Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

CAO Glastuinbouw Principeakkoord plus 1% loon

De boycot van de groente, fruit én bloemen heeft geleid tot behoorlijke verliezen in een sector die toch al niet veel reserves meer had. Toch vinden de vakbondskaderleden het belangrijk dat er een cao is. In 3 ledenbijeenkomsten (of per mail) kun jij melden wat je er van vindt.

De boycot van de groente en fruit heeft geleid tot zeer lage prijzen in de sector. Vooral de prijzen van de komkommers en tomaten zijn flink onder kostprijs komen te liggen. Op zich zou de boycot door de Russen voor één jaar geen probleem moeten zijn, maar de sector kamp al jaren met overproductie en lage prijzen en heeft daardoor geen financiële buffers meer om dergelijke klappen op te vangen. Het zal veel bedrijven nog meer aan de rand van de afgrond brengen. Eigenlijk bepalen de banken op dit moment welk bedrijf blijft bestaan en welk bedrijf moet sluiten.

Toch vinden we het als bond belangrijk dat er een cao komt. Wij kunnen niet om de ontstane situatie heen en hebben samen met de cao-commissie onze verantwoordelijk-heid genomen. In deze eenjarige cao moet er ook nog hard gewerkt worden om alle afspraken in te voeren. Volgend jaar gaan we weer voluit voor een goede cao. Maar bij het inhalen van een achterstand is ook jullie steun hard nodig!!

Ledenvergaderingen

Voordat jij je mening geeft over dit principeakkoord kunt je gezamenlijk met leden van FNV Bondgenoten op drie ledenvergaderingen nog vragen stellen.
Wat is jouw vraag, verhaal en/of mening op:
 • maandag 6 oktober 2014 te Naaldwijk (Fletcher Hotel, Tiendweg 20) 
 • dinsdag 7 oktober 2014 te Nieuw-Amsterdam (Van der Valk Hotel Emmen Verlengde Herendijk 50) 
 • maandag 13 oktober 2014 te Sevenum (Tulip Inn Hotel Sevenum, Kleefsedijk 29) 
De ledenvergaderingen beginnen om 19.30 uur
Neem je lidmaatschapsnummer mee, dan krijg jij je reiskosten vergoed!

Des te meer mensen er komen, des te beter. Iedereen is welkom, dus neem ook een collega (of twee) mee. Verwijs je collega’s. naar deze website. Geef even door als je komt en met hoeveel en bij welke ledenvergadering. Dan kunnen wij daar rekening mee houden: IK KOM NAAR DE LEDENVERGADERING

Digitaal reageren tot 20 oktober

Je kunt ook nog digitaal reageren tot 20 oktober door een mailtje te sturen naar Jaap Bosma. Reacties na deze datum worden niet meer meegenomen in de raadpleging.

Tegenstemmen is niet vrijblijvend

Omdat de vakbond bij tegenstemmen acties moet organiseren om een beter resultaat af te dwingen bij de werkgevers. Een tegenstem betekent dan ook dat je mogelijkheden ziet om door middel van actie een verbetering van het resultaat weet te organiseren!

Wat is het resultaat

 • Looptijd: van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. 
 • Lonen: verhoging van 1% per 1 maart 2015.
 • De lonen gekoppeld aan het minimumloon worden verhoogd met de wettelijke percentages.
  De lonen stijgen beperkt omdat wg-voorstellen zoals collectief inroosteren en het schrappen van de zaterdagtoeslag van tafel zijn gehaald. 
 • Ouderenregeling: 80/90/90 regeling per 1 juli 2015 voor werknemers van 62 jaar en ouder.
  De pensioenleeftijd kruipt naar boven en zal in ieder geval uitkomen op 67 jaar. Door deze regeling wordt het gemakkelijker om de finish te halen. Velen moeten om gezondheidsredenen stoppen met werken of op eigen kosten korter gaan werken. Met deze regeling kunt u zelf er voor zorgen dat u één dag per week minder werkt en daarvoor een halve dag loon inlevert. Dit is een beter alternatief dan de WW, bijstand of arbeidsongeschikt. Plus dat deze regeling ook ruimte kan bieden voor nieuwe werknemers. De regeling staat ook open voor parttimers. Bij deelname aan de 80/90/90 regeling vervallen de ouderen- en de leeftijdsdagen (maximaal 45,6 uur). De werkgever betaald voor deze regeling een half procent van de loonsom aan een fonds. Daarnaast worden de leeftijdsdagen en ouderendagen bevroren, wat betekent dat u het aantal houdt wat u hebt, maar er komt niet meer bij. 
 • Loopbaancoach voor de “jongeren”
  Jongeren kunnen een loopbaancoach raadplegen die je helpt met loopbaan- of opleidingskeuzes. Het begrip jongeren moet je ruim zien. Iemand van 50 kan ook zo’n coach raadplegen. Werkgevers betalen voor deze regeling 0,25% van de loonsom en de werknemer levert per 1 juli 2015 een halve vakantiedag in. 
 • Naleving uitzendbureaus
  Gezamenlijke aanpak om de uitzendbureaus beter te controleren en aan te pakken op misstanden in de sector. Afspraken hierover moeten verder uitgewerkt worden. 
 • Reparatie WW
  Afgesproken is om de WW te gaan repareren. De uitkeringsduur van de WW wordt bekort en de opbouw van het recht op de WW beperkt. De nieuwe WW-wetgeving wordt in 2016 ingevoerd. De reparatie zal in combinatie met de nieuwe ketenbepaling voor bepaalde tijd contracten besproken worden.
  Piekarbeid: deze regeling komt in de plaats van gelegenheidswerk. Werknemers mogen max 8 weken als piekarbeider in de sector werken. Werkgever betaalt over die 8 weken geen sectorpremie, maar moet de piekarbeider wel binnen 5 dagen aanmelden bij BPL. Werkgever moet ook een toeslag van 0,7% op het loon betalen. BPL zal de regeling controleren. 
Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbouw | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid