector? Neem dan contact met mij op. Ik hoor graag jouw informatie en ervaringen uit de sector en kan jou daarnaast meer vertellen over de voordelen van het lidmaatschap. Zie voor meer informatie ook: www.cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink, bestuurder
M 06-51202991    E t.westerink@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid