Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Glastuinbouw - Nieuws

Cao Glastuinbouw: het boekje

Het boekje van de nieuwste cao Glastuinbouw is klaar. Resultaat van onderhandelen en in de redactiecommissie stoeien met teksten. Je kunt het boekje rechts op deze pagina downloaden.

Het is alweer even geleden dat de vakbondsleden hebben ingestemd met de cao Glastuinbouw. Als het onderhandelingsproces klaar is moeten afspraken nog worden verwerkt in de juiste teksten. Dat is soms net zo lastig als de onderhandelingen zelf. Het resultaat kun je nu downloaden. De cao loopt tot 1 juli 2018, dus je moet er een poosje mee doen.

Vertrouwenspersoon in de Glastuinbouw

Werken in de glastuinbouw is vooral ook samenwerken. Collegialiteit en een goede werksfeer staan daarbij voorop. Op die collegialiteit kan soms op een ernstige manier inbreuk worden gemaakt door pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De cao verwoordt het als volgt (art. 5 lid 7): Van ongewenste intimiteiten of intimidatie is sprake, wanneer de werknemer tegen zijn wil ongewenste gedragingen of seksuele handelingen ondergaat. Er is ook sprake van ongewenste intimiteiten of intimidatie wanneer een werknemer in de werksituatie wordt geconfronteerd met woorden of daden op seksueel gebied, waarvan deze duidelijk laat blijken of pleger redelijkerwijs moet begrijpen, dat de werknemer deze ongewenst vindt.

 • Bij klachten over discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van ongelijke behandeling kun je de vertrouwenspersoon benaderen.
 • De vertrouwenspersoon is strikt onafhankelijk van cao-partijen en is verbonden aan het Mediation Centre te Amsterdam.
 • De vertrouwenspersoon heeft primair tot taak de klager te ondersteunen bij het aan de orde stellen van de klacht bij degene die de aanleiding is van de klacht of bij de werkgever.
 • De ondersteuning bestaat uit een adviesgesprek over hoe de klacht het beste bespreekbaar gemaakt kan worden.
 • Indien nodig kan de vertrouwenspersoon optreden als gespreksleider bij een gesprek tussen betrokkenen.
 • De vertrouwenspersoon is bereikbaar onder telefoonnummer 020–2050239.

De 80/90/90-regeling of te wel de seniorenregeling (art. 51)

Vanaf 62 jaar heeft de werknemer de mogelijkheid minder te gaan werken. Uit cijfers blijkt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de seniorenregeling, terwijl cao-partijen denken dat er onder die doelgroep meer behoefte zou kunnen zijn aan de mogelijkheid minder te kunnen werken d.m.v. de 80-90-90-regeling. Check art. 51 van de cao of dat ook voor jou interessant kan zijn. Als je vragen hebt kunnen we regelen dat jouw persoonlijke situatie onder de loep genomen wordt.

Jaap Bosma
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.bosma@cnvvakmensen.nl

@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid