Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Eerste ronde cao Glastuinbouw

Op donderdag 3 april is er voor eerst gesproken over een nieuwe cao Glastuinbouw. Tijdens dit gesprek heeft elke partij aan tafel zijn voorstellen verder toegelicht.

Voorstellen werkgevers

Werkgevers benadrukken in hun voorstellen een onzekere economische situatie in de sector. De voorstellen zijn onder andere gericht op meer flexibiliteit rondom de personeelsplanning. Zo willen werkgevers de werkweek flexibeler kunnen inplannen, maar ook het jaar rond flexibel kunnen omgaan met het aantal werkuren per week. Hierbij willen ze uitgaan van een vast jaargemiddelde van arbeidsuren en deze uren flexibel kunnen verdelen over de drukke en rustige werkweken.

Een ander onderwerp vanuit de werkgevers is het bevorderen van medezeggenschap. Dit willen werkgevers bereiken door in verschillende cao-artikelen ruimte te geven aan de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). In de betreffende artikelen geven werkgevers een bepaalde basis en in overleg met een OR of PVT mogen daar afwijkende afspraken over gemaakt worden.

Voorstellen CNV Vakmensen

CNV Vakmensen heeft in de afgelopen periode op verschillende manieren de meningen gevraagd van leden en werknemers in de sector. Zo zijn er bedrijfsbezoeken afgelegd en is er een enquête uitgezet. Naar aanleiding van de bezoeken, de uitslag van de enquête en de gesprekken met kaderleden is
CNV Vakmensen gekomen tot de volgende voorstellen:

Looptijd:

In de basis 1 jaar, een langere looptijd is mogelijk bij goede afspraken.

Inkomen:

Een verhoging van het salaris en de vergoedingen van 2,5%.

Uitzendwerk:

Duidelijke artikelen in de cao over de regels bij inzet van uitzendarbeid.

Vakantiedagen:

Behoud van de verjaringstermijn van vijf jaar.

Loopbaanbudget:

Het beschikbaar stellen van een eigen loopbaanbudget voor iedere werknemer.

Levensfasebeleid:

Verdere afspraken maken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Functioneringsgesprek:

Een artikel in de cao opnemen over het functioneringsgesprek.

Instroom:

De instroom van BB’ers en werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt bevorderen.

Vervolg

Er zijn nog drie gespreksrondes gepland, de eerstvolgende staat gepland op donderdag 17 april. Het zullen nog pittige gesprekken worden, waarbij de inzet van CNV Vakmensen is gericht op het duurzaam aan het werk houden van werknemers. In sommige voorstellen zullen we elkaar kunnen vinden, maar er zijn ook enkele discussiepunten. Zo heeft de werkgever nog geen uitspraak gedaan over hun loonbod, behalve dan dat deze ver af ligt van onze vraag.

Contact

Heb je vragen of wil jij je mening geven over de voorstellen die op tafel liggen? Neem dan contact met mij op, dit kan telefonisch via: 023-5684670 of via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl.

Gab Borsboom, delegatielid CNV Land- en tuinbouw
Rick van Rijn, delegatielid CNV Land- en tuinbouw
Tamara Westerink, onderhandelaar CNV Land- en tuinbouw
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid